Lekce 2: Beruf und Familie

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o své rodině a o svém povolání. Procvičíte si přivlastňovací zájmena a sloveso "mít". Kromě toho se dozvíte, jak odpovídat kladně a záporně.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

(Plural)sourozenci
(Pl. Schwestern)sestra
(Pl. Unternehmerinnen)podnikatelka
(Pl. Unternehmer)podnikatel
Moje sestra je podnikatelka.
vdaná
Jsme manželé.
rozvedený, rozvedená
Je rozvedený.
svobodný
Jsem svobodný
(Pl. Brüder)bratr
žádný
nemám žádného bratra
(Pl. Informatiker)informatik
(Pl. Informatikerinnen)informatička
Žádný problém.
(Pl. Probleme)problém
bohužel
Bohužel má přítelkyni.
kolik
Kolik máš sourozenců?
(Pl. Klingeln)zvonek
Srdečně vítáme
jít, přijít
Pojď dál (dovnitř)
(Pl. Kaffees)káva
(Pl. Tees)čaj
pít
nebo
Pijete čaj nebo kávu?
(Pl. Wohnzimmer)obývací pokoj
jít
do
Jde do obýváku.
(Pl. Familien)rodina
(Pl. Väter)otec
(Pl. Mütter)matka
rodiče
To jsou mí rodiče
(Pl. Großväter)dědeček
(Pl. Großmütter)babička
prarodiče
(Pl. Fotos)fotka
Co to je za fotky?
pracovat
(Pl. Sänger)zpěvák
(Pl. Sängerinnen)zpěvačka
(Pl. Priester)kněz
(Pl. Priesterinnen)kněžka
(Pl. Musiker)hudebník
(Pl. Musikerinnen)hudebnice
(Pl. Freunde)přítel
(Pl. Freundinnen)přítelkyně
(Pl. Enkel)vnuk
(Pl. Enkelinnen)vnučka
Moje vnučka je hudebnice
(Pl. Bauarbeiter)stavební dělník
(Pl. Bauarbeiterinnen)stavební dělnice
Můj přítel je stavební dělník.
(Pl. Busfahrer)řidič autobusu
(Pl. Busfahrerinnen)řidička autobusu
(Pl. Manager)manažer
(Pl. Managerinnen)manažerka
žít
mnoho, hodně
V Praze žije hodně manažerů.
(Pl. Dolmetscher)překladatel
(Pl. Dolmetscherinnen)překladatelka
Jste povoláním překladatel?
(Pl. Ehemänner)manžel
(Pl. Ehefrauen)manželka
(Pl. Ehepaare)manželský pár, manželé
(Pl. Hausfrauen)žena v domácnosti
(Pl. Hausmänner)muž v domácnosti
Můj muž nepracuje.
Je muž v domácnosti.
zmrzlina
(Pl. Hunde)pes
Nemá žádného psa.
sám
Žije sám.
zítra

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?
 70. ?
 71. ?
 72. ?
 73. ?
 74. ?
 75. ?
 76. ?
 77. ?
 78. ?
 79. ?
 80. ?
 81. ?
 82. ?
 83. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
AstridHallo Carlos.
CarlosHallo Astrid.
AstridCarlos, hast du Geschwister?
CarlosJa, ich habe eine Schwester.
AstridWie heißt sie?
CarlosSie heißt Maria.
AstridUnd was ist sie von Beruf?
CarlosSie ist Unternehmerin.
AstridOh, das ist interessant. Ist sie verheiratet?
CarlosNein, sie ist nicht verheiratet.
AstridAlso ist sie geschieden?
CarlosNein, sie ist nicht geschieden, sie ist ledig.
AstridHast du auch einen Bruder?
CarlosJa, habe ich.
AstridWie ist sein Name?
CarlosSein Name ist Roberto.
AstridWas ist er von Beruf?
CarlosEr arbeitet als Informatiker.
AstridAha. Ist er auch ledig?
CarlosNein, er ist verheiratet.
AstridMhm, na gut, kein Problem.
CarlosUnd du, hast du Geschwister?
AstridNein, ich habe leider keine Geschwister.
 1. Wie heißt Carlos' Schwester?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Was ist sie von Beruf?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Carlos' Schwester ist:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Wie heißt Carlos' Bruder?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Was ist er von Beruf?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Carlos' Bruder ist:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Wie viele Geschwister hat Astrid?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:
AstridHallo Carlos.
CarlosHallo Astrid.
AstridCarlos, hast du Geschwister?
CarlosJa, ich habe eine Schwester.
AstridWie heißt sie?
CarlosSie heißt Maria.
AstridUnd was ist sie von Beruf?
CarlosSie ist Unternehmerin.
AstridOh, das ist interessant. Ist sie verheiratet?
CarlosNein, sie ist nicht verheiratet.
AstridAlso ist sie geschieden?
CarlosNein, sie ist auch nicht geschieden, sie ist ledig.
AstridHast du auch einen Bruder?
CarlosJa, habe ich.
AstridWie ist sein Name?
CarlosSein Name ist Roberto.
AstridWas ist sein Beruf?
CarlosEr arbeitet als Informatiker.
AstridAha. Ist er auch ledig?
CarlosNein, er ist verheiratet.
AstridMhm, na gut, kein Problem.
CarlosUnd du, hast du Geschwister?
AstridNein, ich habe leider keine Geschwister.
AstridHallo Carlos.
CarlosHallo Astrid.
AstridCarlos, ? du Geschwister?
CarlosJa, ich ? eine Schwester.
AstridWie heißt sie?
CarlosSie ? Maria.
AstridUnd was ist sie von Beruf?
CarlosSie ist Unternehmerin.
AstridOh, das ist ?. Ist sie verheiratet?
CarlosNein, sie ist ? verheiratet.
AstridAlso ist sie geschieden?
CarlosNein, sie ist auch nicht geschieden, sie ist ?.
AstridHast du auch ? Bruder?
CarlosJa, habe ich.
AstridWie ist sein Name?
Carlos? Name ist Roberto.
AstridWas ist sein Beruf?
CarlosEr ? als Informatiker.
AstridAha. Ist er auch ledig?
CarlosNein, er ist ?.
AstridMhm, na gut, kein Problem.
CarlosUnd du, hast du Geschwister?
AstridNein, ich habe leider ? Geschwister.

Cvičení 3: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:
AstridHm, wo ist denn die Klingel? Ah, hier: Contreras.
CarlosHerzlich willkommen, Astrid. Komm doch bitte herein.
AstridHallo Carlos, danke.
CarlosMöchtest du einen Kaffee trinken?
AstridHast du auch Wasser oder Tee? Ich trinke keinen Kaffee.
CarlosNatürlich. Wir gehen ins Wohnzimmer.
AstridWas für Fotos sind das? Ist das deine Familie?
CarlosJa, das sind meine Eltern, meine Großeltern und meine Geschwister.
AstridAh, der Informatiker und die Unternehmerin.
CarlosRichtig.
AstridWas sind deine Eltern von Beruf? Sind sie auch Unternehmer?
CarlosNein, sie sind Ärzte, sie haben eine eigene Praxis. Und meine Großeltern sind schon Rentner.
 1. Carlos' Familienname ist Contreras.


  ?
 2. Astrid trinkt Kaffee.


  ?
 3. Familie Contreras ist im Wohnzimmer.


  ?
 4. Die Eltern von Carlos sind Ärzte.


  ?
 5. Sie haben ein Krankenhaus.


  ?
 6. Seine Großeltern arbeiten nicht.


  ?
 7. Carlos hat keine Geschwister.


  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňování s výběrem

Auswahl Verben HABEN+SEIN.

 1. Das Problem ____ hier.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Die Eltern ____ ein Haus.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Ich ____ ein Musiker.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Du ____ einen Hund.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Du ____ der Vater.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Ich ____ viele Freunde.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Meine Großeltern ____ setr alt.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Wir ____ die Studenten.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Wie ist Ihr Name? (Jacek Prohaska)
Mein Name ist Jacek Prohaska.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Was ist ihr Beruf? (Sängerin)
Sie ist Sängerin.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Wählen das Pronomen "sein" oder "ihr" und fragen Sie nach dem Beruf.

Příklad:

Ich habe einen Onkel in Madrid.
Was ist sein Beruf?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Was ist deine Mutter von Beruf? (Lehrerin)
Meine Mutter ist Lehrerin.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Antworten Sie positiv (+) oder negativ (-).

Příklad:

Hat er eine Schwester? (+)
Ja, er hat eine Schwester.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 7: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Kommt er aus Tschechien? (Polen)
Nein, er kommt aus Polen. Er ist Pole.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Dort ist unsere Nachbarin. Ist sie verheiratet oder ledig? Sie ist geschieden.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist Student, die Tochter ist Krankenschwester. Die Tochter hat einen Freund. Er ist Informatiker.

?

Cvičení 3: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Unsere Nachbarin lebt allein, aber sie hat auch einen Freund. Ihr Freund ist Unternehmer. Er lebt in Berlin. Und was ist deine Nachbarin von Beruf? Ich weiß es nicht. Ich frage sie morgen.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli umět:

 • hovořit o své rodině a povolání
 • používat sloveso "haben" v přítomném čase
 • odpovídat kladně a záporně
Verze 2.0 (2011-12-07 01:24 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.