Ünite 12: Darts and Chess

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu derste, dart ve satranca ilişkin sözcükler ve ifadeler öğreneceksiniz. Bununla beraber, bir şeyden hoşlanmak/hoşlanmamak ifadelerini kullanmayı inceleyeceksiniz. Ayrıca, must/have to fiilleri ile make/do yardımcı fiillerinin nasıl kullanıldığını göreceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

dart oyunu, oklama
Her Cuma dart oynarım.
(sport term)hedef (sport term)
Hedef sisaldan üretilir.
(general term)hedef (general term)
Hedefin merkezine bullseye denir.
standart
Standart numaralaması 20 ile başlıyor.
ikili yirmilik
İkili yirmiliği vurdu.
belirlenmiş hedef skoru
301 oyunu belirlenmiş 301 hedef skoru ile başlanır.
azaltmak
301 oyununun amacı, belirlenmiş skoru sıfıra indirmektir.
yarışma
Yarışmayı kim kazandı?
atma çizgisi
Atma çizgisi ile hedef arasındaki uzaklık aşağı yukarı 2,4 metredir.
rakibi saf dışı bırakma oyunu
Katil oyunu dartta saf dışı bırakma oyunudur.
masa oyunu
Satranç masa oyunudur.
satranç tahtası
Satranç tahtasında siyah ve beyaz kareler vardır.
taş
Her oyuncu 16 satranç taşına sahiptir.
şah
Şah en değerli taştır.
vezir
Vezirin hareketi kale ile filin hareketlerini kapsar.
kale
Kale çaprazlarda gidemez.
at
At „L“ şeklinde gider.
fil
Fil çaprazlarda gider.
piyon
Her oyuncunun oyun başında 8 piyonu vardır.
şah mat
Şah mat oyunun bitişlerinden biridir.
pat
Satranç oyunu pat ile bitirilebilir.
değer
Taşların değerini takdir etmek önemlidir.
kuvvetli
Vezir en kuvvetli taşlardan biridir.
avantaj
Satranç taktiği birçok hareketle avantaj kazanmaktır.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
NICKI don't like playing with this target, I can't see the numbers clearly.
LIZZYStop making up excuses and throw!
NICKI am not making up excuses, the colours are terrible, I can't even see the bullseye!
LIZZYOK, Nick, it is your turn now.
NICKBut how can I play with this horrible dartboard?
LIZZYIt's easy, you take your dart and throw.
NICKI'm out of this, I'm sorry, Lizzy.
LIZZYI'm not surprised Nick, I knew you were a lousy player!
 1. Nick is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Lizzy accuses Nick of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Nick doesn't really want to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Nick
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
HUGHDid you see the match between Lizzy and Nick?
JAKEI did, I was really surprised, Nick gave it up!
HUGHExactly, he said he couldn't see the dartboard well.
JAKEI saw him yesterday and he played very well - double top four times in a row.
HUGHI think he forgot his glasses today.
JAKEYou serious?
HUGHYeah, but he is too proud to say his sight is not perfect.
JAKEWell, I understand that, but what can we do...
 1. Jake was surprised that
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jake saw Nick
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Alice thinks Nick gave it up because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Nick's sight
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • playing
 • predictable
 • random
 • skilled
 • usually
 • win
Yazı:

When playing with a considerably skilled player as your opponent, try not to be predictable in your moves. One of the ways to win against that person is to act entirely at random, and hope you get lucky. Remember, chess-masters tend to be overconfident and usually panic when their perfect plans fail.

When ? with a considerably ? player as your opponent, try not to be ? in your moves. One of the ways to ? against that person is to act entirely at ?, and hope you get lucky. Remember, chess-masters tend to be overconfident and ? panic when their perfect plans fail.

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • better
 • choice
 • darts
 • make
 • wall
 • writing
Yazı:

When you must make a difficult choice, there is no better way to resolve things than writing a list of the options, then glueing it to the wall and throwing darts at it.

When you must ? a difficult ?, there is no ? way to resolve things than ? a list of the options, then glueing it to the ? and throwing ? at it.

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Boşluk doldurma

Aşağıdakilerden en uygun bir cevap işaretleyiniz.

 1. I don't like staying up late but my girlfriend ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. You don't know how to play chess but I ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Clark plays darts every Monday but Sandy ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ildiko lives in Tapolca but her brothers ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Sandor is not very good at darts but his nephew ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. We are on the spot, but our opponents ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Cümle tamamlama

Put in is/are/do/does.

Yazı:

How often do you play darts?
Jeremy is very good at darts.
What does the term "bullseye" mean?
We are playing 301 game, would you like to join us?
Do you like playing chess? Oh, yes I do.
Is it possible to play darts in this bar?

How often ? you play darts?
Jeremy ? very good at darts.
What ? the term "bullseye" mean?
We ? playing 301 game, would you like to join us?
Do you like playing chess? Oh, yes I ?.
? it possible to play darts in this bar?

Alıştırma 3: Cümle tamamlama

Put the verb in the correct form.

Yazı:

You should take an umbrella, it is (rain) raining.
Did you (play) play with bishop or knight?
My cousin has got a car but she doesn't (drive) it very often.
Have you (see) seen the match yesterday evening?
Criss doesn't like (travel) travelling by plane.
Do you (know) know what castling is?

You should take an umbrella, it is (rain) ?.
Did you (play) ? with bishop or knight?
My cousin has got a car but she doesn't (drive) it very often.
Have you (see) ? the match yesterday evening?
Criss doesn't like (travel) ? by plane.
Do you (know) ? what castling is?

Alıştırma 4: Cümle tamamlama

Use must/mustn't or have to/don't/doesn't have to.

Yazı:

I will have to go to school on Monday.
You mustn't tell anyone, it is a secret!
I don't have to go to this class, it is not compulsory.
When you come to Ankara you must visit us.
You have to go through the driving course to get a driving license.
When does she have to leave?

I will ? go to school on Monday.
You ? tell anyone, it is a secret!
I ? to go to this class, it is not compulsory.
When you come to Ankara you ? visit us.
You ? go through the driving course to get a driving license.
When does she ? leave?

Alıştırma 5: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • did
 • do
 • doing
 • made
 • make
 • making
Yazı:

Shall I bring you something to drink? No, I'll do it.
Professional dartboards are usually made from sisal.
What are you doing? Playing chess, don't you see?
I am making some tea, would you like some?
George can make a chessboard out of wood and paper.
She was asking for help but he did nothing.

Shall I bring you something to drink? No, I'll ? it.
Professional dartboards are usually ? from sisal.
What are you ?? Playing chess, don't you see?
I am ? some tea, would you like some?
George can ? a chessboard out of wood and paper.
She was asking for help but he ? nothing.

Alıştırma 6: Cümle tamamlama

Put in make or do in correct form.

Yazı:

I hate doing this job, it's so boring.
Can you do me a favour?
Listen, the vent is making strange noise. I think it's broken.
I always make the same mistake.
She doesn't know what to do in situations like this.
Is there a telephone here? I need to make a phone call.

I hate ? this job, it's so boring.
Can you ? me a favour?
Listen, the vent is ? strange noise. I think it's broken.
I always ? the same mistake.
She doesn't know what to ? in situations like this.
Is there a telephone here? I need to ? a phone call.

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

I only play darts occasionally, usually with my friends in the pub.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

I took up chess quite recently, so I am not very good at it yet.

?

Kontrol listesi

Şimdi, bu dersi bitirdikten sonra yapabilmeniz gerekenler:

 • Dart ve satranç ile ilgili genel sözcükleri ve ifadeleri anlamak.
 • Bir şeyden hoşlanmak/hoşlanmamak ifadelerini kullanmak.
 • must/have to fiilleri ile make/do yardımcı fiillerini kullanmak
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.