Ünite 11: Water sports

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu derste, su topu ve yüzme ile ilgili genel sözcükleri ve ifadeleri öğreneceksiniz. Bununla beraber, yol tarif etme ifadelerini inceleyeceksiniz. Son olarak da, bağfiilleri öğreneceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

hedef
Hedef, 50 metreyi en kısa zamanda yüzmektir.
miktar
Yüzücüler doğru miktarda su içmelidir.
kulaç
Sadece bir kaç kulaç atarak karşıya geçti.
kelebek yüzme
Kelebek bir yüzme stilidir.
kurbağalama
Kurbağalama bir yüzme stilidir.
serbest yüzme
Serbest yüzme bir yüzme stilidir.
sırtüstü yüzme
Sırtüstü yüzme bir yüzme stilidir.
havuzun bitişi
Yarışmacılar duvara iki elleriyle değmelidirler.
çıkışcı
Çıkışcı yarışı başlatır.
varış hakemi
Varış hakemi yarışmacıların nasıl vardığını kontrol eder.
karışık yüzme bayrak yarışı
Serbest bayrak yarışında yüzücüler yüzme stilini seçebilir.
resmi zaman
Resmen onaylanmış en iyi zaman.
yüzme başlığı
Yüzme başlığı daha hızlı yüzmeye yol açar.
yüzücü gözlüğü
Yüzücü gözlüğü sizi klordan korur.
dip
Dip bazen düz olmayabilir.
power play, pres taktiği
Power play oynarken takımın avantajı var.
topu batırma, top suyun altında
Sutopunda topu batırma faul sayılır.
köşe atışı
Köşe atışı futboldaki köşe atışına çok benzer.
pas atılabilen boş alan
Pas kulvarı, oyuncunun pas vermesine izin veren açık bir hattır.
top kullanma
Sutopunda her takımın top kullanma hakkı sadece 30 saniye sürer.
kırmızı bayrak
Kırmızı bayrak gösterilerek oyundan çıkarılmalıydı.
top kullanma kronometresi
Top kullanma süre saati top kullanma süresini ölçer.
devre
Maç dört devreye bölünür.
tutma
itme
Tutma ve itme yaygın faullerdir.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
KATEHello, this is Kate speaking.
EDHi Kate, this is Ed, sorry to call so late.
KATEThat's fine Ed, what's up?
EDYou know we have a water polo team, don't you?
KATEI do, Ed.
EDWell, I was wondering whether you'd like to come to support us next Saturday.
KATESounds interesting, I'll think about that.
EDThank you so much Kate. You know, we would like to have a lively crowd supporting us.
KATESure, I'll see.
 1. Kate and Ed are talking
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Kate knows
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Ed was wondering
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ed's team is trying
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
KATEMarry, Mary, let me tell you what happened to me yesterday evening.
MARYWhat was it?
KATEI was about to go to bed when my telephone rang.
MARYReally?
KATEYes! And guess who that was.
MARYI have no idea.
KATEIt was Ed, that handsome guy living next to us. He invited me for his water polo team's match next Saturday.
MARYWow, may I go with you?
KATEOf course, I wouldn't go just by myself!
 1. Kate tells Marry about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The telephone rang
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. According to Kate
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Kate
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • deep
 • outdoor
 • place
 • pools
 • swim suits
Yazı:

Swimming pools usually have diving boards, lifeguards, and a place to buy things like swim suits, towels, etc. Sometimes, there is a shallow end and a deep end. This type of pool is usually an outdoor pool (mostly recommended for the summer or hot weather).

Swimming ? usually have diving boards, lifeguards, and a ? to buy things like ?, towels, etc. Sometimes, there is a shallow end and a ? end. This type of pool is usually an ? pool (mostly recommended for the summer or hot weather).

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • blue
 • caps
 • game
 • right
 • scoreboard
 • team
Yazı:

In water polo the home team wears white caps, starts the game to the left of the scoring table, and is on the left portion of the scoreboard. The visiting team wears blue caps, starts the game to the right of the scoring table, and is on the right portion of the scoreboard.

In water polo the home ? wears white ?, starts the ? to the left of the scoring table, and is on the left portion of the ?. The visiting team wears ? caps, starts the game to the right of the scoring table, and is on the ? portion of the scoreboard.

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Cümle tamamlama

Eksik olan metni doldurunuz. Her tek boşluk için yalnız tek bir cevap doğrudur.

Yazı:

Could you please stop (call) calling me so late at night.
I don't enjoy (watch) watching water polo matches.
Would you like to go (run) running in the afternoon?
I didn't finish (write) writing the letter yet.
Would you mind (have) having coke instead of Dr. Pepper?
Water polo involves a lot of (swim) swimming.

Could you please stop (call) ? me so late at night.
I don't enjoy (watch) ? water polo matches.
Would you like to go (run) ? in the afternoon?
I didn't finish (write) ? the letter yet.
Would you mind (have) ? coke instead of Dr. Pepper?
Water polo involves a lot of (swim) ?.

Alıştırma 2: Cümle tamamlama

Complete sentences using to or -ing.

Yazı:

Andy goes to the pool every day. He enjoys (swim) swimming.
I want (go) to go there on Saturday.
Lea doesn't mind (practise) practising until late in the evening.
You promised (be) to be there on time!
I need (leave) to leave earlier.
Jessica suggests (visit) visiting this museum.

Andy goes to the pool every day. He enjoys (swim) ?.
I want (go) ? there on Saturday.
Lea doesn't mind (practise) ? until late in the evening.
You promised (be) ? there on time!
I need (leave) ? earlier.
Jessica suggests (visit) ? this museum.

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • for
 • for
 • of
 • of
 • on
 • to
Yazı:

He apologised for fouling me.
Jeremy is thinking of moving to Norwich.
Are you looking forward to meeting your new coach?
I have always dreamed of winning an Olympic medal.
Did you congratulate Ann on winning the qualification?
Ben thanked me for being patient.

He apologised ? fouling me.
Jeremy is thinking ? moving to Norwich.
Are you looking forward ? meeting your new coach?
I have always dreamed ? winning an Olympic medal.
Did you congratulate Ann ? winning the qualification?
Ben thanked me ? being patient.

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • Keep
 • Let
 • can't stand
 • doesn't want
 • must
 • prefer
Yazı:

I can't stand waiting for the results.
Would you prefer to stay at home?
Jack doesn't want to go swimming.
Keep swimming, you still have 250 meters ahead.
I must go, it is getting late.
Let Adela finish her workout, don't disturb her.

I ? waiting for the results.
Would you ? to stay at home?
Jack ? to go swimming.
? swimming, you still have 250 meters ahead.
I ? go, it is getting late.
? Adela finish her workout, don't disturb her.

Alıştırma 5: Değiştirim

Parantez içindeki metni cümleyi değiştirmek için kullanınız.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

Pass the ball to the left and than move forward!

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

There is an open water competition at Land's End. Are you coming?

?

Kontrol listesi

Şimdi, bu dersi bitirdikten sonra yapabilmeniz gerekenler:

 • Yol sormak
 • Su topu ve yüzme ile ilgili genel sözcükleri ve ifadeleri anlamak
 • Bağfiilleri kullanmak.
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.