Lekce 12: Agriculture

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti zemědělství a obchodu se zemědělskými produkty.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Mluvení o výrocích a otázkách použitých v konverzaci
 • Předávání zpráv

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

jatky
zemědělství
ječmen
fazole
rozmanitost živočišných druhů
dobytek
obilniny
venkov
kráva
plodiny
chov dojných zvířat
životní prostředí
týkající se životního prostředí
farma
plodný
umělé hnojivo
pole
květiny
lesnictví
ovoce
tráva
lokalita, naleziště
žně
stádo
nesoucí velkou úrodu
koně
půda
ve velkém měřítku
dobytek
kukuřice
zahradničení pro účely trhu
mechanizovaný
organický
pesticid
prase
opatření
drůbež
kořenové rostliny
rotace
semeno
ovce
v malém měřítku
půda
podpora
kultivovat
růst
zasadit
zelenina
pšenice
zvířata žijící ve volné přírodě

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Over 1,000 million farmers work the land: men and women, young and old. Farming requires a wide variety of skills: farmers must understand soil types, know when to plant and harvest and what types of crops to rotate, when to apply organic or man-made fertilisers and pesticides, and be able to harvest and market their produce.

Around 50 million farmers live in developed countries where farms are very large and highly mechanized. Most food in these countries is produced by large-scale, commercial operations which often integrate food production with processing, marketing and distribution in a complete system. Large-scale farmers usually specialize in one or two crops and nearly all of their produce is sold. They depend on external, often costly products or services such as chemical fertiliser, high-yielding seeds and mechanization.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. How many people worldwide work on farms?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Where do the majority of farmers live?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. How is most food produced in developed countries?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Large-scale farming depends on:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which of the following is NOT mentioned as part of integrated food production?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Farms in the developing world are mostly small and family-owned, and many of them have been cultivated for generations. These small farmers usually have only enough land to meet the needs of their families, or immediate community. Few small farmers have any control over the marketing and distribution of their produce, or even its price. For the small-scale farmer, selling produce is usually a secondary consideration, although the family may depend on this to buy household essentials. Some small-scale farmers have, however, begun to produce single crops for income.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Who are farms mostly owned by in the developing world?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What do these small farmers do mostly with their produce?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. How have small farmers started to generate income?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Which of the following would you NOT consider to be 'household essentials'?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
InterviewerWell Mr Bullock. How did you get into farming?
Mr BullockMy father was a farmer and my grandfather before him. After I left school I went on to college. Ever since then I have been in farming, a total of 23 years.
InterviewerAnd how has farming changed in that time?
Mr BullockWell, for example, my parents had a herd of about 50 cows and in those days it was considered to be quite large. Nowadays we have a herd of 300 dairy cows, 500 sheep, and 30 or 40 pigs, apart from poultry and so on.
InterviewerSo it's a mixed farm. Where are the cattle, sheep and pigs sold? Are they sold locally?
Mr BullockIt used to be all through local markets and abattoirs. That's probably the biggest transformation that's happened in the last fifteen years. Supermarkets and big companies have taken over all the buying power and the margins are getting tighter and tighter.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What did Mr. Bullock do when he left school?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. How long has Mr Bullock been a farmer?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. How did Mr. Bullock get into farming?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What kind of animals does he have most of?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Who do farmers sell their livestock to nowadays?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. How has this change affected the farmer's profits?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
InterviewerDo you grow any crops on your farm?
Mr BullockOur main crops are maize and grass for the cows and young stock. The main arable crops are Winter Wheat, Winter Barley and Spring Beans.
InterviewerDo you think there's too much bureaucracy in farming these days?
Mr BullockFar too much. It's a nightmare as far as I'm concerned.
InterviewerDo you think that subsidies are a good idea?
Mr BullockWell, we farmers have to take advantage of subsidies if they exist. I don't personally agree with production subsidies, and I think they distort the market. But I do agree with environmental subsidies.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What does Mr. Bullock grow on his farm?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What does Mr. Bullock feed the young stock?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Does Mr. Bullock think that subsidies are a good idea?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What does Mr. Bullock find a nightmare?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What are arable crops?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
InterviewerHow long ago did you and your wife begin market gardening, Mr. Hill?
John HillWe began almost 20 years ago.
InterviewerWhat was your original plan?
John HillOur original aim was simply to live on this land and take the best care of it that we could.
InterviewerBut then you found that people wanted to buy organic food?
John HillYes, that's right. So we started selling to local markets, restaurants and shops.
InterviewerWhat do you grow?
John HillMainly vegetables and flowers.
InterviewerWhat fertilisers and pesticides do you use?
John HillWell, we don't use any chemical pesticides at all, and use only natural fertiliser from farm animals such as horses and pigs.
InterviewerBut how can you grow vegetables and flowers if you don't use pesticides?
John HillWe use rotation, growing different crops on different sections of the land. We grow both winter and summer crops, and the rotation system means that from time to time each section of land can rest and recover.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What does a market gardener do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Originally the Hills wanted to:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What do they grow?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. How do the Hills grow vegetables without using chemical pesticides?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Why did the Hills start selling their produce?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. If you don't use pesticides you can grow organic food.


  ?
 2. Some crops can be grown both in winter and in summer.


  ?
 3. Supermarkets never buy organic vegetables or fruit from local market gardens.


  ?
 4. Most small farmers have control over the distribution of their produce.


  ?
 5. Natural fertiliser comes from farm animals such as cows, horses and pigs.


  ?
 6. Large-scale commercial farming damages the environment.


  ?
 7. More and more people want to know where the food they eat comes from.


  ?
 8. Large-scale farmers sell nearly all their produce.


  ?
 9. Most food in developed countries is organically grown.


  ?
 10. Farmers need to know what crops to rotate.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

In this exercise, we are going to change Direct Statements into Reported (or Indirect) Statements.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Mr Hill said: "I don't use pesticides."
Mr Hill said he didn't use pesticides.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

In this exercise, we are going to change Reported (or Indirect) Statements into Direct Statements.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Mr Hill said they grew vegetables.
We grow vegetables.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

In this exercise, we are going to change Direct Questions into Reported (or Indirect) Questions.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

She asked him: "What's your name?"
She asked him what his name was.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

In this exercise, we are going to change Reported (or Indirect) Questions into Direct Questions.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

She asked him what his name was.
What's your name?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 5: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

The business of farming is changing. In the last 50 years there has been a great deal of large-scale commercial monocrop farming, using pesticides, herbicides and fertilisers. This type of farming has become known as agribusiness. Nowadays, however, more and more people are becoming aware of issues related to health and nutrition, as well as the need to protect the environment. This has led to a growing demand for ecologically friendly farming systems. Government policies encourage rational farming programmes, in which the sustainable use of the plant and animal population and the maintenance of habitats on which they depend form an integral part of running a farm. In other words, ecology and economics are now both regarded as being aspects of modern farming.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Farming hasn't changed in the last 50 years.


  ?
 2. In large-scale farming, pesticides, herbicides and fertilisers are used.


  ?
 3. Modern farmers need to protect monocrops.


  ?
 4. Large-scale farming has become known as agribusiness.


  ?
 5. Nowadays, people are worried about health and nutrition.


  ?
 6. People want farming systems to be ecologically friendly.


  ?
 7. Government policies encourage sustainable use of land.


  ?
 8. Plants and animals don't depend on the maintenance of their habitat.


  ?
 9. In modern farming, economics is secondary to habitat maintenance.


  ?
 10. Farmers don't always protect the wildlife on their farms.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The business of farming is changing. In the last 50 years there has been a great deal of large-scale commercial monocrop farming, using pesticides, herbicides and fertilisers. This type of farming has become known as agribusiness. Nowadays, however, more and more people are becoming aware of issues related to health and nutrition, as well as the need to protect the environment.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

This has led to a growing demand for ecologically friendly farming systems. Government policies encourage rational farming programmes, in which the sustainable use of the plant and animal population and the maintenance of habitats on which they depend form an integral part of running a farm. In other words, ecology and economics are now both regarded as being aspects of modern farming.

This has led to a growing ? for ecologically friendly farming systems. Government policies encourage rational farming programmes, in ? the sustainable use of the plant and animal population and ? maintenance of habitats ? which they depend form ? integral part of ? a farm. In ? words, ecology and economics are now ? regarded ? being aspects of modern farming.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Many farms are ____ by the same family for generations.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Successful farming depends on the good use of many ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. John Smith runs a very large ____ farm.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Small farmers usually ____ just enough to cover the needs of their family.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. ____ -gardening can be quite profitable.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What sort ____ vegetables do you grow in your garden?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. In organic farming no chemical pesticides or fertilisers are ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. How ____ago did you buy your farm?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. The Hills sell their produce ____ local markets and shops.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Rotation forms an important ____ of ecological farming systems.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Today's generation must take the ____ care of the environment
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Farms in the developed world are ____ mechanised.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. Many species of birds and animals cause damage to a farmer's ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Some areas are tilled ____ few years.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Increases in agricultural production do not always ____ increases in income for farmers.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. It is very difficult to ____ birds from eating cereal crops.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Each farmer has to complete a lot of paper work to stay ____ the law.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. How did you get ____ farming, Mr Bullock?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. I went to work ____ a farm when I was eighteen.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. Arable work can be ____ by using contractors and outside labourers.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Mluvit o tom, co se řeklo v konverzaci
 • Předávat zprávy
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.