Lekce 11: EU Terminology

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu týkající se Evropské Unie.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Čtení obecných textů na téma záležitostí EU
 • Mluvení o zvycích či návycích z minulosti

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

žádost
schválení
uvědomnění si
výhody
hranice
ředitel
kandidát
občan
termín dokončení
předběžný návrh
volby
rozšíření
evropská dimenze
zpětná vazba
zakladatelé
bez hranic
rovnost pohlaví
vláda
vedení
realizující
integrace
žargon
spravedlnost
trvající
zákon
legislativa
opatření
přehled
vzdálené oblasti
opatření
projekt na celý život
návrh
pravidla
bezpečnost
jistota
seminář
strukturální fondy
daně
hrozba
zrušit
dosáhnout
usilovat o
to attend
formulovat
dodržovat
splynout
prosazovat
nahradit
jednat rovně, slušně
válka

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JanetMy boss has given me some paperwork to do on a European Project. I'm not familiar with all the jargon. Can you help me?
MartinDon't worry. It is a bit confusing at first. I used to spend a lot of time looking up web pages on the EU. You will get used to it.
JanetReally, though, I will need some guidance in drafting the project.
MartinThe National Agency will give you advice on drafting the proposal. I used to contact them by phone or email. But you could send the project outline to them to get some feedback.
JanetOh, dear. I have no idea how to start.
MartinWhy don't you attend one of the seminars held by the National Agency? They used to hold them every year before the application deadline. I'm sure they still do.
JanetThat's a great idea. I'll ask for approval from my boss right away.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What paperwork has Janet got to do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. How will the National Agency help her?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Why will Janet speak to her boss?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

The European Union is a group of 25 countries whose governments work together. It's a bit like a club. To join you have to agree to follow the rules and in return you get certain benefits. Each country has to pay money to be a member. They mostly do this through taxes. The EU uses the money to change the way people live and do business in Europe. Countries join because they think that they will benefit from the changes the EU makes. These are the five top aims of the EU:

 1. Promote economic and social progress through helping people to earn enough money and be treated fairly.
 2. Speak for the European Union on the international scene.
 3. Introduce European citizenship. A frontier-free area has been created within which people, goods, services and money can all move around freely.
 4. Develop Europe as an area of freedom, security and justice which will help Europeans to live in safety, without the threat of war.
 5. Maintain and build on EU law with legislation that protects people's rights in the member countries.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. How many countries are in the EU?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. If you join the European Union you must:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Why do countries join the EU?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. How does the EU aim to promote economic and social progress?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What does EU legislation protect?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

People used to dream of a united Europe living in peace and friendship. After the Second World War, their dream started to become reality. It began with the creation of the Coal and Steel Community, then the European Economic Community and the formation of a "common market". The EEC used to be six members and then other countries joined. In 1967 the three European communities - ECSC, EURATOM, EEC - joined together to form a single Commission and a single Council of Ministers as well as the European Parliament. The Treaty of Maastricht (1992) introduced new forms of co-operation and created the European Union (EU). Passport and customs checks were abolished at most of the EU's internal borders and this offered greater mobility for EU citizens. On 1 January 2002 the Euro replaced national currencies in twelve of the 15 countries of the European Union. With enlargement ten more countries in eastern and southern Europe joined the EU in 2004.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. When did the idea of a united Europe start to become reality?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. How did it begin?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The EEC used to be:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. In what year was the European Union created?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. How many countries started using the euro in 2002?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. National Agencies give advice on drafting proposals.


  ?
 2. You can attend seminars before the application deadline.


  ?
 3. They hold seminars every year.


  ?
 4. The EEC was not the same thing as the European Union.


  ?
 5. The governments of the 25 countries work against each other.


  ?
 6. EU legislation protects people's rights in the member countries.


  ?
 7. The European Parliament created the European Union.


  ?
 8. EU citizens have greater mobility now than they used to have.


  ?
 9. Passport controls still exist at most of the EU's internal borders.


  ?
 10. In 2004 with enlargement ten countries joined the EU.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

I live in Austria now. (Turkey)
I live in Austria now but I used to live in Turkey.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

The EU has 25 members now.
Yes, but it didn't use to have 25 members.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

I live in Sweden now. (Where?)
Where did you use to live?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

The political vision of the EU's founding fathers was to build a solidly united Europe. To achieve a European dimension, measures implementing solidarity and integration have been created in very practical areas such as the single market, agricultural policies, competition, free movement of goods, capital and services, technical standards and policies that protect the environment. Similarly, people living in Europe's outlying regions benefit from structural funds. Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at municipal and European parliamentary elections in the EU country where he or she is living. Their fundamental rights include gender equality and non-discrimination of nationality, race, religion, age, and sexual orientation. However a sense of being European and belonging must arise from shared cultural awareness.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. The EU's founding fathers envisaged a solidly united Europe.


  ?
 2. Policies have been implemented to create a European dimension.


  ?
 3. There are European policies to protect the environment.


  ?
 4. Only certain citizens have a right to vote.


  ?
 5. People living in outlying regions in the EU benefit from structural funds.


  ?
 6. Only nationals can stand as a candidate at municipal elections.


  ?
 7. There is free movement of goods but not of people in the EU.


  ?
 8. Germans living in Spain can vote in the European elections.


  ?
 9. Only French people can work in France.


  ?
 10. Shared cultural awareness is important to European unity.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The political vision of the EU's founding fathers was to build a solidly united Europe. To achieve a European dimension, measures implementing solidarity and integration have been created in very practical areas such as the single market, agricultural policies, competition, free movement of goods, capital and services, technical standards and policies that protect the environment.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

Similarly, people living in Europe's outlying regions benefit from structural funds. Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at municipal and European parliamentary elections in the EU country where he or she is living. Their fundamental rights include gender equality and non-discrimination of nationality, race, religion, age, and sexual orientation. However a sense of being European and belonging must arise from shared cultural awareness.

Similarly, people ? in Europe's outlying regions benefit ? structural funds. ? citizen of the Union has ? right to vote and to stand ? a candidate ? municipal and European parliamentary elections ? the EU country ? he or she is living. Their fundamental rights include gender equality and non-discrimination of nationality, race, religion, age, and sexual orientation. However a sense ? being European and belonging must arise ? shared cultural awareness.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Don't ____ so much time on the draft.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The EU has ____ a significant amount of its own terminology.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Multi-partner projects ____ partners with different perspectives or backgrounds.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Eurojargon is ____ difficult to understand.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Countries that have applied to become a ____ of the EU are applicant countries.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. The Common Agricultural Policy is one of the ____ important European Union policies.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Eurocrats are the ____ who work for the EU's institutions.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. With enlargement ten ____ countries joined the EU in 2004.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. To join you ____ agree to follow the rules
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. They mostly ____ this through taxes.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Every citizen of the Union has the right to ____ as a candidate at municipal elections.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Goods, capital and services can be moved ____ within the EU.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. Many people benefit ____ structural funds
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Europeans want to live in ____
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. They ____ to hold them every year before the application deadline
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. Could I have some ____ on the project?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. I'll ask ____ approval from the boss
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. Are the seminars ____ by the National Agency?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Gender ____ is a fundamental right of the EU citizen.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. There are European ____to protect the environment.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Číst běžné každodenní texty o záležitostech Evropské Unie
 • Mluvit o zvycích nebo návicích z minulosti
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.