Lekce 6: English for Health

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti zdravotnictví a fyzioterapie.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Poskytování rad
 • Udílení příkazů
 • Doporučení

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Slovíčka

bolest
domluvený termín (u doktora)
volný (termín)
krevní tlak
péče
pohovka
cukrovka
dieta
postižení
nemoc
porucha
lékař
cvičení
tuk
stav tělesné zdatnosti
praktický lékař
zdraví
péče o zdraví
zdravý
srdce
nemocnice
nemocný
nemoc
nakažlivý
zranění
masáž
masér
léky
zdravotní sestra
obezita
bolest
pacient
fyzioterapie
výzkum
vidoucí
žaludek
stres
operace
poklepání
být nemocný
dýchat
spálit se
přestat s něčím
bolet
zranit se
pokračovat s něčím
něco přehánět
zamezit něčemu
zrakově postižený
rentgen

Rozšířená slovní zásoba

kotník
paže
záda
obvaz
slepý
tělo
prohlídka
lékárna
hruď
rýma
nakažlivý
kašlat
vyléčit
hluchý
zubař
uši
loket
prst (na ruce)
první pomoc
chřipka
noha od kotníku dolů
zlomenina
ruka od zápěstí dolů
hlava
bolest hlavy
srdce
pata
bok
zánět
koleno
noha
ústa
krk
nos
výživa
operace
předpis
rameno
žaludek
chirurg
chirurgický
zub
zuby
teplota
stehno
krk
palec
prst u nohy
jazyk
zápěstí

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?
 70. ?
 71. ?
 72. ?
 73. ?
 74. ?
 75. ?
 76. ?
 77. ?
 78. ?
 79. ?
 80. ?
 81. ?
 82. ?
 83. ?
 84. ?
 85. ?
 86. ?
 87. ?
 88. ?
 89. ?
 90. ?
 91. ?
 92. ?
 93. ?
 94. ?
 95. ?
 96. ?
 97. ?
 98. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
DoctorGood morning, Mr Crock. How are you today?
CrockNot very well, doctor.
DoctorWell come and sit down and tell me what's worrying you.
CrockI've got terrible stomach ache, Doctor.
DoctorHow long have you had this pain?
CrockWell, it started yesterday afternoon and I was terribly sick during the night.
DoctorTake your clothes off, please, Mr Crock, and lie on the couch. No, don't take your trousers off. Just your jacket and shirt. Now, tell me where your stomach hurts you. Up here, or here in the middle, or down here?
CrockIt hurts all over.
DoctorI see. It's probably nothing important, but I want you to have an X-ray.
CrockYou don't think it's serious, do you?
DoctorI'll decide when I see the X-ray, so get dressed now and follow the nurse.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What's the trouble with Mr Crock?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What happened to him during the night?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where does his stomach hurt?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What does the doctor think?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ReporterDr Wellman, we hear a lot these days about health and fitness. Can you give us some tips on how to stay healthy, avoid illness and live longer?
DoctorWell first, eat the right food and the right amount. Research has shown that many illnesses - such as diabetes, heart disease, and high blood pressure - can be prevented or controlled by a balanced diet.
ReporterHow much should we eat?
DoctorIt depends, but you should try to control your weight by burning up calories with physical activity.
ReporterWhat kind of food is best?
DoctorEat a variety of foods, especially vegetables and fruit and foods which are low in fat, such as fish.
ReporterYou mentioned exercise. Should we all start jogging or working out at the gym?
DoctorPhysical activity helps to prevent heart disease, high blood pressure, obesity, diabetes and other disorders. But you shouldn't overdo it. Start slowly and keep at it. Walking can be just as good for you as jogging.
ReporterWhat about alcohol and smoking?
DoctorA little wine is fine, but if you smoke, give it up! It can damage your health.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. The doctor says we should eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The doctor says we should eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. A balanced diet can prevent:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Fish is good for you because it contains:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What does the doctor say you shouldn't do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

It has always been essential in medicine to record and communicate information, but modern healthcare services are so large and complex that they now include a new service, Health Informatics. People in Health Informatics help to plan and implement research, they find new ways of making laboratory test results and x-rays available more quickly. They develop systems to free clinical staff from paperwork, allowing them to spend more time treating patients. They work to cut waiting lists and make sure that hospital beds are available when they are needed. Health Informatics staff also run the systems that allow health staff to communicate with each other, to access information, order supplies and book patient appointments. They work in hospitals, clinics and GP surgeries. They also work in fields such as social care and teaching hospitals.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Health Informatics staff do a variety of things, including:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What is a teaching hospital?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. If you want to see the doctor, you should make an appointment.


  ?
 2. Many illnesses can be prevented by a balanced diet.


  ?
 3. Vegetables and fruit contain a lot of fat.


  ?
 4. Doctors always recommend jogging.


  ?
 5. Physical activity helps to prevent high blood pressure.


  ?
 6. Exercise doesn't help to burn up excess calories.


  ?
 7. Smoking can damage your health.


  ?
 8. Sometimes people have to wait until a hospital bed is available.


  ?
 9. General practitioners or GP's work in hospitals.


  ?
 10. Modern healthcare services are not as complex as in the past.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Ask Dr Wellman.
Don't ask Dr Wellman.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Tell the patient to raise his arms.
Raise your arms.

Tell the patient not to sit down.
Don't sit down.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Drink less whisky!
You should drink less whisky.

Don't eat so much!
You shouldn't eat so much.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

Massage has existed for a long time, and many variations exist. Some methods aim at the restoration of function lost during surgery or because of immobility due to accidents or age. Masseurs use other methods with patients born with a disability or who have developed a disability due to a disease such as polio. Many massage techniques are used simply to provide general relaxation, improve the circulation, or remove stiffness after exercise.

Nowadays the physiotherapist often replaces the masseur. Physiotherapy uses a variety of techniques such as exercise, massage, manipulation, traction and some forms of hydrotherapy. Another aspect of physiotherapy, of course, is rehabilitation after injury or surgery. Physiotherapists also deal with rheumatic diseases, using specific techniques applied to the neck and low back areas.

Physiotherapy is a good career choice for blind and partially sighted people, and provides many opportunities for employment on completion of a recognised physiotherapy course. Blind and partially sighted physiotherapists work in all areas of the profession, including high levels of clinical speciality, management, private practice, sports clinics, research and teaching.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Massage is something new.


  ?
 2. There is only one type of massage.


  ?
 3. Masseurs treat not only sportspeople, but also people with disabilities.


  ?
 4. Physiotherapy uses more techniques than massage.


  ?
 5. Massage and physiotherapy are the same thing.


  ?
 6. Physiotherapy is often necessary for rehabilitation after surgery.


  ?
 7. It is impossible for a blind physiotherapist to get a good job.


  ?
 8. Blind or partially sighted people can only do basic physiotherapy.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Physiotherapy is a good career choice for blind and partially sighted people, and provides many opportunities for employment on completion of a recognised physiotherapy course. Blind and partially sighted physiotherapists work in all areas of the profession, including high levels of clinical specialty, management, private practice, sports clinics, research and teaching.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

Massage has existed for a long time, and many variations exist. Some methods aim at the restoration of function lost during surgery or because of immobility due to accidents or age. Masseurs use other methods with patients born with a disability or who have developed a disability due to a disease such as polio. Many massage techniques are used simply to provide general relaxation, improve the circulation, or remove stiffness after exercise.

Nowadays the physiotherapist often replaces the masseur. Physiotherapy uses a variety of techniques such as exercise, massage, manipulation, traction and some forms of hydrotherapy. Another aspect of physiotherapy, of course, is rehabilitation after injury or surgery. Physiotherapists also deal with rheumatic diseases, using specific techniques applied to the neck and low back area

Massage has existed ? a long time, and many variations exist. ? methods aim at the restoration of function lost ? surgery or because of immobility ? accidents or age. Masseurs use other methods with patients born with a disability or ? have developed a disability due to a disease such as polio. Many massage techniques ? used simply to provide general relaxation, improve the circulation, or remove stiffness ? exercise.

Nowadays the physiotherapist often replaces the masseur. Physiotherapy uses a variety of techniques such as exercise, massage, manipulation, traction and some forms of hydrotherapy. ? aspect of physiotherapy, of course, is rehabilitation after injury or surgery. Physiotherapists ? deal with rheumatic diseases, using specific techniques applied to the neck and ? back area

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Poradit
 • Doporučit
 • Přikázat
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.