Lekce 5: English for Tourism

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti turismu.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Mluvení o cestování
 • Dotazování se na přesné informace

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

průměrný
ubytování
dobrodružství
pobřeží
plavba
pláž
objednání
letáky
kemping
přeplněný (lidmi)
ekoturismus
zpoždění
odjezd
místo určení
vstupné
výlet
let
výstava
dědictví, odkaz
zájezd s průvodcem
desetiletí
špička sezóny
doba mimo sezónu
leták
sluneční svit
dovolená
národní park
noční život
organizovaný zájezd s průvodcem
dárky
zásobovat
atmosféra
středisko zábavy
zahraniční
pobřeží
samostatné stravování
chození po památkách
přírodní rezervace
suvenýry
rafting
památky
zříceniny
utrácet peníze
kancelář pro turisty
cestovní kancelář
mít cenu
výlet
pevnina
prázdniny
ostrov

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
Thomas needs a holiday. He goes to the travel agency. Listen
Travel AgentGood morning. How can I help you?
ThomasI'd like to go away for a holiday - somewhere in the sun.
Travel AgentHave you any particular destination in mind?
ThomasSpain, I think.
Travel AgentMainland Spain or one of the islands?
ThomasThe Canaries would be nice. Yes, I'd like a hotel beside a beach .
Travel AgentOK. Here are a few brochures about the Canaries, with information about hotel accommodation and self-catering apartments too. When would you like to travel?
ThomasI'd like to go for a week in June. Is that high or low season?
Travel AgentI'm afraid it's the start of the high season.
ThomasOK. Thanks very much. I'll have a look at the brochures and think about it.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What kind of holiday does Thomas want?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Where does Thomas want to go?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. How long does Thomas want to go away for?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. When does the high season start?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. How many tickets does Thomas book?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Here is an extract from one of the brochures that the travel agent gave Thomas:

Tenerife, the largest of the Canary Islands, is situated in the Atlantic Ocean, close to the coast of Africa. The island enjoys spring weather all year round, with average temperatures of 20 degrees in winter and 25 in the summer. Tenerife is the ideal place to enjoy the seaside or to practise all sorts of outdoor activities, both in the sea and on land. Tenerife has much to offer culturally and commercially: a permanent calendar of exhibitions, music and theatre, as well as the best shops and shopping centres. For nightlife, there are atmospheres to suit every taste. And don't forget to enjoy the delicious fish and seafood in Tenerife's typical restaurants!

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Where is Tenerife?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What's the weather like in Tenerife?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What is NOT mentioned in the text?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Thomas read his brochures, but went to the Greek Island of Rhodes instead, because there was a special offer. When he got there he didn't want to spend all day every day on the beach, so he went to the Tourist Office to get some information.

ThomasHello. Can you give me some information about things to do here? What do you recommend?
GirlHave you visited the Medieval City and the old walls?
ThomasYes, I've been there and done that.
GirlWell then, what about a guided tour of the ancient city of Kamiros or the ancient ruins of the Acropolis of Rhodes?
ThomasMaybe, but is there anything else to do apart from ancient ruins? Somebody in the hotel told me something about butterflies.
GirlAh, yes. The Valley of the Butterflies. It's a nature reserve and well worth a visit, except you won't see many butterflies until next month. Or you could try the world-famous Water Park. There's an entrance fee of course. Here's a leaflet.
ThomasYes, that sounds like fun. I think I'll try it. Thanks very much.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Thomas went to Greece because:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The tourist office girl mentioned guided tours of:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Thomas decided to go to:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. The tourist office girl gave him:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

The words tourist and tourism are quite modern, but tourism is much older. People have always travelled to distant parts of the world in order to see great buildings or works of art, to learn new languages, or simply for pleasure. Nowadays, however, organised tourism is an enormous industry all over the world, and many national economies depend on it. In the past tourism meant travelling to foreign countries, but now it also includes travelling within your own country. The last century saw the growth of mass tourism, with package tours to holiday resorts in the sun. In recent years tourists have begun to look for alternatives to crowded resorts, and other forms of tourism have developed.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Tourism does NOT include:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What is a package holiday?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Organised tourism is now a very important industry.


  ?
 2. Tourism hasn't changed in the last 200 years.


  ?
 3. Tourists aren't usually interested in the weather at their destination.


  ?
 4. Tourist offices usually sell souvenirs and gifts.


  ?
 5. Camping holidays are not considered as tourism.


  ?
 6. Travel agents book tickets and make reservations.


  ?
 7. Making your own food in an apartment is called self-catering.


  ?
 8. Airline flights are never delayed.


  ?
 9. For entrance into museums and galleries you sometimes pay an entrance fee.


  ?
 10. A holiday resort can be in the mountains or at the seaside.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Make questions for the following statements.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

The Acropolis is over 2000 years old. (How old ...?)
How old is the Acropolis?

The guide works six hours a day. (How many hours a day ...?)
How many hours a day does the guide work?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

In this exercise we are going to make questions with an interrogative expression as subject.

Vysvětlení:

In a question like: `Where did the Petersons go?' the subject is `the Petersons'.

In this case we have to use the auxiliary `did' to make the question because the subject is not an interrogative word.

In a question like: `Who went to Ibiza last year?' the subject is `who' and it is an interrogative word, so the auxiliary is not used.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

The Petersons went to New Zealand. (Who?)
Who went to New Zealand?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 3: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

Sunshine tourism with package holidays in seaside resorts is still popular, and now includes destinations on the other side of the world, but in the past few decades other forms of tourism have been developed. One new form of tourism which is gaining popularity is ecotourism. This offers safaris, trips to rain forests or national parks, or even cruises in the polar regions. Sport tourism, particularly skiing, and adventure activities such as rafting attract more and more young people, while cultural tourism visiting historical or interesting cities is often an opportunity to take a long weekend break. Heritage tourism, visiting historical or industrial sites, language tourism, and health tourism to relieve stress, often in "health spas", are other alternatives. In recent years many people have started taking two holidays per year, with a package tour to a typical tourist resort, and a winter skiing vacation or weekend break.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Nobody buys package holidays nowadays.


  ?
 2. On an ecological safari tourists don't kill animals.


  ?
 3. National parks are protected areas.


  ?
 4. Young people are becoming interested in adventure holidays.


  ?
 5. Visiting old industrial sites is not a form of tourist activity.


  ?
 6. A lot of people travel abroad to learn a language.


  ?
 7. A spa is a place where tourists can eat and drink all day.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Sunshine tourism with package holidays in seaside resorts is still popular, and now includes destinations on the other side of the world, but in the past few decades other forms of tourism have been developed. One new form of tourism which is gaining popularity is ecotourism.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

This offers safaris, trips to rain forests or national parks, or even cruises in the polar regions. Sport tourism, particularly skiing, and adventure activities such as rafting attract more and more young people, while cultural tourism visiting historical or interesting cities is often an opportunity to take a long weekend break. Heritage tourism, visiting historical or industrial sites, language tourism, and health tourism to relieve stress, often in "health spas", are other alternatives. In recent years many people have started taking two holidays per year, with a package tour to a typical tourist resort, and a winter skiing vacation or weekend break.

This offers safaris, trips to rain forests or national parks, or ? cruises in the polar regions. Sport tourism, particularly skiing, and adventure activities ? rafting attract ? and more young people, ? cultural tourism visiting historical or interesting cities is often ? opportunity to take a long weekend ?. Heritage tourism, visiting historical or industrial sites, language tourism, and health tourism to relieve stress, often in "health spas", are ? alternatives. In recent years ? people have started taking two holidays ? year, with a package tour to a typical tourist resort, ? a winter skiing vacation or weekend break.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. 1. On a ____ holiday your travel and hotel are arranged for you.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. 2. A ____ is a person or book that gives tourist information about a place.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. 3. People often bring back ____ from holiday destinations.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. 4. Last year we went ____ in France.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. 5. ____ accommodation is cheaper than most hotel accommodation.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. 6. Enjoy a ____ around some of the most beautiful islands of the Caribbean.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. 7. A ____ is a place where a lot of people go on holiday, often by the sea.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. 8. Last year we went on a coach ____ round Austria and Switzerland.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. 9. Organised tourism is now a major ____ around the world.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. 10. Ecotourism is tourism which has minimal impact on the ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. 11. When you visit a museum you sometimes have to pay an entrance ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. 12. Cheap ____ mean more people can fly more often.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. 13. Sometimes flights are cancelled or ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. 14. Tenerife enjoys temperatures of 20 ____ in winter.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. 15. Is June high or ____ season?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. 16. I'll ____ a look at the brochures.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. 17. There was over-____ in our hotel last year.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. 18. I hate ____ beaches.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. 19. A travel ____ organises trips.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. 20. Goodbye! Have a good ____ !
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Používat slovník a terminologii z oblasti cestování a turistického průmyslu
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.