Nyelvtani összefoglaló

Back

EGYSZERŰ JELEN IDŐ

A ‘lenni’ ige

A ‘to be’ ige rendhagyó és három formája létezik: am, is, are I am – he is – she is – it is – we are – you are – they are

Harmadik személy egyes és többes száma is kifejezhető főnévvel.

Például:

 • My friend is from London.
 • My friends are from London.

Rövidített (vagy ‘összevont’) alakjai: I’m – he’s – she’s – it’s – we’re – you’re – they’re

Az összevont 's alakban szintén kifejezhető főnévvel.

Például:

 • My friend’s from London.

A ‘to be’ ige tagadását a ‘not’ szócska hozzáadásával képezzük: I am not – he is not – she is not – it is not – we are not – you are not– they are not

Összevont alakjai: I’m not – he isn’t – she isn’t – it isn’t – we aren’t – you aren’t – they aren’t

Kérdő formában az ige megelőzi a főnevet vagy a névmást.

Például:

 • Are you from Prague?
 • Is your friend from London?
 • Are they Italian?
 • Is Catherine English?
 • Are Peter and his wife and children happy?

Módbeli segédigék

A módbeli segédigéknek (can, could, must, may, might, shall, should, will, would) csak egy formája létezik.

A következő igék állító módban használatosak rövidített alakban is: ‘shall’ ('ll) ‘will’ ('ll) és ‘would’ ('d)

Például:

 • I’ll go tomorrow.
 • They’ll be here later.
 • She’d come if she could.

A tagadó formát a ‘not’ szócska hozzáadásával képezzük: ‘can not’-t írásban egy szóval jelöljük: cannot

A többit különírva could not, must not, stb.

Összevont alakjai: can’t – couldn’t – mustn’t – mightn’t – shan’t – shouldn’t – won’t – wouldn’t

A ‘may not’ igének nem létezik összevont alakja.

Kérdő formában az ige megelőzi a főnevet vagy a névmást.

Például:

 • Can you speak English?
 • Will John and his wife and friends come?
 • May I come in?

További igék

Minden további igének két állító alakja van:

 1. A főnévi igenévvel azonos a ‘to’ szócska nélkül. Egyes szám 1. és

  1. személyben, valamint többes szám 1., 2. és 3. személyben használatos.
 2. A főnévi igenévvel azonos, a ‘to’ szócska nélkül, és az ‘s’ vagy ‘es’ hozzáadásával képezzük. Ez a forma egyes szám harmadik személyben használatos.

Például:

 • I live, you live, we live, they live, John and Mary live.
 • He lives, John lives, she lives, Mary lives, it lives, this animal lives in Africa.

A tagadó alakot a DO és DOES segédigék (egyes szám 3. személy) és a NOT szócska főnévi igenév elé helyezésével képezzük.

Például:

 • I do not live in London.
 • You do not live in London.
 • He/she/it does not live in London.
 • We do not live in London.
 • They do not live in London.

Összevont alakjai a DON’T és a DOESN’T.

Például:

 • I don’t live in London.
 • You don’t live in London.
 • He/she/it doesn’t live in London.
 • We don’t live in London.
 • They don’t live in London.

DO és DOES használatos kérdés képzésekor is, a következő szórendben:

DO/DOES + ALANY + FŐNÉVI IGENÉV (‘to’ nélkül)

Például:

 • Do you live here?
 • What do you want?
 • Where do you and your family live?
 • Why do so many people all over the world drink CocaCola?
 • Does she like music?
 • What does Peter want?
 • Where does John live?
 • Where does your other brother Paul live?
 • What does your friend from Italy think?

FELSZÓLÍTÓ MÓD

Az angol nyelvben egyszerű parancsokat és utasításokat adni, mert csak egy megszólítási forma van, a YOU. Nem számít, hogy egy vagy több emberhez intézzük mondanivalónkat, és az sem számít, hogy milyen viszonyban állunk az adott egyénnel (idős vagy fiatal, barát vagy idegen). A felszólításhoz egyszerűen használjuk a főnévi igenevet (‘to’ nélkül).

Például:

 • Sit down.
 • Come here.
 • Listen everybody.
 • Tell me your name.
 • Open the window.
 • Help me!

Ha udvariasabbak szeretnénk lenne, odailleszthetjük a ‘please’ szót, vagy más nyelvtani szerkezetet használjunk. Például: ‘Will you sit, please?’ vagy ‘Could you open the window, please?’ vagy ‘Would you mind sitting down, please?’ Tagadó felszólításhoz egyszerűen illesszük a DON’T szókapcsolatot a főnévi igenév elé (‘to’ nélkül).

Például:

 • Don’t sit down.
 • Don’t open the window.
 • Don’t do that.
 • Don’t worry!

A DO és a MAKE ige

Általában a TO MAKE ige jelentése valamit létrehozni, míg a TO DO valamilyen cselekvést elvégezni, de gyakran elengedhetetlen megtanulni az állandósult szókapcsolatot. Itt van néhány gyakori példa:

MAKE

 • make a phonecall
 • make an appointment
 • make arrangements
 • make a photocopy
 • make a cup of tea or coffee
 • make a change
 • make a mistake
 • make a noise
 • make a promise
 • make a plan
 • make money

DO

 • do a job
 • do the washing
 • do the washing up
 • do the dishes
 • do the shopping
 • do a favour
 • do an exercise
 • do the housework
 • do a course
 • do a lot of sport
 • do justice

BEFEJEZETT JELEN IDŐ

A befejezett jelen idő, jelenben játszódó cselekvést ír le. Nem használható olyan mondatban, ami konkrét múltbeli eseményre utal.

I have finished the report’ mondat HELYES.

Azt jelenti, hogy a beszámoló elkészült. Nincs utalás arra, hogy a beszámolót mikor készítettem el a múltban.

I have finished the report yesterday’ mondat HELYTELEN, mert a ‘yesterday’ utal egy konkrét időpontra a múltban, ezért itt egyszerű múlt időt kell használnunk: ‘I finished the report yesterday.

I WOULD LIKE, I'D LIKE, stb.

I WOULD LIKE’ (vagy ‘I’D LIKE’) a feltételes formája a ‘to like’ igének. Vigyázzunk, hogy ne keverjük össze az egyszerű jelen idei alakkal.

Például:

 • Would you like fish? – azt kérdezem, hogy kér-e halat (most)
 • Do you like fish? – azt kérdezem, hogy szereti-e a halat (általában)

TO HAVE IGE

JELEN IDŐ

Állító forma:

 • I, you, we, they have vagy 've
 • he, she, it has vagy 's

Tagadó forma:

 • I, you, we, they have not vagy haven’t
 • he, she, it has not vagy hasn’t

Kérdő forma:

 • Have I, you, we, they?
 • Has he, she, it?

MÚLT IDŐ

Állító forma:

 • I, you, we, they had vagy 'd
 • he, she, it had vagy 'd

Tagadó forma:

 • I, you, we, they had not vagy hadn’t
 • he, she, it had not vagy hadn’t

Kérdő forma:

 • Had I, you, we, they?
 • Had he, she, it?

A HAVE ige három különbőző szerepet tölthet be a mondatban:

 1. segédige befejezett jelen és befejezett múlt időben
 2. birtokviszony kifejezője
 3. egyéb állapotra utalva, melyek nem kimondottan birtokviszonyt fejeznek ki, például:
= 1. A HAVE használata mint segédige, befejezett jelen

és befejezett múlt időben =

Például:
 • I’ve finished.
 • Have you finished?
 • I haven’t finished.
 • He’s finished.
 • Has he finished?
 • He hasn’t finished.
 • They’ve arrived.
 • John and Mary have arrived.
 • I had already arrived before John came.
 • I’d already arrived before John came.
 • I told him I had not finished.
 • I told him I hadn’t finished.

2. A HAVE, mint birtokviszony kifejezője

 1. HAVE használható a következő segédigék nélkül: DO/DOES/DON’T/DOESN’T.
 • I have an appointment.
 • Have you an appointment?
 • He has a big car.
 • Has he a problem?
 • We haven’t time.
 • She hasn’t time.
 1. Ez az ‘egyszerű’ alak gyakran megerősíthető a ‘got’ igével (a ‘get

ige 3. alakja). Ebben az esetben gyakorlatilag a ‘get’ ige befejezett jelen idejét használjuk a ‘have’ segédigével párosítva, mint azt fentebb az 1)-es pontnál megfigyelhettük. Ez esetben a DO/DOES/DON’T/DOESN’T segédigék szükségtelenek.

 • I have an appointment. – I’ve got an appointment.
 • Have you an appointment? – Have you got an appointment?
 • He has a big car. – He’s got a big car.
 • Has he a problem? – Has he got a problem?
 • We haven’t time. – We haven’t got time.
 • She hasn’t time. – She hasn’t got time.

Bizalmas, közvetlen stílusban a ‘have’-t gyakran elhagyhatjuk, különösen a ‘you’-t tartalmazó kérdésekben:

 • Sorry. (I’ve) Got to go.
 • (Have you) Got any money?
 1. Birtokviszony kifejezésére a HAVE igét általános igeként is használhatjuk

a DO/DOES/DON’T/DOESN’T/DID/DIDN’T segédigékkel.

 • I have an appointment.
 • Do you have an appointment?
 • He has a big car.
 • Does he have a problem?
 • We don’t have time.
 • She doesn’t have time.

Ebben a formájában leginkább az amerikai angol nyelv használja, de fokozatosan terjed más angolul beszélő országokban is. Általában egyszerű múlt időben használják:

 • I had an appointment.
 • Did you have an appointment?
 • I didn’t have time.

= 3. A HAVE használata egyéb szituációkban, melyek nem kimondottan birtokviszonyt fejeznek ki =

Például:

 • have a baby
 • have a bath
 • have a shower
 • have fun
 • have a good trip
 • have an accident
 • have a look
 • have a break
 • have breakfast
 • have lunch
 • have dinner
 • have a drink
 • have a cup of tea
 • have a good time

‘Műveltető’ jelentésben akkor használjuk, ha kérünk, vagy utasítunk valakit valamire: They’re going to have their house painted. When was the last time you had the oil changed?

Minden ilyen esetben a HAVE általános (rendes) igeként használatos, a következő segédigékkel párosítva: DO/DOES/DON’T/DOESN’T/DID/DIDN’T:

 • When did she have the baby?
 • What did you have for breakfast?
 • Did you have a good trip?
 • Did you have your computer fixed?
 • What time do you usually have dinner?
 • I don’t normally have lunch at home.
 • We didn’t have a very good time.
 • He doesn’t have his hair cut very often.

A THERE IS és THERE ARE szókapcsolat

THERE IS (egyes szám) és THERE ARE (többes szám)

ÁLLÍTÓ FORMA

THERE IS, és az összevont alak THERE’S

THERE ARE nincs írásban összevont alakja.

Például:

 • There’s a tree in the garden.
 • There are two trees in the garden.

Megjegyzés: Lista esetén az egyes, ill. többes szám a lista első elemétől függ.

Például:

 • There’s a book, a pen and a telephone on the table.
 • There are two books, a pen and a telephone on the table.

TAGADÓ FORMA

Egyes szám: THERE IS NOT vagy THERE ISN’T

Többes szám: THERE ARE NOT vagy THERE AREN’T

Például:

 • There isn’t any bread on the table.
 • There aren’t any rooms free.

Megjegyzés: Állításként a NOT + ANY használata kiváltható a NO szóval.

Például:

 • There’s no bread on the table.
 • There are no rooms free.

KÉRDŐ FORMA

Egyes szám: IS THERE ..?

Többes szám: ARE THERE ..?

Például:

 • Is there any bread on the table?
 • Are there any rooms free?

SZÁMNEVEK

TŐSZÁMNEVEKSORSZÁMNEVEK
1onefirst
2twosecond
3threethird
4fourfourth
5fivefifth
6sixsixth
7sevenseventh
8eighteighth
9nineninth
10tententh
11eleveneleventh
12twelvetwelfth
13thirteenthirteenth
14fourteenfourteenth
15fifteenfifteenth
16sixteensixteenth
17seventeenseventeenth
18eighteeneighteenth
19nineteennineteenth
20twentytwentieth
21twenty-onetwenty-first
22twenty-twotwenty-second
… etc
30thirtythirtieth
40fortyfortieth
50fiftyfiftieth
60sixtysixtieth
70seventyseventieth
80eightyeightieth
90ninetyninetieth
100one hundredone hundredth
101one hundred and oneone hundred and first
… etc
1000one thousandone thousandth
1001one thousand and oneone thousand and first
… etc
1237one thousand two hundred and thirty-seven

hundred and thirty-seventh<< | | … etc | | 1000000 | one million | one millionth |

Megjegyzés:

 • a one hundred, one thousand, one million még kifejezhető az a hundred, a thousand, a million formában.
 • a hundred, thousand és million számnevek állandósult formák, például ‘two hundred euros’, ‘three thousand cars’, ‘six million inhabitants’, csak főnévként kapják a többes szám ‘s’ végződését; például: ‘hundreds of people’, ‘thousands of cars’, ‘millions of euros’.
 • a NULLA kifejezhető még a NOUGHT szóval. Például a 0.05-t mondhatjuk így: ‘zero point zero five’, vagy így: ‘nought point nought five’.
 • telefonszámok esetében minden számjegyet külön kell ejteni, és a NULLÁT gyakran az O betűvel helyettesíthető: például a 349609 three four nine six oh nine.
 • futbal végeredményeknél a NIL gyakran használatos a NULLA helyett, például 4-0 four nil.
 • teniszben a LOVE helyettesíti a NULLÁT: 6-0 ‘six love’.
 • SORSZÁMNEVEK rövidített írott formái: first – 1st, second – 2nd, third – 3rd, minden továbbinál ‘th’, például fifteenth – 15th, ninety-sixth – 96th.
 • SORSZÁMNEVEKET használatosak a ‘half’ és ‘quarter’-től különbőző törtek esetében is, például ‘two thirds’, ‘three fifths’, dátumoknál, például január 1. – ‘the first of January’ vagy January 1st – ‘January the first’.
 • A 2000-es évig az éveket két külön számként ejtjük, például 1492 – fourteen ninety two, 1941 – nineteen forty-one. 1600, 1700 stb. pedig így: sixteen hundred, seventeen hundred stb., de a 2000-t úgy mondjuk ‘two thousand’ 2001, 2002 stb. pedig ‘two thousand and one, two thousand and two’ stb.

IDŐ

Az angolul beszélő világban az emberek általában nem használják a 24 órás napbeosztást, hanem az a.m. és p.m. használatát részesítik előnyben. Az idő kifejezhető ‘modern digitális’ vagy ‘hagyományos’ formában egyaránt:

4 a.m.It’s four a.m.It’s four o’clock.
4.05It’s four oh five.It’s five past four.
5.10It’s five ten.It’s ten past five.
6.15It’s six fifteen.It’s quarter past six.
7.20It’s seven twenty.It’s twenty past seven.
8.25It’s eight twenty-five.It’s twenty-five past eight.
9.30It’s nine thirty.It’s half past nine.
10.35It’s ten thirty-five.It’s twenty-five to eleven.
11.40It’s eleven forty.It’s twenty to twelve.
12.45It’s twelve forty-five.It’s quarter to one.
13.50It’s one fifty p.m.It’s ten to two.
14.55It’s two fifty-five p.m.It’s five to three.
15.00It’s three p.m.It’s three o’clock.

KÉRDŐ NÉVMÁSOK és KÉRDŐSZAVAK

Az a mondat, melyben a WHO a WHAT vagy a WHICH tölti be az alany szerepét, szerkezetileg kérdő mondat és nincs szükség segédige használatára.

 • He lives here.
 • She lives here.
 • John lives here.
 • Who lives here?

Az összes ilyen típusú mondat állító, de a ’Who lives here?’ kérdés, mert a WHO önmagában kérdőszó.

Hasonlítsd össze:

 • Who did you see? (‘you’ az alany)
 • Who saw you? (‘who’ az alany)

SHOULD

SHOULD és tagadása a SHOULDN’T állandósult formák és általában erkölcsi kötelességvállalás, tanács vagy nyomatékos javaslat kifejezésére szolgál. Kevésbé kategorikus mint a MUST. Vigyázzunk, hogy NE ejtsük ki a szóban szereplő ‘L’ betűt.

EGYSZERŰ JELEN IDŐ

Az egyszerű jelen idő állandó állapotok, ismétlődő cselekvések, naponta ismétlődő rutinszerű cselekvések, általános igazságok, menetrendek (trains, planes etc.) és programok kifejezésére szolgál.

Például:

 • He works in a bank.
 • I go swimming every Friday.
 • Mary usually gets up at 8 o’clock.
 • The sun rises in the east.
 • What time does the flight leave?
 • We arrive in London next Friday and leave on Sunday.

FOLYAMATOS JELEN IDŐ

A folyamatos jelen idő, olyan, a jelenben játszódó cselekvések, történések és szándékok kifejezésére szolgál, amelyek a jelenben fogalmazódnak meg és hatással vannak a jövőre. Az ‘always’ szóval együtt pedig felháborodásunkat fejezzük ki olyan dolgok felett, amelyek túl gyakran történnek meg.

Például:

 • He’s working in Scotland at the moment.
 • I’m going swimming tomorrow.
 • What time are you leaving tomorrow morning?
 • You’re always complaining.

SZENVEDŐ és CSELEKVŐ IGEALAK

A CSELEKVŐ IGEALAK akkor használatos, amikor az ige alanya végzi a cselekvést.

Például:

 • The judge sent him to prison.

Jelen esetben a ‘the judge’ az alany és a ‘him’ a KÖZVETLEN TÁRGYA az igének

A SZENVEDŐ IGEALAK az, amelyben az alany elszenvedi (elvégzi) a cselekvést.

Például:

 • He was sent to prison.

Ebben az esetben a ‘he’ az alany, de elszenvedi az adott cselekvést.

A SZENVEDŐ formának az angol nyelvben a következő a felépítése:

Alany – A ‘TO BE’ ige helyes alakja – az ige 3. alakja – (szenvedtető)

Ha szükséges vagy hasznos, a ‘szenvedtető’ kifejezését a ‘by’ szóval egészíthetjük ki.

Például:

 • He was sent to prison by the judge.

A KÖZVETETT TÁRGY is lehet a szenvedő forma alanya.

Például:

 • Somebody gave me a book.I was given a book.

Ebben az esetben a ‘me’ a közvetlen tárgy, ami alannyá válik. A közvetlen tárgy az ‘a book’, nem tölti be az alany szerepét ebben az esetben.

EGYSZERŰ MÚLT és a BEFEJEZETT JELEN IDŐ

Egyszerű múlt időt, egyszeri vagy ismétlődő, a múlt konkrét időpontjában lejátszódott cselekvéseknél használunk. Befejezett jelen időt akkor használunk, ha a jelenről, vagy a múltbéli események jelenre való hatásáról beszélünk.

Például: ‘He has come’ egyszerűen azt jelenti ‘He is here’. Nem mondhatjuk azt, hogy ‘He has come yesterday’, mert ‘yesterday’ a múltra utal. Ezért azt mondjuk ‘He came yesterday’.

VONATKOZÓ NÉVMÁSOK

WHO, WHICH, THAT és WHAT lehetnek VONATKOZÓ NÉVMÁSOK is.

A WHO csak személynél használatos. A WHICH csak tárgyaknál használatos. A THAT személyeknél és tárgyaknál egyaránt használatos.

A WHO, WHICH és THAT kihagyható a mondatból, ha a tárgy szerepét töltik be a mellékmondatban.

Például:

 • That’s the book (which/that) I read last summer.
 • I spoke to a man (who/whom/that) I knew.

Megjegyzés: Ä ‘WHOM’ tárgyeset a modern angol nyelvben ritkán használatos.

A WHAT azt jelenti ‘the thing which’, ‘that thing which’ vagy ‘the things which’ stb.

A WHOSE a birtoklást kifejező melléknevek helyett használható.

Például:

 • He’s a composer whose music is famous everywhere.

USED TO

A USED TO A MÚLTBAN lejátszódó ismétlődő események vagy múltbeli állapotok kifejezésére szolgál, amelyek a jelenben már nem történnek ill. megváltoztak.

Állító forma: used to

Például:

 • Slovenia used to be part of Yugoslavia.

Tagadó forma: didn’t use to

Például:

 • Poland didn’t use to be part of the EU.

Kérdő forma: did .. use to ..?

Például:

 • What did people use to do before TV was invented?

Megjegyzés: Ne keverjük a USED TO-t a BE USED TO (megszokni valamit) vagy a GET USED TO (megszokni valamit), és ne keverjük össze a TO USE igével (használni, kihasználni valamit).

FÜGGŐ BESZÉD

Az egyenesen idézett beszéd (direct speech) az a pontosan idézett szöveg, ami valakitől elhangzott a múltban. Az egyenesen idézett szövegrészt idézőjelek közé helyezzük(“ ”).

Például:

 • Jack said “I’m English”.

A függő beszédet akkor használjuk, ha beszámolunk arról, amit valaki mondott. Ebben az esetben nem használunk idézőjeleket. A THAT kötőszó használata javasolt a ‘say’, ‘tell’, igék után, hacsak nem hosszú és bonyolult mondatról van szó, abban az esetben kihagyható.

Például:

 • Jack said (that) he was English.

Megjegyzés: A ‘tell’ ige után közvetett tárgyat kell használni. Ha a ‘say’ ige után akarunk közvetett tárgyat használni, a ‘to’ szócska elengedhetetlen.

Például:

 • Jack said (that) he was English.
 • Jack said to me (that) he was English.
 • Jack told me (that) he was English.

A szórend a függő beszédben azonos az idézett szöveg szórendjével, de gyakran meg kell változtatni az ige alakját és idejét, névmást, birtokos névmást és az időt.

Például:

 • Idézet: Jack said: “I’m going to Italy with my boss next week.”
 • Függő beszéd: Jack said (that) he was going to Italy with his boss the following week.
 • Idézet: Mary said to me: “I saw your sister yesterday.”
 • Függő beszéd: Mary told me (that) she had seen my sister the day before.

Ha függő beszéddel kérdést fejezünk ki, a végeredmény nem kérdés, hanem állítás lesz, ezért a szórend megváltozik, valamint kimaradnak a DO, DOES, DID segédigék. Ha az idézett kérdés nem WHO, WHERE, WHAT, WHEN stb. kérdőszóval kezdődik, a függő beszéddel kifejezett kérdés IF vagy WHETHER-rel kezdődik.

Például:

 • Idézet: They asked me: “What’s your name?”
 • Függő beszéd: They asked me what my name was.
 • Idézet: She said: “Do you understand?”
 • Függő beszéd: She asked me if (whether) I understood.
 • Idézet: “Where do you want to go?” he asked.
 • Függő beszéd: He asked me where I wanted to go.

NÉVELŐK

Mivel az angol nyelvben nincsenek nemek (férfi, női, semleges), így a névelők nem változnak.

Határozatlan névelők: ‘A’, mássalhangzó előtt, például ‘a book’ és ‘AN’ magánhangzó előtt, például ‘an apple’ vagy ‘an old book’.

A határozott névelő a ‘THE’. Egyes és többes számban formája nem változik.

Az ‘A’ vagy ‘AN’ akkor használatos, ha először beszélünk valamiről.

Például:

 • I saw a man with a dog.

A ‘THE’ akkor használatos, ha újra beszélünk az adott dologról.

Például:

 • The man was blind but the dog wasn’t.

A ‘THE’ akkor használatos, ha egy egyedi dologról beszélünk.

Például:

 • The moon goes round the Earth.
 • The River Thames goes through London.

A ‘THE’-t felsőfokú melléknevekkel használjuk.

Például:

 • The River Danube is the longest river in Europe.

Ne használjuk a ‘THE’-t ha általános dologról beszélünk.

Például:

 • Do you like fish?
 • Do they use assistive technology?
 • Trees are green.

A ‘THE’-t akkor használjuk ha konkrét esetről beszélünk.

Például:

 • Do you like the fish in this restaurant?
 • Do they use the assistive technology that we installed?
 • The trees in my garden are beautiful.

Befejezett feltételes igeidő

A befejezett feltételes igeidő szerkezetileg a (or Third conditional) ‘WOULD HAVE’ vagy ‘WOULDN’T HAVE’ és az ige 3. alakjából áll, és irreális vagy képzeletbeli múltbéli eseményt fejez ki.

Például:

 • I would have accepted the job.
 • I wouldn’t have done that.

Ha ugyanaz a mondat tartalmaz ‘WOULD HAVE’-t, akkor használhatjuk az ‘IF’-t és az ige befejezett múlt idejű alakját.

Például:

 • I would have accepted the job IF THEY HAD OFFERED IT TO ME.
 • IF THEY HAD OFFERED ME THE JOB, I would have accepted it.

Melléknevek fokozása

 1. Rövid melléknevek: +ER (középfok) vagy +EST (felsőfok)

Például:

 • SMALL – SMALLER – SMALLEST

Ha a rövid melléknév ‘E’-re végződik: +R vagy +ST

Például:

 • NICE – NICER – NICEST

Ha a rövid melléknévnek rövid magánhangzója van, a szóvégi mássalhangzó hosszúvá válik

Például:

 • HOT – HOTTER – HOTTEST
 1. ‘Y’-ra végződő rövig melléknevek: ‘Y’ ‘I’-re változik, + ER vagy +EST

Például:

 • HAPPY – HAPPIER – HAPPIEST
 1. Hosszú melléknevek: MORE + melléknév vagy MOST + melléknév

Például:

 • POPULAR – MORE POPULAR – MOST POPULAR
 1. Rendhagyó formák: GOOD – BETTER – BEST; BAD – WORSE – WORST
Verzió 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)