Všeobecné pokyny ku kurzu

Back

Úvod

Kurz pozostáva z 15 lekcií. Každá lekcia je zameraná na konkrétnu profesiu či oblasť. Lekcie sú označené číslami 1 až 15, ktoré však nepredstavujú poradie vedomostnej či gramatickej postupnosti. Rovnako záujemca o Turizmus nemusí mať záujem o Poľnohospodárstvo. Lekcie si môžete voliť samostatne bez toho, aby ste museli dodržiavať určitý postup.

Okrem 15 lekcií obsahuje kurz aj Gramatickú banku, ktorú môžete použiť na štúdium alebo ako príručku.

Obsah slovnej zásoby obsahuje slovíčka a frázy všetkých lekcií, ktoré sú zoradené abecedne, začínajúc pôvodným či preloženým termínom.

Štruktúra lekcií

Štruktúra každej lekcie je jednotná. Najskôr uvidíte obsah lekcie, ktorý obsahuje odkazy na všetky časti lekcie. Prvou časťou sú Ciele a zameranie. Táto časť Vás stručne informuje o zameraní lekcie a uvádza precvičované gramatické otázky s odkazmi na Gramatickú banku.

V ďalšej časti sa nachádza slovníček k danej lekcii. Môžete v ňom prechádzať anglickými termínmi, vidieť ich preklady a prehrať si záznamy s hlasom rodeného hovorcu, aby ste počuli správnu výslovnosť. Stačí, ak kliknete na dané slovíčko alebo frázu a ozve sa zvuk (v prípade, že máte správne nastavený systém – pozri Technické požiadavky).

Ďalej nasleduje päť častí s cvičeniami. Vo všeobecnosti sa odporúča vypracovávať cvičenia v poradí, v akom sú zobrazené, môžete si však sami zvoliť časť lekcie, na ktorej chcete pracovať. Napríklad môžete pracovať so slovníkom (Časť 1) a potom môžete prejsť na gramatiku (Časť 4), alebo ísť späť z textu 5 v Časti 2 na text 1 v Časti 2, aby ste ním mohli znovu prejsť.

V záverečnej časti, Kontrolný zoznam, sú uvedené poznatky, ktoré ste si precvičili a ktoré ste mali nadobudnúť.

Navigácia

Skôr ako začnete kurz používať, mali by ste vedieť niečo o navigácii. Zjednoduší sa tým Vaša orientácia. Základnou stránkou pre navigáciu je úvodná stránka kurzu. Odtiaľto sa môžete dostať na ktorúkoľvek lekciu a na všetky ostatné stránky. Každá lekcia pozostáva z jednej stránky a na jej začiatku je obsah s odkazmi na všetky časti tejto stránky. Po kliknutí na jeden z týchto odkazov sa dostanete na nadpis príslušnej časti na stránke. Každý nadpis časti funguje aj ako odkaz späť do obsahu na začiatku stránky.

Ak používate samostatnú verziu tohoto kurzu (nepoužívate výučbový systém), nájdete “Navigačný panel” v spodnej časti každej stránky. Navigačný panel Vám umožňuje prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku podľa poradia a preskočiť na vyššiu úroveň v hierarchii (napr. na Obsah kurzu). Nasledujúce klávesové skratky sú priradené k týmto navigačným príkazom:

  • Alt-1 ... Prechod na predchádzajúcu stránku podľa poradia.
  • Alt-2 ... Prechod o úroveň vyššie v hierarchii.
  • Alt-3 ... Prechod na nasledujúcu stránku podľa poradia.
  • Alt-4 ... Prechod priamo na Obsah kurzu.

Ak používate kurz v nejakom výučbovom systéme, použite pomocníka tohoto systému na získanie viac informácií o navigácii.

Ako získať pomoc

Na začiatku každého cvičenia môžete nájsť odkaz s názvom Pomoc k cvičeniu. Použite ho, aby ste zistili, ako si skontrolovať cvičenia a ako získať výsledky. Text pomocníka sa otvorí v novom okne (ak Vám to Váš prehliadač umožní), a tak sa môžete ľahko prepínať medzi cvičením a textom pomocníka. Prehľad všetkých typov cvičení a odkazov na príslušné stránky pomocníka je možné nájsť aj v Obsah pomocníka.

V prípade potreby môžete navštíviť aj domovskú stránku projektu Eurochance. Tu nájdete viac informácií a môžete požiadať o pomoc či používateľskú podporu.

Technické požiadavky

Používateľské rozhranie bolo navrhnuté pre prácu na väčšine platforiem, so širokým rozsahom pomocných technológií vrátane braillovských riadkov a hlasových syntetizérov. Podľa potreby môžete čítať texty a vypracovávať cvičenia v písomnej forme, ako aj počúvaním/ústne. Nahrávky s hlasom rodeného hovorcu sú k dispozícii pre väčšinu obsahu a je potrebné, aby ich užívatelia plne využívali, čím získajú maximálny prínos.

Vo Vašom prehliadači budete potrebovať podporu JavaScript, aby ste mohli využívať automatické vyhodnocovanie cvičení a iné interaktívne prvky. Kurz je možné používať aj bez JavaScriptu, avšak s menším pohodlím. Pomocník cvičení väčšinou predpokladá, že JavaScript je spustený. Ak tomu tak nie je, vyhľadajte v pomocníkovi poznámky k JavaScriptu.

Váš prehliadač musí byť tiež nastavený tak, aby bol schopný prehrávať zvukový formát MP3 (flashom alebo externým prehrávačom) v prípade, že chcete použiť nahrávky s hlasom rodeného hovorcu. Pamätajte prosím na to, že ak používate kurz cez internet, musíte pri prehrávaní zvukov počítať s oneskorením. Po kliknutí na tlačidlo Prehrať (alebo na položku slovníka atď.) je potrebné najskôr stiahnuť zvukový súbor, čo môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti Vášho internetového pripojenia. Nestláčajte znovu tlačidlo, iba čakajte... Ak sa chcete týmto oneskoreniam vyhnúť, môžete si stiahnuť celý kurz do Vášho počítača alebo ho získať na CD. V prípade záujmu o ďalšie informácie navštívte domovskú stránku projektu Eurochance.

Informácie o nastavení akéhokoľvek špeciálneho softvéru sú mimo rámca tohoto dokumentu. V prípade potreby prosím navštívte domovskú stránku projektu Eurochance.

Verzia 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)