General Course Instructions

Back

Introduksjon

Kurset består av 15 leksjoner. Hver leksjon fokuserer på et konkret yrke eller felt. Leksjonen er nummerert fra 1 til 15, men dette representerer ikke en orden eller rekkefølge eller grammatisk progresjon. Dessuten er selvfølgelig en bruker som er interessert i turisme ikke nødvendigvis interessert i landbruk. Du kan velge en enhet uten å følge en spesiell rekkefølge.

I tillegg til de 15 enhetene, er det også en Grammar bank (Grammatikk Base) som du kan bruke for studier eller oppslag.

Vokabularregister<< (Vokabular Oversikt) inneholder vokabularet og frasene fra alle enhetene sortert alfabetisk på den originale betegnelsen og på oversettelsen.

Leksjonenes oppsett

Strukturen til hver leksjon er enhetlig. Først ser du en oversikt over leksjonen, som inneholder lenker til alle seksjonene i leksjonen. Den første seksjonen er {Aims and Objectives}. Den informerer deg kort om leksjonens fokus og mål og lister opp de grammatiske punktene som vil bli brukt, med lenker til Grammar Bank.

Den neste seksjonen inneholder en liste over leksjonens vokabular. Du kan se gjennom vokabularet, se oversettelsene og spille av opptak av korrekt uttale. Bare klikk eller trykk på ordet eller frasen og lyden blir spilt av (hvis ditt oppsett er tilstrekkelig konfigurert – se Tekniske krav).

Fem seksjoner med oppgaver følger. Generelt er det bedre å gjøre oppgavene i den rekkefølgen de kommer, men du har muligheten til velge den seksjonen av enheten du vil. For eksempel, du kan jobbe med vokabular (seksjon 1) og så begynne på grammatikk (seksjon 4), eller gå tilbake fra tekst 5 i seksjon 2 til tekst 1 i seksjon 2 for å kunne gjøre det igjen.

Den siste seksjonen, ${Checklist}, lister opp kompetansen du har jobbet med og skal ha tilegnet deg.

Navigasjon

Før du starter med kurset, bør du lære deg litt om hvordan du finner frem. Dette vil forenkle navigasjonen og forbedre din orientering. Startsiden, eller basen, for navigasjon er ${Course Index}. Herfra kan du få tilgang til alle leksjonene og alle de andre sidene. Alle leksjoner har en side og denne siden begynner med en egen indeks som lister opp alle seksjonene på denne siden. Når du klikker på en av disse lenkene, kommer du til overskriften til korresponderende seksjon på siden. Hver seksjons overskrift fungerer også som en lenke tilbake til innholds-fortegnelsen.

Den frittstående versjonen av dette kurset har også "Navigasjonslinje" på bunnen av hver side. Navigasjonslinjen tillater deg å gå til neste eller forrige side i sekvens og hoppe i hierarkiet (for eksempel til kursindeksen). De følgende snarveiene gjør det mulig å gjøre disse bevegelsene:

  • Alt-1 ... Gå til forrige side i seksjonen
  • Alt-2 ... Gå ett nivå opp i hierarkiet.
  • Alt-3 ... Gå til neste side i seksjonen.
  • Alt-4 ... Gå direkte til kursindeksen

Hvis du ikke bruker den frittstående versjonen, vil du sannsynligvis bruke kurset innen et læringssystem. Undersøk dokumentasjonen av et slikt system for å finne ut mer om navigasjon.

Hvordan få hjelp?

Du vil finne en lenke med navnet ${Exercise Help} på begynnelsen av hver oppgave. Bruk den til å få kontroll over oppgavene og hvordan du får resultatene dine. Hjelpeteksten åpner i et nytt vindu (hvis nettleseren din tillater det) og derfor kan du på en lett måte bytte mellom oppgaven og hjelpeteksten. En oversikt over alle oppgavetypene og lenker til korresponderende hjelpesider kan også bli funnet i Hjelperegister<< (hjelp).

Du kan også besøke Eurochance Prosjekthjemmeside for å få support, finne mer hjelp og informasjon om kurset.

Tekniske krav

Brukergrensesnittet ble designet for å kunne brukes på de fleste plattformer, med en bred rekke medvirkende teknologier, inkludert Braille-verktøy og syntetisk tale. Du kan lese tekst og gjøre oppgaver i skrevet form der det passer, også via hørsel/muntlig. Tale opptak er tilgjengelig for mesteparten av innholdet og brukere må benytte seg av dem for å få maksimalt utbytte.

Du trenger støtte for javascript i nettleseren din for å kunne bruke automatisk oppgaveevaluering og andre interaktive muligheter. Det er fortsatt mulig å ta kurset uten javascript, men da uten slike muligheter. Oppgavehjelpen tar utgangspunkt i at javascript støttes og er aktiv. Se etter informasjon om javascript i hjelp hvis dette ikke er tilfelle.

Nettleseren må også være konfigurert til å kunne spille av mp3-lyd hvis du vil bruke tale opptakene. Vær oppmerksom på at hvis du tar kurset over internett, må du forvente forsinkelser når du spiller av lydene. Når du klikker ${Play} knappen (eller et for eksempel et ord) må lydfilen bli lastet ned først og det kan ta en del tid avhengig av hastigheten på internettlinjen din. Du trenger ikke klikke på knappen igjen, bare vent... Hvis du vil unngå disse forsinkelsene, kan du laste ned hele kurset til datamaskinen din eller få det på en cd. Se Eurochance Prosjekthjemmeside for mer informasjon.

Informasjon om hvordan man skal konfigurere spesiell programvare er ikke med i dette dokumentet. Besøk Eurochance Prosjekthjemmeside for å få support.

Versjon 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)