Pomocník: Doplňovanie s výberom

Back

Pokyny

Vyberte správne slovo, ktorým doplníte medzeru vo vete. Na každé chýbajúce slovo máte niekoľko možností. Iba jedna z nich je správna.

Okamžite po zvolení odpovedi budete počuť odozvu, z ktorej sa dozviete, či bola táto odpoveď správna. Ak ste sa pomýlili, môžete to skúsiť znovu, až kým nenájdete správnu odpoveď. Výsledky pod cvičením ukazujú, koľko odpovedí bolo správnych na prvý pokus. (viď Indikátory).

Indikátory

Panel indikátorov na konci cvičenia zobrazuje tieto hodnoty:

Odpovedí:
Zobrazuje počet úloh (otázok), na ktoré ste už odpovedali. Napríklad údaj 4/10 znamená, že boli splnené štyri z celkového počtu desať úloh, bez ohľadu na to, či správne alebo nie. Zostáva teda dokončiť šesť úloh.
Správne:
Zobrazuje celkový počet a percento úspešných odpovedí. Prvá dvojica čísel ukazuje výsledok vyhodnotenia všetkých súčasných odpovedí. Ak ste ale na niektoré otázky neodpovedali správne na prvý pokus, je ešte zobrazená druhá dvojica čísel, která už zohľadňuje iba tie správne odpovede, ktoré boli zadané pri prvom pokuse. Ak chcete začať znovu, použite tlačidlo ‘Vymazať’.

Ovládací panel

Ovládací panel nájdete pod každým interaktívnym cvičením. Obsahuje tieto tlačidla:

Vyhodnotiť
Vyhodnotí celkový výsledok cvičení. Ak je nájdená chyba, kurzor je presunutý na prvú nesprávnu odpoveď. V textovom poli je kurzor posunutý na prvý chybný znak vašej odpovede.
Doplniť
Vyplní celé cvičenie správnymi odpoveďami.
Vymazať
Vymaže všetky odpovede aj výsledky a umožní začať celé cvičenie znovu od začiatku.

Kľúč odpovedí

Kľúč odpovedí obsahuje správne odpovede pre všetky cvičenia. Je dostupný z úvodnej stránky kurzu. Oveľa pohodlnejšou možnosťou je však použiť odkaz vo forme otázniku, ktorý nájdete za každou úlohou. Tento odkaz vás presunie priamo na príslušnú správnu odpoveď v kľúči.

Verzia 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)