Pomocník: Doplňovačka

Back

Pokyny

Vašou úlohou v tomto cvičení je vyplniť vynechané slová v dlhšom texte. Pre každú medzeru existuje iba jedna správna odpoveď.

Môžete skontrolovať každú odpoveď samostatne pomocou klávesových skratiek (viď sekcia Klávesové skratky). Ak je odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a vy neviete prečo, vždy si najskôr skontrolujte interpunkciu a správne použitie veľkých a malých písmen. Tieto dve veci spôsobujú najviac nejasností.

Na vyhodnotenie všetkých odpovedí naraz použite Ovládací panel na konci cvičenia.

Ak váš prehliadač nepodporuje JavaScript, interaktívne vlastnosti a automatické vyhodnocovanie cvičení nebude fungovať. Aj tak môžete tento kurz používať, ale budete si musieť svoje odpovede skontrolovať sami s použitím kľúča (viď Kľúč odpovedí).

Klávesové skratky

Vo všetkých cvičeniach, kde vyplňujete text do textového vstupného poľa, môžte používať nasledujúce klávesové skratky.

Enter
Stlačením tohto klávesu vnútri textového poľa vyvoláte vyhodnotenie vašej odpovede. Okamžite budete počuť výsledok vyhodnotenia. V prípade nesprávnej odpovede je kurzor posunutý na pozíciu prvého nesprávneho znaku v rámci zadanej odpovede. Týmto spôsobom môžte nájsť chybu (napríklad preklep), opraviť ju a skúsiť odpoveď vyhodnotiť znovu. Ak si s chybou neviete poradiť, môžte použiť "pomocnú" klávesu opísanú nižšie.
Ctrl-medzerník
Táto funkcia vám môže ‘našepkávať’ v prípade, že nepoznáte správnu odpoveď (nemôžete si spomenúť), alebo neviete, ako opraviť chybu nájdenú pri automatickom vyhodnocovaní vašej odpovede. Jednoducho stlačte danú klávesovú kombináciu (Pridržte klávesu „Control“ a stlačte medzerník) a jeden znak správnej odpovede bude doplnený automaticky. Ak ste už vložili nejaký text, kurzor sa najskôr posunie na posledný správny znak vašej odpovede a nasledujúci znak bude vložený. To tiež znamená, že ak je za kurzorom po vyvolaní funkcie nejaký text, obsahoval tento text aspoň jednu chybu. Pokúste se chybu nájsť a opraviť. Potom môžete skúsiť vyhodnotiť novú odpoveď pomocou klávesu „Enter“ (viď vyššie) alebo znovu použiť ‘našepkávajúcu’ klávesu, až kým nenájdete kompletnú správnu odpoveď.

Indikátory

Panel indikátorov na konci cvičenia zobrazuje tieto hodnoty:

Odpovedí:
Zobrazuje počet úloh (otázok), na ktoré ste už odpovedali. Napríklad údaj 4/10 znamená, že boli splnené štyri z celkového počtu desať úloh, bez ohľadu na to, či správne alebo nie. Zostáva teda dokončiť šesť úloh.
Správne:
Zobrazuje celkový počet a percento úspešných odpovedí. Prvá dvojica čísel ukazuje výsledok vyhodnotenia všetkých súčasných odpovedí. Ak ste ale na niektoré otázky neodpovedali správne na prvý pokus, je ešte zobrazená druhá dvojica čísel, která už zohľadňuje iba tie správne odpovede, ktoré boli zadané pri prvom pokuse. Ak chcete začať znovu, použite tlačidlo ‘Vymazať’.

Ovládací panel

Ovládací panel nájdete pod každým interaktívnym cvičením. Obsahuje tieto tlačidla:

Vyhodnotiť
Vyhodnotí celkový výsledok cvičení. Ak je nájdená chyba, kurzor je presunutý na prvú nesprávnu odpoveď. V textovom poli je kurzor posunutý na prvý chybný znak vašej odpovede.
Doplniť
Vyplní celé cvičenie správnymi odpoveďami.
Vymazať
Vymaže všetky odpovede aj výsledky a umožní začať celé cvičenie znovu od začiatku.

Kľúč odpovedí

Kľúč odpovedí obsahuje správne odpovede pre všetky cvičenia. Je dostupný z úvodnej stránky kurzu. Oveľa pohodlnejšou možnosťou je však použiť odkaz vo forme otázniku, ktorý nájdete za každou úlohou. Tento odkaz vás presunie priamo na príslušnú správnu odpoveď v kľúči.

Verzia 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)