Help Dyktando

Back

Instrukcja

First listen to the recording once and then go to the large text entry box below. Within the box, you can use shortcut keys to play individual pieces of the recording. Typically you play one part using the ‘>’ key (right angle bracket) and type what you hear. Then you press the ‘>’ key again to play the next part and type it too, and so on until you reach the end of the recording.

Możesz użyć klawiszy oceny do oceny całego tekstu.

Zwróć szczególną uwagę na znaki interpunkcyjne, ponieważ są one przyczyną większości problemów przy ocenie odpowiedzi. Napisz wszystkie zdania tak jak słyszysz za pomocą odpowiednich znaków interpunkcyjnych i jednej spacji po każdym zdaniu. Nie musisz zostawiać miejsca po ostatnim zdaniu .

/ Uwaga : Oczywiście, możesz odtworzyć nagranie tyle razy, ile chcesz jakkolwiek dwie próby powinny być wystarczające.

Klawisz skrótu

We wszystkich ćwiczeniach, w których wypełniasz pole tekstowe możesz użyć dwóch klawiszy skrótów opisanych poniżej.

Enter
Use this key within the text-field to evaluate the current answer. You hear a sound response and in case of an error, the cursor is moved to the position of the first incorrect character within the text. This way you can locate the error, fix it and evaluate again. When you don't know how to fix an error, you can use the ‘hint’ key described below.
Ctrl-Space
This function is called a ‘hint’. It helps you in case you don't know the answer or you don't know how to fix an error in your answer. Just press the key combination (holding the Ctrl key, press the spacebar) and one letter of the correct answer will be filled in automatically. If you have already entered some text, the cursor will be moved to after the last correct character and next one will be inserted. This also means that if there is some text after the cursor, there is at least one error in it. Try to locate this error and correct it. Then you can evaluate your answer using the ‘Enter’ key (see above) or use ‘hint’ again, until you find the complete answer.

Ponadto, w oknie tekstu, możesz użyć następujących klawiszy do sterowania odtwarzaniem nagrania:

> (right angle bracket, greater than sign)
Odtwórz następny kawałek nagrania.
< (left angle bracket, less than sign)
Odtwórz ostatni kawałek nagrania.
Ctrl-Enter
Odtwórz ostatni kawałek nagrania.

Wskazówka

Panel wskaźnika poniżej ćwiczenia pokazuje następujące wartości:

Wyniki:
Displays the result of the last evaluation (evaluate your answer by pressing the ‘Enter’ key or by the ‘Evaluate’ button below the exercise).

Panel kontroli

Panel sterowania poniżej zadania zawiera następujące przyciski:

Oceń
Oceń całe zadanie. Jeśli jakiś błąd zostanie zlokalizowany, kursor przesunie się do pierwszej nie poprawnej odpowiedzi. W obrębie pola tekstowego, kursor przesuwa się też do pierwszego błędnego znaku Twojej wypowiedzi.
Wypełnianie
Wypełnij ćwiczenie poprawnymi odpowiedziami.
Reset
Zresetuj wszystkie swoje odpowiedzi i zacznij od nowa.

Karta odpowiedzi

The Answer Sheets contain all the correct answers for all the exercises. You can access them from the Course Index, or more conveniently, you can use the ‘?’ (question mark) link after each task. This link takes you directly to the corresponding answer in the Answer Sheet.

Wersja 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)