Help Wybieranie

Back

Instrukcja

Istnieje kilka grup dwóch lub trzech podobnych zdań lub wyrażeń. Tylko jedna opcja w każdej grupie jest poprawna. Twoim zadaniem jest rozstrzygnąć, która.

Usłyszysz odpowiedzi niezwłocznie po ich wyborze. Jeśli wybierzesz błędną odpowiedź, możesz spróbować ponownie, aż znajdziesz tą właściwą. Wyniki poniżej zadania pokażą, jak wiele poprawnych odpowiedzi zaznaczyłeś przy pierwszym podejściu. (patrz wskazówki poniżej).

Wskazówka

Panel wskaźnika poniżej ćwiczenia pokazuje następujące wartości:

Odpowiedzi:
Pokazuje liczbę zadań na które już odpowiedziałeś. Na przykład 4/10 znaczy, że odpowiedziałeś na cztery z dziesięciu pytań, dlatego powinieneś dokończyć pozostałe sześć.
Poprawny:
Displays the number and percentage of successful answers. The first pair of numbers shows the results of all current answers. If you didn't answer all of them correctly on first attempt, there is also a second pair of numbers showing how many answers you did succesfuly on the first try. Use the ‘Reset’ button to start again.

Panel kontroli

Panel sterowania poniżej zadania zawiera następujące przyciski:

Oceń
Oceń całe zadanie. Jeśli jakiś błąd zostanie zlokalizowany, kursor przesunie się do pierwszej nie poprawnej odpowiedzi. W obrębie pola tekstowego, kursor przesuwa się też do pierwszego błędnego znaku Twojej wypowiedzi.
Wypełnianie
Wypełnij ćwiczenie poprawnymi odpowiedziami.
Reset
Zresetuj wszystkie swoje odpowiedzi i zacznij od nowa.

Karta odpowiedzi

The Answer Sheets contain all the correct answers for all the exercises. You can access them from the Course Index, or more conveniently, you can use the ‘?’ (question mark) link after each task. This link takes you directly to the corresponding answer in the Answer Sheet.

Wersja 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)