Nápověda: Dokončování vět

Zpět

Instrukce

Cílem tohoto cvičení je dát studentovi příležitost utvořit kompletní větu a porovnat svou výslovnost s originálem. Cvičení je proto čistě verbálně-poslechové, bez písemných úkolů.

Pokud chcete své odpovědi porovnat s psaným textem, použijte textový přepis nahrávky (odkaz „zobrazit přepis“). Protože nejde o písemné cvičení, není možné Vaše výsledky vyhodnotit automaticky.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)