Nápověda: Pravda/nepravda

Zpět

Instrukce

Za každou větou v tomto cvičení následují dva ovládací prvky označené „PRAVDA“ a „NEPRAVDA“. Rozhodněte, zda je věta pravdivá či nikoliv a stiskněte odpovídající tlačítko.

Okamžitě po zvolení odpovědi uslyšíte odezvu, ze které se dozvíte, zda byla tato odpověď správná. Pokud jste zvolili špatně, můžete to zkusit znovu, dokud správnou odpověď nenaleznete. Výsledky vespod cvičení ukazují kolik odpovědí bylo zodpovězeno správně na první pokus (více viz Indikátory).

Indikátory

Panel indikátorů na konci cvičení zobrazuje následující hodnoty:

Zodpovězeno:
Zobrazuje počet úkolů (otázek), které již byly v daném cvičení zodpovězeny. Například údaj 4/10 znamená, že byly splněny čtyři z celkového počtu deseti úkolů, nehledě na to, zda dobře či špatně. Zbývá tedy dokončit šest úkolů.
Správně:
Zobrazuje celkový počet a procento úspěšných odpovědí. První dvojice čísel ukazuje výsledek vyhodnocení všech současných odpovědí. Pokud jste však některé odpovědi neuhodli správně na první pokus, je zobrazena ještě druhá dvojice čísel, která již zohledňuje pouze ty správné odpovědi, které byly zodpovězeny správně napoprvé. Můžete použít tlačítko „Vymazat“, pokud chcete začít znovu.

Ovládací panel

Ovládací panel najdete pod každým interaktivním cvičením. Obsahuje následující tlačítka:

Vyhodnotit
Vyhodnotí celkový výsledek cvičení. Pokud je nalezena chyba, kurzor je přesunut na první nesprávnou odpověď. V textovém poli je navíc kurzor posunut na první chybný znak Vaší odpovědi.
Doplnit
Vyplní celé cvičení správnými odpověďmi.
Vymazat
Vymaže všechny odpovědi i výsledky a umožní začít celé cvičení znovu od začátku.

Klíč odpovědí

Klíč odpovědí obsahuje správné odpovědi pro všechna cvičení. Je dostupný z úvodní stránky kurzu. Mnohem pohodlnější možností je však použít odkazu ve formě otazníku, který najdete za každým jednotlivým úkolem. Tento odkaz vás přesune přímo na odpovídající správnou odpověď v klíči.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)