Lekce 14: Experience

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o zážitcích a zkušenostech a procvičíte si předpřítomný čas.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Neviděl jsem tě snad sto let!
Už je to dlouho.
od té doby, co
od ledna
po určitou dobu
(po) tři měsíce
Jaké to bylo?
v poslední době
poprvé
To bylo pro mne poprvé!
naposled
Kolikrát?
máš pravdu
najít něco zajímavého
bát se psů
poušť
Pane Bože! (údiv, zděšení)
No, nelíbí se vám to?
vzrušení, napětí
Nechybí tomu trocha adrenalinu?
pohodlný
pohodlná židle
Já adrenalin nemusím.
Co dávají (v kině, v TV)?
inspirovat
nikdy
někdy
do té doby než
zmínit
mávat
Mávala mu na rozloučenou.
Není to tak špatné.
narazit na
Na to slovo jsem narazil na internetu.
popsat
zapomenout
zapomenutý
porozumění
doufat
(exist)existuje
před mnoha lety
být v cizině
říci pravdu

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
HasanI am really excited about the competition.
DamlaWhere are we going to meet the rest of the team?
HasanAt the check in at the airport?
DamlaHow are we going to get there? Are we going to take the car?
HasanNo, the parking fee is to high, I called Michael, and he promised to pick us up.
DamlaGreat, so when is he going to pick us up?
HasanHe said at 12 thirty. The journey is going to take about an hour or so, so at 1 thirty we can be at the airport.
DamlaPerfect. So I will go to the shop now, as we have more time than I expected.
 1. Where are Hasan and Damla during the dialogue?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
OfficerMay I see your passport and the flight ticket, madam?
DamlaHere is my passport, but I haven't got a flight ticket, I made the reservation on the internet.
OfficerHave you got the reservation code?
DamlaYes, here you are.
OfficerThank you, how many pieces of luggage have you got?
DamlaTwo suit cases and this handbag.
OfficerWill you put the suitcases on the conveyor belt?
DamlaSure.
OfficerI am sorry, madam, both suitcases are overweight by two kilos.
DamlaOh, I see. Can I pay the extra weight?
OfficerYes, it is 15 Euros per piece, 30 Euro altogether.
DamlaHere you are.
OfficerThank you. Here is your receipt, here is the boarding pass. Your flight is in one hour, gate 24 is round the corner on the left. Have a nice flight.
DamlaThank you, good bye.
 1. Did Damla have any reservation?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
DamlaWell this was a real success wasn't it?
HasanSure, the Hungarians were a really strong team.
DamlaBut it's over now and we've got the silver cup!
HasanYes, and now, home sweet home.
DamlaWhen are you going to leave for the airport?
HasanThe plane takes-off at 3:30 pm so we are going to take the taxi at two o'clock from the hotel.
DamlaSure, there is not much traffic today, so you will get there in time. When will you get home?
HasanWell the plane lands at 5 pm at the main airport and then I have to get to my hometown, but I don't know if I will catch the train, so I will probably call my sister to pick me up.
DamlaThat's fine, so you will be home for supper, right?
HasanI hope so
 1. Did Damla's team win?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

sing a song - she She's never sung a song.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

sing a song - they They've never sung a song.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

If you are going to travel by plane, you should check the allowed weight and size for your luggage. If your luggage is overweight, you will have to decide. Either you can reduce the weight by leaving spare things at the airport, or you will have to pay an extra fee.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

If you don't want to miss your flight, you had better arrive at the airport earlier. At some airports, the check in time is two hours before the flight.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět hovořit o svých zážitcích a zkušenostech a měli byste základně ovládat předpřítomný čas.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.