Lekce 3: Al telefono

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte a procvičíte si slovní zásobu orientovanou na telefonickou konverzaci.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

* hovořit po telefonu * zeptat se a říct kolik je hodin

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Haló!
Je tam pan Rossi?
Kdo mluví?
S kým mluvím?
Jaké číslo voláte?
Brzy nashledanou.
Dobře.
odkud
jak dlouho
několik let
kdy
kolik
Kolik je hodin?
Je osm hodin.
Přijedou do Prahy na 5 dní.
Je tam František?
Velice rád.
samozřejmě
obsazeno
Uvidíme se později.
chceš (sloveso volere, lekce 5)
musí (sloveso dovere, lekce 5)
Vyzvednu ji ve 4 hodiny.
nyní
Boloňa
Turín
Milán
zde
telefonovat
sdělit, oznámit
zvonit
mluvit
pozvat
bydlet
přijet
odpočívat
čekat
přijít
chodit ven, vyjít si
jít
hledat
volat
přát si
začít
studovat
připravit
myslet
kouřit
zákaz kouření
najít
jíst
dobře
velice, hodně
(f)univerzita
ulice
telefon
práce
mobilní telefon
náměstí
(pl)národ
každý
bohužel
oběd
večere
snídaně
škoda
dnes večer
vlak
(m)autobus
často
vždy
pozdě
Helena
František
doma
cigareta
divadlo
diskotéka
kino
vzkaz
památník
moment, okamžik
starodávný
taška
místo
volný
škola
rodiče
otázka

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?
 70. ?
 71. ?
 72. ?
 73. ?
 74. ?
 75. ?
 76. ?
 77. ?
 78. ?
 79. ?
 80. ?
 81. ?
 82. ?
 83. ?
 84. ?
 85. ?
 86. ?
 87. ?
 88. ?
 89. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Ascolta attentamente e scegli la risposta esatta.

Nahrávka:
Přepis:
FrancescoPronto!
ElenaPronto! Sono Elena. C'è Francesco?
FrancescoSì, sono io. Con chi parlo?
ElenaSono Elena. Telefono da Bologna.
FrancescoSei a Bologna?
ElenaSì, sono qui per lavoro. Vieni con me a cena?
FrancescoVolentieri. A che ora?
ElenaAdesso sono le cinque. Alle sette?
FrancescoVa bene.
ElenaAbiti sempre in via Roma?
FrancescoNo, adesso abito in via Milano, allora a presto.
ElenaA dopo.
 1. Chi telefona a Francesco?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Dove è Elena?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Elena è a Bologna per:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Francesco invita Elena:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. A che ora vanno a cena?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Francesco abita sempre in via Roma?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Francesco adesso abita:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Completa le frasi con le parole elencate.

 • Abiti
 • C'è
 • Pronto
 • Sei
 • Telefono
 • bene
 • lavorare
 • ora
 • parlo
 • presto
 • sono
Přepis:
FrancescoPronto!
ElenaPronto! Sono Elena. C'è Francesco?
FrancescoSì, sono io. Con chi parlo?
ElenaSono Elena. Telefono da Bologna.
FrancescoSei a Bologna?
ElenaSì, sono qui per lavorare. Vieni con me a cena?
FrancescoVolentieri. A che ora?
ElenaAdesso sono le cinque. Alle sette?
FrancescoVa bene.
ElenaAbiti sempre in via Roma?
FrancescoNo, adesso abito in via Milano, allora a presto.
Francesco?!
ElenaPronto! Sono Elena. ? Francesco?
FrancescoSì, sono io. Con chi ??
ElenaSono Elena. ? da Bologna.
Francesco? a Bologna?
ElenaSì, sono qui per ?. Vieni con me a cena?
FrancescoVolentieri. A che ??
ElenaAdesso ? le cinque. Alle sette?
FrancescoVa ?.
Elena? sempre in via Roma?
FrancescoNo, adesso abito in via Milano, allora a ?.

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Ascolta attentamente e scegli la risposta corretta.

Nahrávka:
Přepis:
PietroPronto! Sono Pietro, c'è Elena?
MariaCiao Pietro, sono Maria. Come stai?
PietroBene, grazie. Cerco Elena. Il suo telefonino è sempre occupato.
MariaElena non è a casa.
PietroQuando torna?
MariaPenso alle tre. Vuoi lasciare un messaggio?
PietroSì, grazie. Andiamo stasera al teatro. Passo a prenderla alle quattro.
MariaVa bene. Saluta tua madre.
PietroGrazie. Ciao.
MariaCiao.
 1. Chi telefona?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Chi cerca Pietro?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Il telefonino di Elena:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Quando torna Elena a casa?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Dove vanno Elena e Pietro?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Pietro passa a prendere Maria:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Chi deve salutare Pietro?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Completa le frasi con le parole elencate.

 • Ciao
 • Uscite
 • Vado
 • arriva
 • in
 • presto
 • vai
Přepis:
PietroCiao Margherita.
MargheritaCiao. Pietro. Dove vai?
PietroVado all'università. Vieni a pranzo con me?
MargheritaPurtroppo no. Oggi arriva mia sorella. Andiamo a pranzo insieme.
PietroPeccato. Uscite stasera?
MargheritaSì, andiamo in discoteca.
PietroVa bene. A presto.
Pietro? Margherita.
MargheritaCiao. Pietro. Dove ??
Pietro? all'università. Vieni a pranzo con me?
MargheritaPurtroppo no. Oggi ? mia sorella. Andiamo a pranzo insieme.
PietroPeccato. ? stasera?
MargheritaSì, andiamo ? discoteca.
PietroVa bene. A ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Trasforma in frase interrogativa. Eserciterai in questo modo i verbi andare, venire e uscire.

Příklad:

Esco alle sette.
Esci alle sette?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Completa con i verbi studiare, parlare, abitare. Se è necessario le particelle ti indicano quale persona usare.

Přepis:

Carla, da quanto tempo studi l'italiano? Anche loro parlano bene il francese. Dove abita la tua amica? Pietro studia all'università. Da quanto tempo (voi) abitate in questa via? (loro) Studiano ogni giorno l'italiano. (io) Abito a Praga da molti anni. (noi) Studiamo spesso.

Carla, da quanto tempo ? l'italiano? Anche loro ? bene il francese. Dove ? la tua amica? Pietro ? all'università. Da quanto tempo (voi) ? in questa via? (loro) ? ogni giorno l'italiano. (io) ? a Praga da molti anni. (noi) ? spesso.

Cvičení 3: Doplňovačka

Completa con i verbi fumare, telefonare, arrivare. Se è necessario le particelle ti indicano quale persona usare.

Přepis:

Carlo telefona a Pietro. (noi) Arriviamo a Praga domani. Maria fuma molto. (loro) Telefonano all'amica di Margherita. (io) Arrivo alle sei a casa di Elena. (noi) Fumiamo le sigarette. (voi) Telefonate spesso a Praga? Francesco e Elena non fumano molto.

Carlo ? a Pietro. (noi) ? a Praga domani. Maria ? molto. (loro) ? all'amica di Margherita. (io) ? alle sei a casa di Elena. (noi) ? le sigarette. (voi) ? spesso a Praga? Francesco e Elena non ? molto.

Cvičení 4: Transformace

Trasforma le seguenti frasi come nell'esempio.

Příklad:

Andate con il treno?
No, non andiamo con il treno.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 5: Doplňování s výběrem

Scegli la risposta esatta.

 1. Pietro ____ stasera con me a cena.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Elena e Francesco ____ a casa ogni giorno.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Pietro, ____ il mio telefonino?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Io e Margherita ____ in discoteca.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. I nostri amici ____ domani con il treno da Milano.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Maria ____ in via Milano da molti anni.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Francesco, ____ stasera con tua moglie?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 6: Transformace

Trascrivi le ore usando la lingua parlata.

Příklad:

12:45
Sono le dodici e tre quarti.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 7: Doplňovačka

Completa con c'è e ci sono.

Přepis:

Ci sono buoni alberghi a Roma? Che cosa c'è in questa città? Ci sono dei monumenti antichi. C'è un libro in questa borsa. C'è un posto libero? Ci sono tre posti occupati.

? buoni alberghi a Roma? Che cosa ? in questa città? ? dei monumenti antichi. ? un libro in questa borsa. ? un posto libero? ? tre posti occupati.

Cvičení 8: Co je správně

Scegli quale delle due frasi è corretta.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 9: Doplňovačka

Completa con le preposizioni a, in, da, con, di.

Přepis:

I bambini sono da noi. Vengo da Praga. Vado a Bologna. Abiti a Milano? Sono in Italia da molti anni. Il tè con lo zucchero. Il parco è pieno di bambini. Andiamo da mio nonno. Abito da mia sorella. È la sorella di Carlo. Bambini, tornate subito a casa.

I bambini sono ? noi. Vengo ? Praga. Vado ? Bologna. Abiti ? Milano? Sono ? Italia ? molti anni. Il tè ? lo zucchero. Il parco è pieno ? bambini. Andiamo ? mio nonno. Abito ? mia sorella. È la sorella ? Carlo. Bambini, tornate subito ? casa.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Pronto! Ciao, sono Elena. C'è Margherita? No, non c'è. È a scuola. Torna stasera. Dopo andiamo in discoteca. Che ore sono? Sono le cinque.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Con chi parlo? Abito in via Roma. Cerchiamo Maria. Prepariamo i libri. Studiamo l'italiano da due anni. Vietato fumare. Cominciamo a lavorare.

?

Kontrolní seznam

Po skončení této lekce budete umět:

 • telefonovat v italštině
 • říct kam jdete a odkud přicházíte

Prohloubíte si znalosti a získáte jistotu v používání:

 • SLOVES I. TŘÍDY
 • ZÁPORU
 • NEPRAVIDELNÉHO SLOVESA ANDARE
 • NEPRAVIDELNÉHO SLOVESA VENIRE
 • NEPRAVIDELNÉHO SLOVESA USCIRE
 • PŘEDLOŽEK A, IN, DA
 • C'E - CI SONO
Verze 2.0 (2011-12-07 01:24 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.