Výslovnost

Zpět

Výslovnost abecedy

písmenomp3 file s poslechempřepispříklad výslovnosti
APřehrátacasa:
BPřehrátbibanco:
CPřehrátcicielo:
DPřehrátdidente:
EPřehrátevelo:
FPřehráteffefiglio:
GPřehrátgigatto:
HPřehrátaccahotel:
IPřehrátifine:
LPřehrátellelana:
MPřehrátemmemare:
NPřehrátennenave:
OPřehrátoRoma:
PPřehrátpipane:
QPřehrátququattro:
RPřehráterrerosa:
SPřehrátessesole:
TPřehráttitreno:
UPřehrátumuro:
VPřehrátvu/vivetro:
ZPřehrátzetazero:

Italskou abecedu tvoří 21 písmen, obvykle se jich ale uvádí celkem 26. Následující písmena, která sice nejsou součástí tradiční italské abecedy, se běžně používají v hovorové řeči, protože některá přijatá cizí slova se stala součástí italského jazyka:

písmenomp3 file s poslechempřepispříklad výslovnosti
JPřehráti lungajazz:
KPřehrátcappakaraoke:
WPřehrátdoppia vuwafer:
XPřehráticsxantofilla:
YPřehrátipsilonyoghurt:

Pro italštinu jsou typické zdvojené souhlásky. Některé z nich se vyslovují jednoduše tím, že se nechají déle znít (f,l,m,n,r,s,v). V žádném případě se nevyslovují dvakrát.

mp3 file s poslechempříklad výslovnosti
Přehrátstella:
Přehrátstoffa:
Přehrátmamma:
Přehrátterra:
Přehrátgruppo:
Přehrátfreddo:

Samohlásky jsou:

 • otevřené
 • pokud následuje pouze jedna souhláska
 • Roma, moda, vino
 • pokud následuje s + souhláska
 • gusto, posta, turista
 • následují-li souhlásky, kdy druhou souhláskou je r nebo l
 • litro, metro, triplo
 • uzavřené
 • ve všech nepřízvučných slabikách
 • ristorante
 • v přízvučných slabikách vyjma výše uvedených jako gusto, posta, litro, metro
 • porta, studente, romantico
 • před zdvojenými samohláskami
 • gruppo, stoffa, mamma
 • pokud jsou v psané formě označena přízvukem
 • libertà, metrò

Pozor na několik rozdílů:

zavřenéotevřené
settesete
nonnonono
carrocaro
coppiacopia

Výslovnost >>C<< a >>G<<

C a G mají v italštině dvě možné výslovnosti v závislosti na samohlásce či slouhlásce, která následuje.

 • c tvrdé
 • ca, co, cu, c + souhláska
 • banca, Marco, cura, crema
 • c měkké
 • ce, ci
 • cena, cielo
 • g tvrdé
 • ga, go, gu, g + souhláska
 • elegante, prego, gusto, gruppo
 • g měkké
 • ge, gi
 • gelato, giro

Pokud je c a g zdvojené, výslovnost se řídí písmenem, které následuje.

Příklad:

 • piccolo, uccello
 • leggo, oggi

Pokud mezi c, g a samohláskou je samohláska i, tak se i nevyslovuje.

Příklad:

 • aranciata, cioccolato
 • giorno, Giovanni

Vyslovuje se pouze pokud je přízvučné.

Příklad:

 • Lucia

Rozlišujeme i nepřízvučné, které s následující samohláskou tvoří slabiku a nevyslovuje se. Dále i přízvučné, které s následující samohláskou tvoří dvě slabiky.

 • i nepřízvučné
 • studia, comincia, mangia
 • i přízvučné
 • invia, energia, io

Výslovnost >>H<<

Písmeno H se nevyslovuje. Pokud ho následuje c nebo g před e nebo i, tak je výslovnost tvrdá.

 • c + h + e nebo i
 • Michele, chi
 • g + h + e nebo i
 • Margherita, alberghi

C a g se vyslovují měkce před samohláskami a, o, u v případě, že je mezi nimi samohláska i a není na ní přízvuk.

 • c + i + a, o, u
 • ciao, bacio, ciuffo
 • g + i + a, o, u
 • giallo, giovane, giusto

C a g se vyslovují tvrdě v případě, že h stojí mezi:

 • c + h + ia, ie, io, iu
 • cerchiamo, bicchiere, occhio, chiuso
 • g + h + ia
 • paghiamo

Výslovnost >>S<<

Písmeno S se vyslovuje jako:

 • z
 • mezi dvěma samohláskami
 • francese
 • před přízvučnou souhláskou (b,d,g,l,m,n,r,v)
 • slovacco
 • s
 • na začástku slova před samohláskou
 • sono
 • před nepřízvučnou souhláskou (p,t,k,f)
 • posta
 • po souhlásce
 • borsa
 • pokud je zdvojené
 • rosso

Výslovnost >>SC<<

 • sc tvrdé + sca, sco, scu, sc+souhláska
 • scatola, sconto, scuro, scrittore
 • sc měkké + sce, vsci<<
 • scena, uscita

Pokud písmeno h stojí před samohláskou e nebo i, výslovnost je tvrdá.

 • scherzo, dischi

Pokud písmeno i stojí mezi samohláskami a nebo u, výslovnost je měkká.

 • lasciare, sciopero, prosciutto
Verze 2.0 (2011-12-07 01:24 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.