Lekce 14: Travelling

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte jak si zařídit věci ohledně cestování, jaké lístky a dokumenty si koupit, když cestujete vlakem, nebo letadlem.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

vzít
vlak
nástupiště
lístek, jízdenka
jízdenka tam
zpáteční jízdenka
koupit
průvodce
rozhodnout se
měl by
muset
spěchat
rychlík
osobní vlak
za hodinu
Vlak odjíždí za 10 minut.
Vlak přijede do Londýna ve 13.00.
letiště
tabule s přílety
tabule s odlety
palubní vstupenka
číslo sedadla
číslo letu
brána
brána se zavírá
brána je zavřena
terminál
urychleně se dostavte do brány
poslední výzva
cestující
vzlétnout (o letadle)
přistát

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?

Porozumění

Cvičení 1: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:
GinaWhen is our train?
MartinIt leaves at 3.25 from platform 4.
GinaIs it a fast train or a stopping train.
MartinIt's a stopping train.
GinaOK, have you got the guide and the tickets?
MartinYes I have, I've got everything.
GinaAnd have you got one way tickets or return?
MartinOh, only one way tickets.
GinaThat's good. We can decide later. And have you got the sandwiches and drinks?
MartinYes, here they are, in the backpack.
GinaFine, what time is it now?
MartinIt's 3:10, so hurry, the train leaves in 15 minutes.
Gina? is our train?
MartinIt ? at 3.25 from platform 4.
GinaIs it a ? train or a stopping train.
MartinIt's a ? train.
GinaOK, have you got the ? and the tickets?
MartinYes I have, I've got ?.
GinaAnd have you got one way tickets or ??
MartinOh, only one way ?.
GinaThat's good. We can decide later. And have you got the sandwiches and drinks?
MartinYes, here they are, in the ?.
GinaFine, what ? is it now?
MartinIt's 3:10, so hurry, the train leaves ? 15 minutes.

Cvičení 2: Co je správně

Listen to the previous dialogue again and choose the correct version.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 3: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
PassengerOK, check-in done, I can go to the gate. Which gate is it, actually?
OperatorGatwick airport, last call for flight 493 to Paris. Please proceed to gate 14 immediately, as the gate is closing.
PassengerWhat? Last call? Ok, ok, my flight is not to Paris. Now, where is my flight number? Oh here, it is 27, no that is the seat number. The flight number is 586. OK, now what time does my plane leave?
OperatorGatwick airport, warning to passengers, flight No. 586 to Frankfurt, please proceed to gate 16.
PassengerOh no, where is my boarding pass? Here. And the flight ticket? And the passport, oh, here, OK.
OperatorGatwick airport, this is the last call for passengers to Frankfurt, flight 586, proceed immediately to gate 16, the gate is closing.
PassengerOh, which gate? Six? Or sixty? Where is it? Oh there! Please, wait! Hallo, wait, I am coming!
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Change the sentence into the imperative.

Příklad:

Passenger should leave the plane after boarding.
Leave the plain after boarding, please.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Change the sentence into the negative imperative.

Příklad:

Passenger should not leave their seats after take off.
Do not leave your seats after take off, please.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 3: Doplňovačka

Choose "may" or "should".

Přepis:

I know I should arrive in time, especially when this is an important meeting, but if I come too early, I may wait too long, so I think I will come exactly on time. The seats are first class so it should be comfortable, but there is always a risk that people next to me may be too communicative. I prefer silence, I like reading on the board, so I think other people should not disturb me and talk to me during the flight. Some people may think different, but it is their own matter. I think they should be tolerant and respect my privacy. I may not be very tolerant person, but that is my business.

I know I ? arrive in time, especially when this is an important meeting, but if I come too early, I ? wait too long, so I think I will come exactly on time. The seats are first class so it ? be comfortable, but there is always a risk that people next to me ? be too communicative. I prefer silence, I like reading on the board, so I think other people ? not disturb me and talk to me during the flight. Some people ? think different, but it is their own matter. I think they ? be tolerant and respect my privacy. I ? not be very tolerant person, but that is my business.

Cvičení 4: Transformace

Make negative of "may", use phrase: "simply can't".

Příklad:

I'm afraid it may be cold. No, it simply can't.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Answer the question. Use "I think" and the words after the question.

Příklad:

What should we do, the weather is gettig worse. - go home
I think we should go home.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

When you travel to another country, you usually take a plane and a bus, or a train. You have to buy tickets. You can buy either one-way tickets or return. Check-in officers may want to see your money, passport, boarding pass, and all important documents you have with you.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli být schopni:

 • zeptat se na důležité věci, když odjíždíte z domu
 • rozumět rozdílu mezi časem obyčejným a průběhovým
Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.