Lekce 8: Gymnastics

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte:

 • terminologii gymnastiky

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

změna směru
rondát
veletoče
roznožení
střihy
letová fáze
kmih
toč
obrat
salto
přemet vpřed
přemet vzad
přechod
let
skok odrazem jednonož
odrazit se od pérového můstku
získat 8 z 10ti bodů
sportovní gymnastika
moderní gymnastika
sportovní akrobacie
pódiové skladby
teamgym
sportovní aerobik
skok
skok skrčmo, kufr
jánošík
pirueta
pomalý přemet vzad
pomalý přemet vpřed
kotoul
stoj na rukou
rychlý přemet vzad / flik
hvězda, přemet stranou
akrobatické prvky s letovou fází
váha vzporem
váha
salto se zdvojeným obratem
Prostná se cvičí na závodním koberci (prostné).
Sestava se skládá z akrobatických řad, sérií skoků a tanečních figur.
Gymnasta(tka) může předvést až čtyři akrobatické řady.
Gymnasta(tka) předvádí nacvičenou sestavu o délce maximálně 90ti sekund.
Gymnasté na bradlech předvádějí kmihy a toče.
Sestavy na koni na šíř končí seskokem gymnasty.
Často se zařazují variace na kmihy.
Gymnasta musí předvést sestavu, v níž ukáže svou rovnováhu a sílu.
Na kruzích se vyžaduje alespoň jedna statická figura.
Série kmihů na bradlech vyžadují velkou sílu a souhru pohybů.
Gymnasta předvádí na hrazdě veletoče.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ReporterI am standing in a large new sports hall in Ankara. There are many young gymnasts around me, but not all of them perform the same. I've just witnessed a performance on uneven bars by only 10-year-old but very talented Ayse Mehmet. She is only at the beginning of her career only, yet her prospects seem bright. I am asking her coach Hüseyin Osman. Can you tell us what makes her different?
CoachYes, the three giants and a double-back at the end is something you can hardly expect of a girl her age, she is doing much better than most children I have seen training here.
ReporterSo which elements and tumbling lines can we see in the routines of other girls in her age.
CoachWell, quite common are various springs, twists or tucks.
ReporterHow much time does little Ayse spend in the gym?
CoachThe training is demanding, she is here daily from three to five p.m., and she often comes on the weekends too.
ReporterDo the other children invest equal effort to their training?
CoachThat is individual. There are children here who put a lot of effort to their exercise too, but not all are as talented as Ayse.
ReporterWhat can we expect to see as she grows from the judge's point of view?
CoachWe will probably see a lot more twists and a lot more flips. And probably also longer routines. But of course that depends very much on her personal effort and fitness....
 1. Where is the reporter standing?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. How old is Ayse Mehmet?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What makes Ayse different from other children?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What does she perform at the end of her routine?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which elements and tumbling lines can we see at the girls in her age?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What time does Ayse spend in the gym?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Does she come on the weekends too?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. What can we expect to see as Ayse grows?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. What does that depend on?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

 1. You need to take off from the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Floor excercise is performed on a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The routine consists of tumbling lines and dance
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. A gymnast performs a routine of up to 90
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. A gymnast can perform up to 4 tumbling
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Gymnasts perform on uneven
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Pommel horse routines end with a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Variations on a circling skills are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. A gymnast must demonstrate balance and
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Static strength move is required on the still
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Swings on the parallel bars require strength and
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. The gymnast performs
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

The gymnast must perform acrobatic flights. (change of direction) The gymnast must perform change of direction.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

 9. ?

Cvičení 4: Transformace

Correct the word.

Příklad:

offround roundoff

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Listen to the dialogue about Ayse again. Find the missing word.

Nahrávka:
Příklad:

I am standing in a large new ....
sports hall

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Is plural possible?

Příklad:

car - car*s* water - water

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?
 15. A.
  B. ?
 16. A.
  B. ?
 17. A.
  B. ?
 18. A.
  B. ?
 19. A.
  B. ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Much or many?

 • many
 • many
 • many
 • many
 • many
 • many
 • many
 • many
 • many
 • much
 • much
 • much
 • much
 • much
 • much
Přepis:

much tea

much coffee

many cartwheels

many giants

much training

many jumps

much strength

many children

many elements

many gymnasts

much effort

much balance

many variations

many routines

many flips

? tea

? coffee

? cartwheels

? giants

? training

? jumps

? strength

? children

? elements

? gymnasts

? effort

? balance

? variations

? routines

? flips

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Few or little?

 • few
 • few
 • few
 • few
 • few
 • few
 • few
 • few
 • few
 • little
 • little
 • little
 • little
 • little
 • little
Přepis:

little tea

little coffee

few cartwheels

few giants

little training

few jumps

little strength

few children

few elements

few gymnasts

little effort

little balance

few variations

few routines

few flips

? tea

? coffee

? cartwheels

? giants

? training

? jumps

? strength

? children

? elements

? gymnasts

? effort

? balance

? variations

? routines

? flips

Cvičení 4: Transformace

Choose "a" or "some"

Příklad:

... water - some water
... coach - a coach

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?
 15. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Make question. Attention: some/any

Příklad:

I need some help.
Do I need any help?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Make negative. Attention: some/any

Příklad:

I need some help.
I don´t need any help.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?

Cvičení 7: Transformace

Choose "few" or "little"

Příklad:

Do I need any help? - only a little
Did she perform any rolls? - only a few

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?

Cvičení 8: Odkrytá doplňovačka

Places. Choose "at", "on", "in".

 • at
 • at
 • at
 • at
 • at
 • at
 • at
 • in
 • in
 • in
 • in
 • in
 • in
 • on
 • on
 • on
Přepis:

She is doing shopping at the supermarket.

They don´t live in the house.

The flowers are on the table.

The train is at the station.

The new gym is in the building.

What programme is on TV?

He is waiting at the bus stop.

The key isn´t in my pocket.

Children are at school.

Elephants are in Africa.

The information is on the Internet.

There is a nice picture in the book.

You can´t see the film at the cinema.

This town is in our country.

She has her medals at home.

Now we aren´t at work.

She is doing shopping ? the supermarket.

They don´t live ? the house.

The flowers are ? the table.

The train is ? the station.

The new gym is ? the building.

What programme is ? TV?

He is waiting ? the bus stop.

The key isn´t ? my pocket.

Children are ? school.

Elephants are ? Africa.

The information is ? the Internet.

There is a nice picture ? the book.

You can´t see the film ? the cinema.

This town is ? our country.

She has her medals ? home.

Now we aren´t ? work.

Cvičení 9: Odkrytá doplňovačka

Times. Choose "at", "on", "in".

 • at
 • at
 • at
 • at
 • in
 • in
 • in
 • in
 • in
 • on
 • on
 • on
Přepis:

I will meet you at 9 o´clock a.m.

They arrived on Sunday.

See you in ten minutes.

I don´t watch TV v night.

The championship starts at the weekend.

The competition will be on 1st March.

We must train more in September

What time does she get up in the morning?

He was born in 1995.

We have lunch at noon.

I last saw him on my birthday.

You get many presents at Christmas.

She doesn´t go skiing in winter.

I will meet you ? 9 o´clock a.m.

They arrived ? Sunday.

See you ? ten minutes.

I don´t watch TV v night.

The championship starts ? the weekend.

The competition will be ? 1st March.

We must train more ? September

What time does she get up ? the morning?

He was born ? 1995.

We have lunch ? noon.

I last saw him ? my birthday.

You get many presents ? Christmas.

She doesn´t go skiing ? winter.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The gymnast performs a choreographed routine up to 90 seconds in length consisting of leaps, acrobatic skills, somersaults, turns and dance elements on the balance beam.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Gymnasts perform swinging, circling, transitional, and release moves on the uneven bars. Movements may pass through the handstand.

?
Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.