Výslovnost

Zpět

Abeceda

PísmenoVýslovnostPřepisPříkladVýslovnostPřepisPříkladVýslovnostPřepis
APřehrátaalpha:Přehrátlake:Přehrát
BPřehrátbeebravo:Přehrát
CPřehrátceecity:Přehrátclock:Přehrát
DPřehrátdeedelta:Přehrát
EPřehráteeenter:Přehráteel:Přehrát
FPřehráteffox:Přehrát
GPřehrátgeegolf:Přehrátgym:Přehrát
HPřehrátaitchhotel:Přehrát
IPřehrátiIndia:Přehrátice:Přehrát
JPřehrátjayJohn:Přehrát
KPřehrátkayking:Přehrát
LPřehrátellong:Přehrát
MPřehrátemmake:Přehrát
NPřehrátennice:Přehrátsting:Přehrát
OPřehrátoopen:Přehráthot:Přehrát
PPřehrátpeepark:Přehrát
QPřehrátcuequeen:Přehrát
RPřehrátarrose:Přehrátdoor:Přehrát
SPřehrátesssafe:Přehrátlease:Přehrát
TPřehráttitreno:Přehrát
UPřehrátuuniverse:Přehrátput:Přehrátup:Přehrát
VPřehrátveeviola:Přehrát
WPřehrátdoubble-uwind:Přehrát
XPřehrátexx-ray:Přehrát
YPřehrátwhyyard:Přehrát
ZPřehrátzed, zeezero:Přehrát

V angličtině existují i zvuky, pro které zápis jedním písmenem v abecedě vůbec není. Zapisujeme je různým způsobem, ale tady si ukážeme ten hlavní způsob zápisu a výslovnost daného písmene:

thPřehrátthinkPřehrátthroughPřehrát
thPřehrátthisPřehrátthroughPřehrát
shPřehrátshortPřehrátdishPřehrát
zhPřehrátgaragePřehrátpleasurePřehrát
tshPřehrátchurchPřehrátchickPřehrát

Několik slov k anglické výslovnosti:

Většina souhlásek se vyslovuje podobně jako v ostatních Evropských jazycích, nicméně výslovnost samohlásek dělá z angličtiny jazyk, který vypadá, jako by zcela postrádal pravidla výslovnosti. Nepravidelnosti v angličtině jsou rozšířenější než pravidla a tak se mnoho učitelů domnívá, že nejlepším návodem na výuku výslovnosti je naučit se každé slovo vyslovovat zcela zvlášť. My se přesto pokusíme podat určitý výčet jednoduchých pravidel, které mohou studenti u neznámých slov uplatnit s větší či menší šancí, že se trefí.

V tabulce abecedy, viz výše, jsme poskytli výčet více příkladů, abychom upozornili na různou výslovnost jednoho písmene. Níže je tabulka se slabikami, které nejlépe ukazují výslovnost samohlásek, a především, na čem záleží. Záleží především v uzavřenosti nebo otevřenosti slabiky. Pokud je ve slabice samohláska "obklíčena" souhláskami, je zavřená a vyslovuje se ve své krátké podobě, často podobně jako česky. Kde je slabika započata anebo ukončena samohláskou, vysovuje se ta slabika dlouze, a často tak, jako je její název v abecedě.

Podívejme se na příklady:

  • zde jsou uzavřené slabiky (samohláska obklíčena souhláskami v každé slabice: e.g. step-ping):
topPřehrát
getPřehrát
putPřehrát
lockPřehrát
digPřehrát
rockPřehrát
stickPřehrát
steppingPřehrát
lickingPřehrát
  • zde jsou otevřené slabiky (jednotlivé slabiky končí samohláskou, e.g. ro-pe):
ropePřehrát
latePřehrát
purePřehrát
localPřehrát
digestPřehrát
rolePřehrát
spikePřehrát
takingPřehrát
likingPřehrát

Existuje pochopitelně mnoho případů, kde toto pravidlo selže, takže je potřeba toto pravidlo uplatňovat pouze jako pomocné, pokud slovo vidíme poprvé a nemáme šanci si kdekoli ověřit jeho skutečnou výslovnost.

Dalším rozdílem oproti češtině je polykání zvuků. Slabiky a dokonce i celá slova v toku řeči mizí, jak angličané polykají hromady souhlásek a samohlásek, když posouvají větný přízvuk. V některých případech to jde tak daleko, že studentovi nezbyde učit se celé fráze, spíše než slovíčka, aby rozumněl.

Podívejme se na následující příklady:

Všechna slova v této větě jsou:I-have-never-had-a-case-like-thatPřehrát
Dohromady to zní:I've never had a case like that.Přehrát
Všechna slova v této větě jsou:Leave-it-there-is-no-chance.Přehrát
Dohromady to zní:Leave it, there's no chance.Přehrát
Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.