Finansman

Geri

Dijital ders kitaplarının geliştirilmesi Eurochance projesi Eurochance ile 2005 yılında başlamış Eurochance 2 projesi Eurochance 2 ile devam etmiştir. Iki proje de Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı (Leonardo Da Vinci, Çok Ortaklı Projeler/Yenilik Transferi) ile Çek Radyosu fonu "Světluška ile eşfinansman sağlanarak gerçekleştirilmiştir.

Dijital ders kitabının Başlangıç seviyesi, görme engelli öğrenciler için Oloumouc Chance projesi kapsamında, Avrupa Sosyal Fonu ile Çek Cumhuriyeti devlet bütçesinden eşfinansman sağlanarak gerçekleştirilmiştir.

Bu spor ders kitabı ise, Movilise projesi Movilise altında yine Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci kapsamında eşfinansman sağlanarak tamamlanmıştır.

Movilise projesi, proje yüklenicisi ve koordinatörü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) arasında imzalanan hibe sözleşmesinin ardından 2009 Aralık ayında hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Versyon 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)