Karta odpowiedzi: Rozdział 8

Back

Generalne rozumienie

Wersja 2.0 (2011-12-07 01:26 CET)