Lekcia 15: English for Catering

Back

Ciele a zameranie

V tejto lekcii si osvojíte slovnú zásobu z oblasti stravovania.

Precvičíte si nasledujúce schopnosti a znalosti:

 • Objednávanie jedál a nápojov v reštaurácii

Gramatické zameranie tejto lekcie:

Slovná zásoba

Slovíčka

pivo
raňajky
bufet
šatňa
kuchár
kuchyňa
chod
šálka
dezert
jedáleň
obed, večera
jedlo
jedlo
vidlička
pohár
gril
kuchyňa
nôž
ľahký obed
hlavný chod
jedlo
jedálny lístok
servítok
pre nefajčiarov
korenie
tanier
reštaurácia
ryža
soľ
omáčka
samoobsluha
polievka
špecialita
lyžica
predjedlo
tringelt
variť
vegetarián
čašník
čašníčka
voda
víno

Frázy

Máte jedálny lístok?
Rád by som si objednal, prosím.
Môžete nám prosím priniesť účet?
Máte stôl pre dvoch?
Ako by ste si želali rezeň?
Môžeme si prosím prezrieť jedálny lístok?
Objednáte si?
Prosíme si fľašku domáceho červeného.

Precvičovanie slovnej zásoby

Cvičenie 1: Precvičovanie slovnej zásoby

Doplňte správny preklad pre každý z nasledujúcich výrazov.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Posluchové cvičenia

Cvičenie 1: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
MortenGood afternoon, this is Casa La Mama. Morten speaking.
RamonaI'd like to reserve a table for Friday evening, please.
MortenCertainly, madam. What time would you like the table for?
RamonaNine o'clock. For a party of eight. Oh, one of the party is a vegetarian.
MortenNo problem. There's a choice of vegetarian dishes on the menu.
RamonaCan I take my dog in with me?
MortenNo, I'm terribly sorry. No pets are allowed.
RamonaHe isn't a pet. He's my guide dog.
MortenOh, you mean a guide dog for the blind.
RamonaYes.
MortenThen that's quite all right, madam. So, a table for eight for Friday the 13th. May I have your name, please?
RamonaDeville.
MortenCould you spell that, please?
RamonaYes, it's D-E-V-I-double L-E
MortenThank you very much Ms. Deville. See you on Friday.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. When would Ramona like to book a table for?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. How many people in her party are vegetarians?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Why does Morten say Ramona can't take her dog into the restaurant?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ramona is allowed to take her dog into the restaurant:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 2: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
Head WaiterGood afternoon, Sir. Have you got a reservation?
JohnYes, I have.
Head WaiterCould I have your name, please?
JohnJohn Burton.
Head WaiterA table for one, Mr. Burton? Smoking or non-smoking?
JohnSmoking, please, but I'd like a table for two. I'm expecting a friend.
Head WaiterRight this way, sir. I'll show you to your table.
JohnCould I have a smaller table, near the window?
Head WaiterI'm sorry, sir. The window tables are in the non-smoking area. Perhaps you'd prefer to sit outdoors.
JohnNo, I'd rather sit indoors. It's warmer here.
Head WaiterPlease, follow me. The waiter will be with you in a moment.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. What does the Head Waiter do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Has John made a reservation?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Why can't John sit by the window?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Where would John rather sit?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Who does John follow?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 3: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
WaiterGood afternoon, sir. Here's the menu. Would you like a drink while you are looking at it?
JohnYes, that's a good idea. I'll have a Bloody Mary. And you Pamela?
PamelaI think I'll have a dry Martini. And could you bring me a glass of still water with some ice in it, please.
WaiterYes, of course.
JohnCould I see the wine list too, please?
WaiterCertainly, sir. I'll bring it right away.
JohnThank you.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. What does the waiter give John to look at?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What does John think is a good idea?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What kind of drink does John order?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Who takes the order?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What will the waiter bring right away?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 4: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
WaiterAre you ready to order?
PamelaI think I'll have a prawn cocktail for a starter.
JohnLet me see. Mmm. The same for me.
WaiterAnd as a main course? Do you prefer fish or meat?
PamelaI don't like fish very much. The beef with a mustard sauce and sautéed mushrooms looks good. I'm going to have that.
WaiterExcellent choice madam. And for you, sir?
JohnI don't like fish very much either. I'll have the grilled steak. Does it come with a green pepper sauce?
WaiterYes, sir. And all our dishes are served with a selection of vegetables.
PamelaCould I have some white rice?
WaiterCertainly, madam. And what would you like to drink?
JohnWe'll have a bottle of the house red.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. What is a starter?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What starters do they order?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What dish did Pamela choose?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. John orders meat because:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What wine do they order?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 5: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
WaiterWould you like a dessert, sir ?
JohnNo, thank you. Just some coffee with cream, and the bill please.
WaiterYes, sir. I'll bring it immediately. Was everything to your satisfaction?
JohnYes, everything was fine.
WaiterHere's your coffee, and your bill, sir.
JohnThank you. Just a moment. This dish here, French fries. We didn't have any French fries.
WaiterLet me see, sir. Yes, that's a mistake. I'm sorry about that, sir.
JohnIs service included in the bill?
WaiterYes, sir. It is. And VAT is added too.
JohnHere you are. Keep the change.
WaiterThank you sir. We look forward to seeing you again.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Was everything to John's satisfaction?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What was wrong with the bill?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. How did John pay the bill?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Was the service charge included in the bill?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Did John give the waiter a tip?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Všeobecné porozumenie

Cvičenie 1: Pravda/nepravda

U každého z nižšie uvedených tvrdení zvoľte, či je pravdivé alebo nie.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. It's always better to book your table in advance.


  ?
 2. In some restaurants a Head Waiter shows you to your table.


  ?
 3. An aperitif is drunk after a meal.


  ?
 4. The waiter usually takes your order.


  ?
 5. A starter is the first course.


  ?
 6. Some restaurants are divided into smoking and non-smoking areas.


  ?
 7. Still water is carbonated mineral water.


  ?
 8. Some dishes are served with a selection of vegetables.


  ?
 9. A Bloody Mary is a drink.


  ?
 10. VAT is never added to the bill.


  ?

Cvičenie 2: Dokončovanie viet

Precvičte si hovorenie. Podľa vzoru dopĺňajte vety, ktoré počujete.

Na vypočutie pokynov stlačte tlačidlo ‘Prehrať’ :

Precvičovanie gramatiky

Cvičenie 1: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

This restaurant isn't very nice. (the Tropicana)
Yes, the Tropicana is nicer than this restaurant.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičenie 2: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

This dining room is very elegant. (the dining room at the Ritz)
Yes, but the dining room at the Ritz is more elegant than this dining room.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičenie 3: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Have you got a bigger table?
No, this is the biggest table I've got.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičenie 4: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Haven't you got a more comfortable chair?
No, this is the most comfortable chair we've got.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičenie 5: Čo je správne

Zvoľte správnu odpoveď.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Upevňovanie vedomostí

Cvičenie 1: Pravda/nepravda

U každého z nižšie uvedených tvrdení zvoľte, či je pravdivé alebo nie.

Nahrávka:
Prepis:

Running a restaurant seems pretty simple but in fact a lot of things have to be done. Somebody has to buy and maintain stocks of food and drink, decide on seating arrangements, and choose the right tableware and kitchen equipment. The tables must be laid, with the plates, knives, forks, spoons, glasses and napkins in the right places. Somebody must prepare menus, welcome guests, take orders, serve food, and prepare bills. Somebody of course has to cook, and finally tables must be cleared away and somebody has to wash up.

Catering can also mean preparing food and serving it not in a restaurant, but in places like schools or factories, or preparing meals in one place and serving them in another. Sometimes caterers don't just take food to a party, a company reception or a wedding, but have to plan the whole event. If you are creative, love cooking and enjoy working with people, catering can be an exciting profession which demands hard work and the ability to work under pressure.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Waiters and waitresses must know how to lay a table.


  ?
 2. It doesn't matter where you put the knives and forks on a table.


  ?
 3. Running a restaurant is simple.


  ?
 4. Catering is only about food.


  ?
 5. Catering includes many kinds of work.


  ?
 6. Caterers often plan events like company receptions.


  ?
 7. Schools and factories sometimes have their own catering staff.


  ?
 8. Catering companies often take food to schools and factories.


  ?
 9. You need to like cooking to enjoy catering.


  ?
 10. Running a catering business is easy work. .


  ?

Cvičenie 2: Diktát

Najskôr si raz vypočujte kompletnú nahrávku. Potom prejdite do veľkého textového vstupného poľa nižšie a použite kláves ‘>’ a prehrávajte diktát po častiach. Diktovaný text zapisujte. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k cvičeniu.

Nahrávka:
Prepis:

Running a restaurant seems pretty simple but in fact a lot of things have to be done. Somebody has to buy and maintain stocks of food and drink, decide on seating arrangements, and choose the right tableware and kitchen equipment. The tables must be laid, with the plates, knives, forks, spoons, glasses and napkins in the right places. Somebody must prepare menus, welcome guests, take orders, serve food, and prepare bills.

?

Cvičenie 3: Doplňovačka

Pozorne si vypočujte nahrávku a potom vyplňte vynechané miesta v nižšie uvedenom texte s použitím rovnakých slov.

Nahrávka:
Prepis:

Somebody of course has to cook, and finally tables must be cleared away and somebody has to wash up.

Catering can also mean preparing food and serving it not in a restaurant, but in places like schools or factories, or preparing meals in one place and serving them in another. Sometimes caterers don't just take food to a party, a company reception or a wedding, but have to plan the whole event. If you are creative, love cooking and enjoy working with people, catering can be an exciting profession which demands hard work and the ability to work under pressure.

Somebody of course ? to cook, and finally tables must be cleared ? and somebody has to wash ?.

Catering can also mean preparing food and serving it ? in a restaurant, ? in places like schools or factories, or preparing meals in one place and serving them in ?. Sometimes caterers don't ? take food to a party, a company reception or a wedding, but have to plan the ? event. If you are creative, love cooking and enjoy working with people, catering ? be an exciting profession which demands hard work and the ability to work ? pressure.

Cvičenie 4: Doplňovanie s výberom

Vyberte najvhodnejšiu možnosť na doplnenie každej z nasledujúcich viet.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. I don't like fish ____
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. I'm afraid ____ pets are allowed.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. I'd like some prawns to start ____
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. ____ our dishes are served with a selection of vegetables.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Could I have a ____ table?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. We didn't have ____ vegetables.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. I'd ____ sit indoors.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. We look forward to ____ you again.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. ____ water is a mineral water
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Spoons, forks and ____ are tableware.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. You need the ability to work under____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Running a catering company is very much ____running a restaurant
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. Good afternoon, this is Tropicana. Jose ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. No, I'm ____ sorry.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. You need to like cooking ____ enjoy catering.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. He shows the guests to ____ table
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. I'm ____ a friend
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. I'm afraid no ____ are allowed
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. How many ____ are in your party?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. What would you like for your ____ course?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolný zoznam

Po dokončení tejto lekcie by ste mali byť schopní:

 • Objednať si jedlo v reštaurácii
Verzia 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Upozornenie: Media Player unavailable. Použijte prehliadač s podporou JavaScriptu.