Lekce 14: English for Job seeking

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte a procvičíte si slovní zásobu z oblasti hledání práce.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Mluvení o schopnosti
 • Mluvení o dostupnosti

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

schopnosti
inzerát
uchazeč
žádost (o zaměstnání)
postoj
kádrový profil
kandidát
kariéra
smlouva
průvodní dopis
CV - curriculum vitae, životopis
vzdělání
zaměstnanec
zaměstnavatel
zaměstnání
zkušenost
na plný úvazek
hrubý, přibližný
pohovor
práce
síť
přesčas
na částečný úvazek
penzijní plán
profil
odborná kvalifikace
člověk podávající doporučení
doporučení
plat
pracující sám na sebe
dovednosti
sociální zabezpečení
zaměstnanci
úkoly
daň
přijmout
přizpůsobit
požádat si o
přesvědčit
určit
hodit se, zapadat
nechat se chytit
pokračovat dál
lhát
hodit se k
nabídnout
odmítnout
přemístit
zaměstnanec ve zkušební době
nezaměstnaný

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
TommyHi Freddy, How did you get on at the interview?
FreddyOh, great. But I decided I wasn't interested in the job.
TommyReally? Why ever not? I thought it was the kind of job you always wanted.
FreddyYes, well, it was OK in some ways, the salary and pension scheme were good but I would have had to start work at eight. Then they wanted me to travel so I would have been away from home a lot. As there was only an hour for lunch I wouldn't have been able to eat at home. They would have expected me to put in extra hours too, but it wouldn't have been considered overtime. And they expected me to relocate.
TommyWhat did they say when you refused the job offer?
FreddyOh, nothing. They didn't actually offer me the job. I wouldn't have taken it even if they had offered it to me.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. How did Freddy get on at the interview?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Did Freddy like the job?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. How long would he have had for lunch?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Would he have travelled?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Did the company offer him the job?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
FrankHi, Peter. I haven't seen you for months! You look pleased with yourself!
PeterYes. I'm off to Egypt next week. To the Mediterranean coast.
FrankEgypt? For a holiday? Lucky so-and-so!
PeterNo, I'm going to be working there for about six months. A big liquid gas project.
FrankWhat? With the same company you were with the last time I saw you? I thought you were fed up with them.
PeterI was. I was just a trainee there, my salary wasn't very good, and I would have left anyway. But I saw an ad looking for an engineer, applied for the job, and got it!
FrankThat sounds easy. Didn't you have to go for an interview and all that?
PeterOf course I did. Three in fact. It's a big multinational and the selection was pretty tough. There were over fifty applicants.
FrankGreat! How much will you be earning?
PeterWell, after tax and social security, and with the perks for living abroad, my net salary will be double what it was. And I get a chauffeur-driven car too.
FrankGood Lord! Do they need anybody else?
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Where is Peter going next week?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Where did he see the advertisement?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. How many interviews did he have?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. How much will he earn in his new job?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

A good curriculum vitae is your first step to a job interview, but remember - a CV is not a job application. The aim of a CV is to present you in the best possible light. Your CV is probably the first impression a possible employer has of you, so it must be effective.

Here are some things to remember when you write your CV:

 • Use good quality white paper. Never print on both sides.
 • Use positive language when you speak about past work experience and skills.
 • Find out as much as possible about the job and company and make sure your skills, interests and experience match the job profile.
 • Put your education and career in reverse order, placing the most recent first.
 • Give an explanation for any gaps in your career.
 • Describe your responsibilities and tasks in previous jobs. Be careful not to lie or exaggerate. You may get caught out in the interview.
 • Give names, addresses, phone numbers and email addresses of at least two referees. Don't forget to tell them you are using them for a reference.
 • Send a cover letter, less than one page long and don't simply repeat your CV.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What is a CV?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What sort of paper would you use for your CV?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Why is it a good idea to find out as much as possible about the job?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Why is it important to explain any gaps in your career?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What is a reference for?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

If you have a disability, you must, like anybody else, prepare properly before an interview. Find out everything you can about the company. Re-read your application and try to anticipate the questions they will ask. Prepare some questions to ask them. Be positive about yourself and your abilities. You will need to convince the interviewer that you have the qualifications and motivation to do the job well, and that you will fit in with the company's organisational structure and the rest of the staff. Present yourself as a person with skills who happens to have a disability. Make your interviewer feel at ease about your disability. Remember, you want them to see that your disability can be accommodated. Explain how you can accomplish all the tasks related to the job, and explain, if necessary,. which cost-effective assistive technology you may need. You should dress smartly and leave home in plenty of time on the day of the interview. Be courteous to all the company employees. During the interview always look attentive. Never lie to anyone in an interview. Your body language, tone of voice or the words you use will probably give you away.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What must you do to prepare for an interview?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. How should you prepare for the interview?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What must you convince the interviewer of?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. How should you present yourself?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Why should you leave home in plenty of time?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. To relocate is to move to another part of the country.


  ?
 2. When you put in extra hours you always get paid overtime.


  ?
 3. A CV is not a job application.


  ?
 4. In a CV you never print on both sides of the paper.


  ?
 5. It is important to make sure your skills fit the job description.


  ?
 6. You don't need to tell referees you are using them for a reference.


  ?
 7. A covering letter can be two pages long.


  ?
 8. In the interview you must be positive about yourself and your abilities.


  ?
 9. To do the job you may need assistive technology.


  ?
 10. You can lie and exaggerate in an interview.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

In this exercise, use `HAD' first and then `WOULD HAVE'.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

He didn't study, so he didn't pass the exam.
If he had studied, he would have passed the exam.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

In this exercise, use "WOULD HAVE" first and then "HAD".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

He didn't pass the exam because he didn't study.
He would have passed the exam if he had studied.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

In this exercise, use "HADN'T" first and then "WOULD HAVE".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

He found a job, so he didn't go to Canada.
If he hadn't found a job, he would have gone to Canada.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

In this exercise, use "WOULD HAVE" first and then "HADN'T".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

He didn't go to Canada because he found a job.
He would have gone to Canada if he hadn't found a job.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Use "HADN'T" first and then "WOULDN'T HAVE".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

I got up late so I was late for the interview.
If I hadn't got up late I wouldn't have been late for the interview.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

In this exercise, use "WOULDN'T HAVE" first and then "HADN'T".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

I was late for the interview because I got up late.
I wouldn't have been late for the interview if I hadn't got up late.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 7: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

Job hunting is a full time job. Preferably 35 - 40 hours a week. Chances of getting a job are better with smaller companies than with large ones. Identify your skills in great detail, and in order of importance. Find out all you can about the organisation and show interest. Sell your skills, not your 'old' occupation or qualifications. Determine why you will be better at the job than other candidates. Discover alternative jobs where you can use the same skill. Don't limit yourself to one type of organisation for job openings. Don't just apply to your first choice.

Get as many other people as possible to help you look for a job. Be clean, well-dressed and alert. Show a potential employer you have the right attitude and skill. Don't be afraid of rejection. Be persistent. Never give up.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Job hunting is a part time job.


  ?
 2. It is easier to get a job in a smaller company than a big one.


  ?
 3. It isn't important to know as much as possible about the company.


  ?
 4. Your 'old' occupation is more important than your skills.


  ?
 5. When seeking a job concentrate on one type of organisation.


  ?
 6. It is not a good idea only to apply to your first choice.


  ?
 7. Don't worry about not getting the job.


  ?
 8. Be clean and smart.


  ?
 9. Friends and family should not help you look for a job.


  ?
 10. If at first you don't succeed, give up.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Don't limit yourself to one type of organisation for job openings. Don't just apply to your first choice. Get as many other people as possible to help you look for a job. Be clean, well-dressed and alert. Show a potential employer you have the right attitude and skill. Don't be afraid of rejection. Be persistent. Never give up.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

Job hunting is a full time job. Preferably 35 - 40 hours a week. Chances of getting a job are better with smaller companies than with large ones. Identify your skills in great detail, and in order of importance. Find out all you can about the organisation and show interest. Sell your skills, not your 'old' occupation or qualifications. Determine why you will be better at the job than other candidates. Discover alternative jobs where you can use the same skill.

Job hunting is a ? job. Preferably 35 - 40 hours ? week. Chances of ? a job are better with smaller companies ? with large ones. Identify your ? in great detail, and in order of importance. Find out ? you can about the organisation and show interest. Sell your skills, ? your 'old' occupation or qualifications. Determine ? you will be better at the job than other candidates. Discover alternative jobs ? you can use the same skill.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. How did you get ____ at the interview?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. It was OK in ____ ways.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. I would have been away from home ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. They would have ____ me to put in extra hours.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. A good curriculum vitae is your first ____ to a job interview.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Your CV must be ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Be positive when you speak about ____ work experience and skills.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. ____ your skills to the job profile.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. You may ____ caught out in the interview.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. You have the motivation ____ the job well.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. You must feel ____ during the interview.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. You should dress ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. Your body language will probably give you ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Identify your skills in order of ____
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Look into all job ____ of interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. Never ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. It is not a good idea only to ____ your first choice.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. Use all possible methods to ____ appropriate jobs.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. You can always ____ a job offer if a better one develops.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. There is no need to look ____ a movie star.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Mluvit o schopnostech
 • Mluvit o dostupnosti
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.