Lekcia 6: English for Health

Back

Ciele a zameranie

V tejto lekcii si osvojíte slovnú zásobu z oblasti zdravotníctva a fyzioterapie.

Precvičíte si nasledujúce schopnosti a znalosti:

 • Poskytovanie rád
 • Udeľovanie príkazov
 • Odporúčanie

Gramatické zameranie tejto lekcie:

Slovná zásoba

Slovíčka

(tupá) bolesť
termín u lekára
dostupný
krvný tlak
starostlivosť
pohovka, posteľ
diabetes, cukrovka
strava, diéta
zdravotné postihnutie
choroba
porucha
lekár
cvičiť, cvik
obézny
telesná kondícia
obvodný lekár, praktický lekár
zdravie
zdravotná starostlivosť
zdravý
srdce
nemocnica
chorý
ochorenie
infekčný
úraz
masáž
masér
medicína, lekárstvo
zdravotná sestra
obezita
(ostrá) bolesť
pacient
fyzioterapia
výskum
vidiaci
žalúdok
stres, záťaž
operácia
tip, rada
byť zle
dýchať
spáliť
vzdať sa
bolieť
zraniť sa
zdržať sa
prekonať
predísť
zrakovo postihnutý
röntgen

Rozšírená slovná zásoba

členok
ruka
chrbát
obväz
nevidiaci
telo
kontrola
lekáreň
hrudník
nádcha
nákazlivý
kašeľ
liečba
nepočujúci
zubný lekár
uši
lakeť
prst (na ruke)
prvá pomoc
chrípka
noha, chodidlo
fraktúra, zlomenina
ruka
hlava
bolesť hlavy
srdce
päta
bok
zápal
koleno
noha
ústa
krk
nos
výživa
operácia
(lekársky) predpis, recept
plece
žalúdok
chirurg
chirurgický
zub
zuby
teplota
stehno
hrdlo
palec (na ruke)
prst na nohe
jazyk
zápästie

Precvičovanie slovnej zásoby

Cvičenie 1: Precvičovanie slovnej zásoby

Doplňte správny preklad pre každý z nasledujúcich výrazov.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?
 70. ?
 71. ?
 72. ?
 73. ?
 74. ?
 75. ?
 76. ?
 77. ?
 78. ?
 79. ?
 80. ?
 81. ?
 82. ?
 83. ?
 84. ?
 85. ?
 86. ?
 87. ?
 88. ?
 89. ?
 90. ?
 91. ?
 92. ?
 93. ?
 94. ?
 95. ?
 96. ?
 97. ?
 98. ?

Posluchové cvičenia

Cvičenie 1: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
DoctorGood morning, Mr Crock. How are you today?
CrockNot very well, doctor.
DoctorWell come and sit down and tell me what's worrying you.
CrockI've got terrible stomach ache, Doctor.
DoctorHow long have you had this pain?
CrockWell, it started yesterday afternoon and I was terribly sick during the night.
DoctorTake your clothes off, please, Mr Crock, and lie on the couch. No, don't take your trousers off. Just your jacket and shirt. Now, tell me where your stomach hurts you. Up here, or here in the middle, or down here?
CrockIt hurts all over.
DoctorI see. It's probably nothing important, but I want you to have an X-ray.
CrockYou don't think it's serious, do you?
DoctorI'll decide when I see the X-ray, so get dressed now and follow the nurse.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. What's the trouble with Mr Crock?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What happened to him during the night?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where does his stomach hurt?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What does the doctor think?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 2: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
ReporterDr Wellman, we hear a lot these days about health and fitness. Can you give us some tips on how to stay healthy, avoid illness and live longer?
DoctorWell first, eat the right food and the right amount. Research has shown that many illnesses - such as diabetes, heart disease, and high blood pressure - can be prevented or controlled by a balanced diet.
ReporterHow much should we eat?
DoctorIt depends, but you should try to control your weight by burning up calories with physical activity.
ReporterWhat kind of food is best?
DoctorEat a variety of foods, especially vegetables and fruit and foods which are low in fat, such as fish.
ReporterYou mentioned exercise. Should we all start jogging or working out at the gym?
DoctorPhysical activity helps to prevent heart disease, high blood pressure, obesity, diabetes and other disorders. But you shouldn't overdo it. Start slowly and keep at it. Walking can be just as good for you as jogging.
ReporterWhat about alcohol and smoking?
DoctorA little wine is fine, but if you smoke, give it up! It can damage your health.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. The doctor says we should eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The doctor says we should eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. A balanced diet can prevent:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Fish is good for you because it contains:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What does the doctor say you shouldn't do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 3: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:

It has always been essential in medicine to record and communicate information, but modern healthcare services are so large and complex that they now include a new service, Health Informatics. People in Health Informatics help to plan and implement research, they find new ways of making laboratory test results and x-rays available more quickly. They develop systems to free clinical staff from paperwork, allowing them to spend more time treating patients. They work to cut waiting lists and make sure that hospital beds are available when they are needed. Health Informatics staff also run the systems that allow health staff to communicate with each other, to access information, order supplies and book patient appointments. They work in hospitals, clinics and GP surgeries. They also work in fields such as social care and teaching hospitals.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Health Informatics staff do a variety of things, including:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What is a teaching hospital?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Všeobecné porozumenie

Cvičenie 1: Pravda/nepravda

U každého z nižšie uvedených tvrdení zvoľte, či je pravdivé alebo nie.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. If you want to see the doctor, you should make an appointment.


  ?
 2. Many illnesses can be prevented by a balanced diet.


  ?
 3. Vegetables and fruit contain a lot of fat.


  ?
 4. Doctors always recommend jogging.


  ?
 5. Physical activity helps to prevent high blood pressure.


  ?
 6. Exercise doesn't help to burn up excess calories.


  ?
 7. Smoking can damage your health.


  ?
 8. Sometimes people have to wait until a hospital bed is available.


  ?
 9. General practitioners or GP's work in hospitals.


  ?
 10. Modern healthcare services are not as complex as in the past.


  ?

Cvičenie 2: Dokončovanie viet

Precvičte si hovorenie. Podľa vzoru dopĺňajte vety, ktoré počujete.

Na vypočutie pokynov stlačte tlačidlo ‘Prehrať’ :

Precvičovanie gramatiky

Cvičenie 1: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Ask Dr Wellman.
Don't ask Dr Wellman.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičenie 2: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Tell the patient to raise his arms.
Raise your arms.

Tell the patient not to sit down.
Don't sit down.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičenie 3: Transformácie

Zmeňte štruktúru každej vety podľa modelového príkladu.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Drink less whisky!
You should drink less whisky.

Don't eat so much!
You shouldn't eat so much.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičenie 4: Čo je správne

Zvoľte správnu odpoveď.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Upevňovanie vedomostí

Cvičenie 1: Pravda/nepravda

U každého z nižšie uvedených tvrdení zvoľte, či je pravdivé alebo nie.

Nahrávka:
Prepis:

Massage has existed for a long time, and many variations exist. Some methods aim at the restoration of function lost during surgery or because of immobility due to accidents or age. Masseurs use other methods with patients born with a disability or who have developed a disability due to a disease such as polio. Many massage techniques are used simply to provide general relaxation, improve the circulation, or remove stiffness after exercise.

Nowadays the physiotherapist often replaces the masseur. Physiotherapy uses a variety of techniques such as exercise, massage, manipulation, traction and some forms of hydrotherapy. Another aspect of physiotherapy, of course, is rehabilitation after injury or surgery. Physiotherapists also deal with rheumatic diseases, using specific techniques applied to the neck and low back areas.

Physiotherapy is a good career choice for blind and partially sighted people, and provides many opportunities for employment on completion of a recognised physiotherapy course. Blind and partially sighted physiotherapists work in all areas of the profession, including high levels of clinical speciality, management, private practice, sports clinics, research and teaching.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Massage is something new.


  ?
 2. There is only one type of massage.


  ?
 3. Masseurs treat not only sportspeople, but also people with disabilities.


  ?
 4. Physiotherapy uses more techniques than massage.


  ?
 5. Massage and physiotherapy are the same thing.


  ?
 6. Physiotherapy is often necessary for rehabilitation after surgery.


  ?
 7. It is impossible for a blind physiotherapist to get a good job.


  ?
 8. Blind or partially sighted people can only do basic physiotherapy.


  ?

Cvičenie 2: Diktát

Najskôr si raz vypočujte kompletnú nahrávku. Potom prejdite do veľkého textového vstupného poľa nižšie a použite kláves ‘>’ a prehrávajte diktát po častiach. Diktovaný text zapisujte. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k cvičeniu.

Nahrávka:
Prepis:

Physiotherapy is a good career choice for blind and partially sighted people, and provides many opportunities for employment on completion of a recognised physiotherapy course. Blind and partially sighted physiotherapists work in all areas of the profession, including high levels of clinical specialty, management, private practice, sports clinics, research and teaching.

?

Cvičenie 3: Doplňovačka

Pozorne si vypočujte nahrávku a potom vyplňte vynechané miesta v nižšie uvedenom texte s použitím rovnakých slov.

Nahrávka:
Prepis:

Massage has existed for a long time, and many variations exist. Some methods aim at the restoration of function lost during surgery or because of immobility due to accidents or age. Masseurs use other methods with patients born with a disability or who have developed a disability due to a disease such as polio. Many massage techniques are used simply to provide general relaxation, improve the circulation, or remove stiffness after exercise.

Nowadays the physiotherapist often replaces the masseur. Physiotherapy uses a variety of techniques such as exercise, massage, manipulation, traction and some forms of hydrotherapy. Another aspect of physiotherapy, of course, is rehabilitation after injury or surgery. Physiotherapists also deal with rheumatic diseases, using specific techniques applied to the neck and low back area

Massage has existed ? a long time, and many variations exist. ? methods aim at the restoration of function lost ? surgery or because of immobility ? accidents or age. Masseurs use other methods with patients born with a disability or ? have developed a disability due to a disease such as polio. Many massage techniques ? used simply to provide general relaxation, improve the circulation, or remove stiffness ? exercise.

Nowadays the physiotherapist often replaces the masseur. Physiotherapy uses a variety of techniques such as exercise, massage, manipulation, traction and some forms of hydrotherapy. ? aspect of physiotherapy, of course, is rehabilitation after injury or surgery. Physiotherapists ? deal with rheumatic diseases, using specific techniques applied to the neck and ? back area

Kontrolný zoznam

Po dokončení tejto lekcie by ste mali byť schopní:

 • Dať radu
 • Odporučiť
 • Prikázať
Verzia 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Upozornenie: Media Player unavailable. Použijte prehliadač s podporou JavaScriptu.