Lekcia 3: English for Finance and Banking

Back

Ciele a zameranie

V tejto lekcii si osvojíte slovnú zásobu z oblasti financií a bankovníctva.

Precvičíte si nasledujúce schopnosti a znalosti:

 • Popis základných funkcií banky
 • Spôsoby platby

Gramatické zameranie tejto lekcie:

Slovná zásoba

Slovíčka

konto
číslo účtu
suma
bankomat
konečný stav na účte
banka
bankový poplatok
bankovka
(U.S.)bankovka
pobočka
hotovosť
pokladník
(U.S.)pozrieť sa
(U.S.)bežný účet
(British)šek
šeková knižka
drobná minca
splnomocnenie
kreditná karta
(British)bežný účet
vkladový účet
menový kurz
cudzia mena
úrok
úroková sadzba
investícia
pôžička
hlavná kancelária
peniaze
hypotéka
zisk
sadzba
príjmový doklad
sporiteľný účet
akcie
podpis
výpis z účtu
burza cenných papierov
preplatiť
zarobiť
investovať
požičať
urobiť prevod
(za)platiť
podpísať
previesť

Frázy

Vyplňte tento formulár, prosím.
Chcel by som, prosím, zameniť nejaké peniaze za eurá.
Rád by som si uložil nejaké peniaze na konto, prosím.
Rád by som si vybral nejaké peniaze z účtu, prosím.

Precvičovanie slovnej zásoby

Cvičenie 1: Precvičovanie slovnej zásoby

Doplňte správny preklad pre každý z nasledujúcich výrazov.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Posluchové cvičenia

Cvičenie 1: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
CashierGood morning, madam.
WomanGood morning. I have a little problem. I'd like to buy some books from America but I don't know the best way to pay for them. What do you recommend?
CashierWell, you can give them your credit card number, or you can make a transfer. It's probably better to make a transfer.
WomanIs a transfer very expensive?

Cashier: No, but there is a small commission.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. What does the woman want to buy?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Where does she want to buy the books from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What does the cashier recommend her to do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 2: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
CashierGood afternoon, sir.
ManGood afternoon. I've just come back from a business trip to Japan and I've got some Japanese currency that I'd like to change into euros. Is that possible?
CashierWe can take the bank notes, but I'm afraid we can't change the coins.
ManOK, then could you change these notes for me, please?
CashierCertainly, sir. I'll just check today's exchange rate.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Where has the man been?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Why was he there? Was he:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What can the cashier change?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Has the exchange rate gone down, or up?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 3: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:
CashierGood morning, madam.
WomanGood morning. I'd like to open an account, please.
CashierCertainly, madam. Do you live here in Manchester?
WomanYes, I'm studying economics at the university.
CashierWhat sort of account would you like?
WomanI don't know. A current account, I suppose.
CashierWell, we can open a current account for you of course, but we usually recommend students to have a special deposit account.
WomanOh, why's that?
CashierWith a deposit account you get a better rate of interest, and you can still take money out when you want.
WomanBut I can't have a cheque-book, right?
CashierYes, that's right.
Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Where is the bank?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What is she studying at university there?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What kind of account does the cashier recommend?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What's the disadvantage of a deposit account?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičenie 4: Začiarkávací test

Zvoľte správnu odpoveď.

Nahrávka:
Prepis:

Ivan is from Kazakhstan and is now living in Spain. He doesn't know what to do with all his money so he asks his Spanish friend for some information. His friend Pepe tells him that he can put his money in a bank account to earn interest, or he can buy shares on the Stock Exchange. He explains that there are different kinds of account, and that different banks offer different interest rates on the money in your account and also on loans when they lend you money. He also tells him about the most popular credit cards - Visa, Mastercard and American Express - and how you can usually use your credit card to get cash from an ATM.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. Where is Ivan from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Ivan doesn't know what to do with:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. One of the credit cards that Pepe recommends is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. When a bank gives you a loan, you have to:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Všeobecné porozumenie

Cvičenie 1: Pravda/nepravda

U každého z nižšie uvedených tvrdení zvoľte, či je pravdivé alebo nie.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. If you have money in a deposit account, it normally earns interest.


  ?
 2. If the bank gives you a loan, you don't pay interest on the loan.


  ?
 3. When you pay with a cheque, you must sign it.


  ?
 4. Banks charge a commission for transfers.


  ?
 5. You don't need to have an account in a bank if you want a cheque-book.


  ?
 6. The exchange rate for a currency never changes.


  ?
 7. Interest rates are the same in all banks.


  ?
 8. Mastercard, American Express and Visa are credit cards.


  ?
 9. You can usually use your credit card to get cash from an ATM.


  ?
 10. The Stock Exchange is where people buy and sell shares.


  ?

Cvičenie 2: Dokončovanie viet

Precvičte si hovorenie. Podľa vzoru dopĺňajte vety, ktoré počujete.

Na vypočutie pokynov stlačte tlačidlo ‘Prehrať’ :

Precvičovanie gramatiky

Cvičenie 1: Nahradzovanie

A polite way to ask for something is with the expression "I'd like ...". Let's practise this.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

I'd like a new cheque-book, please. (a receipt)
I'd like a receipt, please.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičenie 2: Nahradzovanie

The question corresponding to "I'd like ..." is "Would you like ...". Let's practise.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Would you like a new cheque-book? (a receipt)
Would you like a receipt?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

Cvičenie 3: Transformácie

In American English, people always use "Do you have ... ?". In British English, people often use "Have you got ...?". Let's practise.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
Príklad:

Do you have an account here?
Have you got an account here?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičenie 4: Čo je správne

Zvoľte správnu odpoveď.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?

Upevňovanie vedomostí

Cvičenie 1: Pravda/nepravda

U každého z nižšie uvedených tvrdení zvoľte, či je pravdivé alebo nie.

Nahrávka:
Prepis:

There are several different kinds of banks. National central banks control and supervise the financial system in their country. In the European Union the national central banks of the euro zone are now controlled and supervised by the European Central Bank in Frankfurt.

Other types of bank specialise in different services or in a particular region or a particular type of economic activity such as agriculture or industry.

Commercial banks and savings banks receive and hold deposits in current accounts, savings accounts and deposit accounts, make payments for their customers, lend money, and offer investment advice, foreign exchange facilities, and so on. Many banks nowadays also offer online banking services.

Some banks only have branches in one region or country; large international banks have branches in many countries.

What they all have in common, however, is that they make a profit from the difference between the interest rates they pay on deposits and the interest rates they charge on loans, and of course from the commissions they charge for their services.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. All banks offer the same services.


  ?
 2. Central banks in the euro zone are supervised by the European Central Bank.


  ?
 3. The European Central Bank is in Germany.


  ?
 4. There are no banks that specialise in services to agriculture.


  ?
 5. All banks nowadays offer online banking services.


  ?
 6. Some banks only have branches in one region or country.


  ?
 7. The interest that banks pay a customer is higher than the interest they charge.


  ?
 8. Banks charge their customers for their services.


  ?

Cvičenie 2: Diktát

Najskôr si raz vypočujte kompletnú nahrávku. Potom prejdite do veľkého textového vstupného poľa nižšie a použite kláves ‘>’ a prehrávajte diktát po častiach. Diktovaný text zapisujte. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k cvičeniu.

Nahrávka:
Prepis:

There are several different kinds of banks. National central banks control and supervise the financial system in their country. In the European Union the national central banks of the euro zone are now controlled and supervised by the European Central Bank in Frankfurt. Other types of bank specialise in different services or in a particular region or a particular type of economic activity such as agriculture or industry.

?

Cvičenie 3: Doplňovačka

Pozorne si vypočujte nahrávku a potom vyplňte vynechané miesta v nižšie uvedenom texte s použitím rovnakých slov.

Nahrávka:
Prepis:

Commercial banks and savings banks receive and hold deposits in current accounts, savings accounts and deposit accounts, make payments for their customers, lend money, and offer investment advice, foreign exchange facilities, and so on. Many banks nowadays also offer online banking services. Some banks only have branches in one region or country; large international banks have branches in many countries.

What they all have in common, however, is that they make a profit from the difference between the interest rates they pay on deposits and the interest rates they charge on loans, and of course from the commissions they charge for their services.

Commercial banks and savings banks receive and hold deposits ? current accounts, savings accounts and deposit accounts, make payments ? their customers, lend money, ? offer investment advice, foreign exchange facilities, and so on. ? banks nowadays also offer online banking services. ? banks only have branches in one region or country; large international banks have ? in many countries.

What they all have in common, ?, is that they make a profit from the difference ? the interest rates they pay on deposits and the interest rates they charge ? loans, and of course from the commissions they charge ? their services.

Cvičenie 4: Doplňovanie s výberom

Vyberte najvhodnejšiu možnosť na doplnenie každej z nasledujúcich viet.

Toto cvičenie je k dispozícii tiež v čisto posluchovej/ústnej forme:
 1. If you want to send money to somebody, you can ____ a transfer.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. John Barker has just come back from a business ____ to Japan.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Hello. I'd like to change this money ____ euros, please.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. We can change the banknotes, but not the ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What ____ account would you like to open?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. With a deposit account, you get a better ____ of interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. A mortgage is a kind of ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. When a bank gives you a loan, they normally ____ interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Would you like to pay ____ transfer or credit card?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Has the exchange rate gone ____ , or down?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Ivan asked his friend for ____ information.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Pepe ____ him about banks.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. If you put your money in a deposit account, it ____ interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Mary is studying Economics ____ Manchester University.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Can you use your credit card to get ____ from an ATM?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. You can invest your money by buying ____ on the Stock Exchange.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Big banks usually have a lot of ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. If you want to check your account, you can ask your bank for a ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Do you get a ____ when you pay with a credit card?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. The person who can give you cash or take your cash in the bank is called a ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolný zoznam

Po dokončení tejto lekcie by ste mali byť schopní:

 • Používať slovník a termíny z oblasti bankovníctva
Verzia 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Upozornenie: Media Player unavailable. Použijte prehliadač s podporou JavaScriptu.