Lekce 3: English for Finance and Banking

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti financí a bankovnictví.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Popisování základních funkcí banky
 • Způsoby platby

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Slovíčka

účet
číslo účtu
částka
bankomat
zůstatek
banka
bankovní poplatky
bankovka
(U.S.)účtenka, směnka
pobočka
hotové peníze
pokladní
(U.S.)šek
(U.S.)běžný účet
(British)šek
šeková knížka
mince
poplatek, provize
kreditní karta
(British)běžný účet
depozitní účet, vkladový účet
směnný kurz
cizí měna
úrok
úroková sazba
investice
půjčka
centrála
peníze
hypotéka
zisk
sazba
účtenka, stvrzenka
spořící účet
akcie
podpis
výpis z účtu
burza
proplatit
vydělat si
investovat, vložit peníze (dlouhodobě)
půjčit
provést převod peněz
zaplatit
podepsat
převést peníze

Fráze

Vyplňte tento formulář, prosím
Chtěl(a) bych vyměnit nějaké peníze na euro, prosím.
Chtěl(a) bych uložit nějaké peníze na můj účet, prosím.
Chtěl(a) bych si vybrat nějaké peníze z účtu, prosím.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CashierGood morning, madam.
WomanGood morning. I have a little problem. I'd like to buy some books from America but I don't know the best way to pay for them. What do you recommend?
CashierWell, you can give them your credit card number, or you can make a transfer. It's probably better to make a transfer.
WomanIs a transfer very expensive?

Cashier: No, but there is a small commission.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. What does the woman want to buy?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Where does she want to buy the books from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What does the cashier recommend her to do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CashierGood afternoon, sir.
ManGood afternoon. I've just come back from a business trip to Japan and I've got some Japanese currency that I'd like to change into euros. Is that possible?
CashierWe can take the bank notes, but I'm afraid we can't change the coins.
ManOK, then could you change these notes for me, please?
CashierCertainly, sir. I'll just check today's exchange rate.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Where has the man been?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Why was he there? Was he:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What can the cashier change?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Has the exchange rate gone down, or up?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CashierGood morning, madam.
WomanGood morning. I'd like to open an account, please.
CashierCertainly, madam. Do you live here in Manchester?
WomanYes, I'm studying economics at the university.
CashierWhat sort of account would you like?
WomanI don't know. A current account, I suppose.
CashierWell, we can open a current account for you of course, but we usually recommend students to have a special deposit account.
WomanOh, why's that?
CashierWith a deposit account you get a better rate of interest, and you can still take money out when you want.
WomanBut I can't have a cheque-book, right?
CashierYes, that's right.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Where is the bank?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What is she studying at university there?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What kind of account does the cashier recommend?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What's the disadvantage of a deposit account?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Ivan is from Kazakhstan and is now living in Spain. He doesn't know what to do with all his money so he asks his Spanish friend for some information. His friend Pepe tells him that he can put his money in a bank account to earn interest, or he can buy shares on the Stock Exchange. He explains that there are different kinds of account, and that different banks offer different interest rates on the money in your account and also on loans when they lend you money. He also tells him about the most popular credit cards - Visa, Mastercard and American Express - and how you can usually use your credit card to get cash from an ATM.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Where is Ivan from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Ivan doesn't know what to do with:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. One of the credit cards that Pepe recommends is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. When a bank gives you a loan, you have to:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. If you have money in a deposit account, it normally earns interest.


  ?
 2. If the bank gives you a loan, you don't pay interest on the loan.


  ?
 3. When you pay with a cheque, you must sign it.


  ?
 4. Banks charge a commission for transfers.


  ?
 5. You don't need to have an account in a bank if you want a cheque-book.


  ?
 6. The exchange rate for a currency never changes.


  ?
 7. Interest rates are the same in all banks.


  ?
 8. Mastercard, American Express and Visa are credit cards.


  ?
 9. You can usually use your credit card to get cash from an ATM.


  ?
 10. The Stock Exchange is where people buy and sell shares.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

A polite way to ask for something is with the expression "I'd like ...". Let's practise this.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

I'd like a new cheque-book, please. (a receipt)
I'd like a receipt, please.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Nahrazování

The question corresponding to "I'd like ..." is "Would you like ...". Let's practise.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Would you like a new cheque-book? (a receipt)
Would you like a receipt?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

Cvičení 3: Transformace

In American English, people always use "Do you have ... ?". In British English, people often use "Have you got ...?". Let's practise.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Do you have an account here?
Have you got an account here?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

There are several different kinds of banks. National central banks control and supervise the financial system in their country. In the European Union the national central banks of the euro zone are now controlled and supervised by the European Central Bank in Frankfurt.

Other types of bank specialise in different services or in a particular region or a particular type of economic activity such as agriculture or industry.

Commercial banks and savings banks receive and hold deposits in current accounts, savings accounts and deposit accounts, make payments for their customers, lend money, and offer investment advice, foreign exchange facilities, and so on. Many banks nowadays also offer online banking services.

Some banks only have branches in one region or country; large international banks have branches in many countries.

What they all have in common, however, is that they make a profit from the difference between the interest rates they pay on deposits and the interest rates they charge on loans, and of course from the commissions they charge for their services.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. All banks offer the same services.


  ?
 2. Central banks in the euro zone are supervised by the European Central Bank.


  ?
 3. The European Central Bank is in Germany.


  ?
 4. There are no banks that specialise in services to agriculture.


  ?
 5. All banks nowadays offer online banking services.


  ?
 6. Some banks only have branches in one region or country.


  ?
 7. The interest that banks pay a customer is higher than the interest they charge.


  ?
 8. Banks charge their customers for their services.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

There are several different kinds of banks. National central banks control and supervise the financial system in their country. In the European Union the national central banks of the euro zone are now controlled and supervised by the European Central Bank in Frankfurt. Other types of bank specialise in different services or in a particular region or a particular type of economic activity such as agriculture or industry.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

Commercial banks and savings banks receive and hold deposits in current accounts, savings accounts and deposit accounts, make payments for their customers, lend money, and offer investment advice, foreign exchange facilities, and so on. Many banks nowadays also offer online banking services. Some banks only have branches in one region or country; large international banks have branches in many countries.

What they all have in common, however, is that they make a profit from the difference between the interest rates they pay on deposits and the interest rates they charge on loans, and of course from the commissions they charge for their services.

Commercial banks and savings banks receive and hold deposits ? current accounts, savings accounts and deposit accounts, make payments ? their customers, lend money, ? offer investment advice, foreign exchange facilities, and so on. ? banks nowadays also offer online banking services. ? banks only have branches in one region or country; large international banks have ? in many countries.

What they all have in common, ?, is that they make a profit from the difference ? the interest rates they pay on deposits and the interest rates they charge ? loans, and of course from the commissions they charge ? their services.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. If you want to send money to somebody, you can ____ a transfer.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. John Barker has just come back from a business ____ to Japan.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Hello. I'd like to change this money ____ euros, please.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. We can change the banknotes, but not the ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What ____ account would you like to open?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. With a deposit account, you get a better ____ of interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. A mortgage is a kind of ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. When a bank gives you a loan, they normally ____ interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Would you like to pay ____ transfer or credit card?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Has the exchange rate gone ____ , or down?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Ivan asked his friend for ____ information.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Pepe ____ him about banks.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. If you put your money in a deposit account, it ____ interest.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Mary is studying Economics ____ Manchester University.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Can you use your credit card to get ____ from an ATM?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. You can invest your money by buying ____ on the Stock Exchange.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Big banks usually have a lot of ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. If you want to check your account, you can ask your bank for a ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Do you get a ____ when you pay with a credit card?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. The person who can give you cash or take your cash in the bank is called a ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Používat slovník a termíny z oblasti bankovnictví
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.