Lekce 1: English for Telephone Communications

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti telefonní komunikace.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Poslech se zaměřením na informaci
 • Vyřizování příchozích a odchozích hovorů

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Slovíčka

telefonní záznamník
místní předvolba
obsazený
volat, hovor
(U.S.)mobilní telefon, mobil
(U.S)hovor na účet volaného
mezinárodní předvolba
vyhledávání v seznamu
obsazený
linka, klapka, přípojka
fax
linka
zpráva
mobilní telefon
spojovatel(ka), telefonista(ka)
telefon
telefonní automat/budka
telefonní karta
přijímač, sluchátko
hovor na účet volaného
zvonit
služba
centrála, spojovací deska
telefon
telefonní seznam
vytočit
dovolat se
zavěsit
vyčkat
zvednout
přepojit (na koho)
přesměrovat (volání)
odpojit, vypnout
tón
zlaté stránky

Fráze

Mohu prosím mluvit s ...?
Mohu Vám nějak pomoci?
Mohu převzít vzkaz?
Můžete to, prosím, zopakovat?
Můžete to, prosím, hláskovat?
Můžete převzít vzkaz?
Haló.
Nezavěšujte prosím.
Zavolám později.
Volám kvůli ...
Volám z ...
Okamžik prosím.
Kdo volá?
S kým mluvím?
Máte špatné číslo.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CallerHello. Is that Catherine Stone?
SecretaryNo, I'm sorry, sir. I'm Barbara White, Ms Stone's secretary.
CallerOh, can I speak to her, please?
SecretaryI'm afraid Ms Stone isn't in her office at the moment. Can I take a message?
CallerNo, that's all right. I'll call back later.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. The caller wants:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The caller can't speak to Ms Stone because:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The caller decides:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ManHello. Can I speak to Mr Grabowsky, please?
WomanWho is calling, please?
ManMy name is Rodriguez and I'm calling from Valencia in Spain.
WomanHold on a moment please, and I'll put you through.
ManThank you.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. The caller is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The caller's name is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The man is calling from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The woman asks him to:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
WomanHello, can I speak to Mr Popescu, please?
ManSorry, could you repeat that, please?
WomanPopescu, Adrian Popescu.
ManI'm sorry, madam. There's nobody here called Popescu.
WomanWhat? There must be. Isn't that Transglobal Transport in Bucharest?
ManNo, madam. This is a Chinese restaurant in Budapest. You've got the wrong number.
WomanOh, I'm sorry. Goodbye.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Who does the woman speak to?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Who does she want to speak to?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JennyWho are you ringing?
VeronicaI'm trying to get through to the operator.
JennyWhat for?
VeronicaI'm trying to get directory enquiries. I need to ring the transport company.
JennyHaven't you got the number?
VeronicaNo, only the fax number and the mobile number, but the mobile seems to be switched off.
JennyHave you looked in the yellow pages?
VeronicaYes, but it doesn't seem to be in the yellow pages.
JennyWell then, ring directory enquiries.
VeronicaThat's what I'm trying to do! But the line's busy.
JennyWell hang up and dial again!
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Veronica needs to ring:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She wants to get the number from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
OperatorHello? Is that 061223289?
Mr BellYes, it is.
OperatorI have a collect call for you from Jane Franklin in Helsinki. Do you accept the call?
Mr BellAh, yes. That's OK. I accept the charges. Put her through, please.
OperatorGo ahead, please, caller.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. The collect call is from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jane Franklin is the man's:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 6: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
SecretaryGlobal Interbank. Good morning. Can I help you?
CallerYes. Can you put me through to Mr Philips, please?
SecretaryCertainly, sir. Who shall I say is calling?
CallerJohn Simpson.
SecretaryHold on a moment, please, Mr Simpson.
SecretaryHello, Mr Simpson? I'm afraid Mr Philips is in a meeting at the moment.
CallerOh dear. I need to speak to him urgently.
SecretaryCan I take a message? Or would you prefer to ring back later?
CallerAsk him to get back to me as soon as possible. He's already got my number.
SecretaryCertainly Mr Simpson. I'll pass on the message. Thank you for calling. Goodbye.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Where does Mr Philips work?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where is Mr Philips now?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The caller's name is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 7: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CallerHello, is that the Grand Continental Hotel in Paris?
ReceptionYes madam. How can I help you?
CallerI'd like to book a room, please.
ReceptionSingle or double, madam?
CallerA single room for 2 nights, May 8th and 9th.
ReceptionCertainly madam. May I have your name, please?
CallerYes, it's Claudia Schillaci.
ReceptionCould you spell that, please?
CallerYes, it's C-L-A-U-D-I-A for Claudia, and my surname is Schillaci, S-C-H-I-L-L-A-C-I.
ReceptionAnd can you give me a contact number, please, Ms Schillaci?
CallerYes, of course. My mobile number is 3473352044. The country code for Italy is 39.
ReceptionYes, of course. Thank you very much for calling Ms Schillaci. Have a nice day.
Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Ms Schillaci is from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The hotel is in:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where is Ms Schillaci ringing from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What kind of room does Ms Schillaci want?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. How long does she want to stay at the hotel?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. When you ring a foreign country, you need to know the country code.


  ?
 2. You don't need the country code to ring abroad from a mobile phone.


  ?
 3. When somebody tells you to hold on, you must put the phone down.


  ?
 4. If a number is busy, you need to hang up and dial again.


  ?
 5. In the case of a collect call, the person who receives the call has to pay.


  ?
 6. For some services, like directory enquiries, you must ring the operator.


  ?
 7. Yellow pages are a good place to look for a business.


  ?
 8. Mobile phone calls cost more than standard phone calls.


  ?
 9. Fax machines are not connected to telephone lines.


  ?
 10. Some companies use the same line for their fax and their telephone.


  ?

Cvičení 2: Dokončování vět

Procvičte si mluvení. Po spuštění nahrávky dokončujte věty, které slyšíte, podle vzoru.

Stiskněte tlačítko „Přehrát“ pro přehrání instrukcí:

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Change the following sentences into questions.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

The caller wants to leave a message.
Does the caller want to leave a message?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Answer the following sentences using "YES".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Does the caller want to leave a message?
Yes, the caller wants to leave a message.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Answer the following sentences using "NO".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Does the caller want to leave a message?
No, the caller doesn't want to leave a message.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Nahrazování

Make polite questions using "Can you".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Can you wait a moment, please? (Take a message.)
Can you take a message, please?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Cvičení 5: Nahrazování

Make polite questions using "Can I".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Can I speak to Catherine? (Take a message.)
Can I take a message?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Cvičení 6: Transformace

Answer the questions using "I'm afraid I can't ...".

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
Příklad:

Can you ring back later?
No, I'm afraid I can't ring back later.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 7: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Konsolidace

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

Telephone technique and manner are of the greatest importance. Very often you will be the first contact that an outsider has with your organisation. Here are a few points to remember. If you are a switchboard operator, you must not make the caller wait before you answer. You must announce the name of your company or organisation clearly and not too quickly, so that the caller doesn't have to ask you to repeat. If you can't put the call through immediately, and the caller decides to hold, you must keep the caller informed about what is happening.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Your telephone manner can help to give a good impression of the company.


  ?
 2. You must always make people wait before you answer the phone.


  ?
 3. You must try to be helpful and polite.


  ?
 4. If you don't understand the caller you must never ask them to speak slowly.


  ?
 5. You must never give the name of your company when you answer the phone.


  ?
 6. You can save time by speaking as quickly as possible.


  ?
 7. If it's a long call, it's a good idea to take notes.


  ?
 8. If the caller wants to speak to someone who isn't there, you must offer to take a message.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Telephone technique and manner are of the greatest importance. Very often you will be the first contact that an outsider has with your organisation. Here are a few points to remember. If you are a switchboard operator, you must not make the caller wait before you answer. You must announce the name of your company or organisation clearly and not too quickly, so that the caller doesn't have to ask you to repeat. If you can't put the call through immediately, and the caller decides to hold, you must keep the caller informed about what is happening.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:

You must be patient and polite at all times and try to be helpful. Also you must speak with a pleasant voice. Try to smile on the phone!

If you are a secretary in a department of the organisation and you receive a call, announce your own name or the name of your department, for example 'Sales'. You must speak clearly but you must also listen carefully - this can save a lot of time! If the caller speaks too quickly or has a strange accent, you mustn't be afraid to ask them to speak more slowly. This can help to save time and avoid mistakes, and you mustn't forget to take notes if it's a long call. If the caller wants to speak to another person in your department, but can't because the other person is busy or isn't there, you must remember to ask if you can take a message.

You must be patient and polite ? all times and try to ? helpful. Also you must speak with a pleasant voice. Try to smile ? the phone!

If you are a secretary in a department of the organisation and you receive a call, announce your ? name or the name of your department, for example 'Sales'. You ? speak clearly but you must also listen ? - this can save a lot of time! If the caller speaks ? quickly or has a strange accent, you ? be afraid to ask them to speak more slowly. This can help to save time and avoid mistakes, and you mustn't forget to take notes if it's a long call. If the caller wants to speak ? another person in your department, but ? because the other person is busy or isn't there, you must remember to ask if you can take a message.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Toto cvičení je k dispozici také v čistě poslechové/ústní formě:
 1. Hello. Can I speak ____ Susana, please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She isn't in her office ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Who ____ , please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Hold on and I'll put you ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. I'm sorry. You've got ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. His mobile must be ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Hello? Is ____ 061223289?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Yesterday I got a call ____ Finland.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Ask him to call me back. He's ____ got my number.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Certainly, sir. I'll pass ____ the message.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Thank you for ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Can you ____ your name for me, please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. The country ____ for Italy is 39.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Try to ____ on the phone!
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. If the person calling speaks too fast, ask him or her to speak more ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. When you take a ____ , don't forget to write down the name of the caller.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Try to be helpful and ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. If you need an electrician, look in the ____ pages.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Are ringing ____ the same in all countries?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. Do you know who invented ____ telephone?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Telefonovat
 • Nechat zprávu
 • Převzít zprávu
 • Hláskovat
 • Zopakovat telefonní číslo
Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.