Nápověda: Diktát

Zpět

Instrukce

Nejprve si jednou poslechněte kompletní nahrávku a poté přejděte do velkého textového vstupního pole níže. Když je kurzor v tomto poli, můžete používat klávesové zkratky k postupnému přehrávání jednotlivých částí nahrávky. Typicky si vždy přehrajete jednu část pomocí klávesy „>“ (znaménko „je větší“) a zapíšete text, který jste slyšeli. Poté stisknete „>“ znovu a přehrajete tak další část a tu také zapíšete atd, až dosáhnete konce nahrávky.

K vyhodnocení správnosti celého textu pak můžete použít vyhodnocovacích kláves.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost interpunkci a psaní velkých a malých písmen, protože ty způsobují nejčastější problémy při vyhodnocování. Pište všechny věty jak je slyšíte s odpovídajícím interpunkčním znaménkem a jednou mezerou na konci každé věty. Za poslední větou není mezera přípustná.

Poznámka: Samozřejmě si můžete nahrávku přehrát tolikrát, kolikrát potřebujete k plnému porozumění, nicméně dva pokusy by měly být dostatečné pro dobrého studenta.

Klávesové zkratky

Ve všech cvičeních, kde vyplňujete text do textového vstupního pole, můžete používat následující klávesové zkratky:

Enter
Stiskem této klávesy uvnitř textového pole vyvoláte vyhodnocení Vaší odpovědi. Uslyšíte okamžitě výsledek vyhodnocení. V případě chybné odpovědi je navíc kurzor posunut na pozici prvního chybného znaku v rámci zadané odpovědi. Tímto způsobem můžete nalézt chybu (například překlep), opravit ji a zkusit odpověď vyhodnotit znovu. Pokud si z chybou nevíte rady, můžete použít „napovídací“ klávesu popsanou níže.
Ctrl-mezerník
Tato funkce Vám může „napovídat“ v případě, že neznáte správnou odpověď (nemůžete si vzpomenout), nebo nevíte, jak opravit chybu nalezenou při automatickém vyhodnocování Vaší odpovědi. Jednoduše stiskněte danou klávesovou kombinaci (Přidržte klávesu „Control“ a stiskněte mezerník) a jeden znak správné odpovědi bude doplněn automaticky. Pokud jste již vložili nějaký text, kurzor se nejprve posune za poslední správný znak Vaší odpovědi a následující znak bude vložen. To také znamená, že pokud je za kurzorem po vyvolání této funkce nějaký text, obsahoval tento text alespoň jednu chybu. Pokuste se chybu najít a opravit. Poté můžete zkusit vyhodnotit novou odpověď pomocí klávesy „Enter“ (viz výše) nebo znovu použít „napovídací“ klávesu dokud nenaleznete kompletní správnou odpověď.

Pokud je kurzor ve vstupním poli diktátu, můžete také využít následující klávesy pro ovládání přehrávání diktátu po částech:

> (znaménko „je větší“)
Přehrát následující úsek diktátu.
< (znaménko „je menší“)
Přehrát předchozí úsek diktátu.
Ctrl-Enter
Přehrát aktuální (naposledy přehraný) úsek diktátu ještě jednou.

Indikátory

Panel indikátorů na konci cvičení zobrazuje následující hodnoty:

Výsledek:
Zobrazuje výsledek posledního vyhodnocení Vaši odpovědi (vyhodnocení proveďte uvnitř vstupního pole klávesou „Enter“, nebo tlačítkem „Vyhodnotit“.

Ovládací panel

Ovládací panel najdete pod každým interaktivním cvičením. Obsahuje následující tlačítka:

Vyhodnotit
Vyhodnotí celkový výsledek cvičení. Pokud je nalezena chyba, kurzor je přesunut na první nesprávnou odpověď. V textovém poli je navíc kurzor posunut na první chybný znak Vaší odpovědi.
Doplnit
Vyplní celé cvičení správnými odpověďmi.
Vymazat
Vymaže všechny odpovědi i výsledky a umožní začít celé cvičení znovu od začátku.

Klíč odpovědí

Klíč odpovědí obsahuje správné odpovědi pro všechna cvičení. Je dostupný z úvodní stránky kurzu. Mnohem pohodlnější možností je však použít odkazu ve formě otazníku, který najdete za každým jednotlivým úkolem. Tento odkaz vás přesune přímo na odpovídající správnou odpověď v klíči.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)