Hjelp: Fyll hullene

Back

Instruksjon

Velg det riktige ordet for å fylle hullet i setningen. For hvert hull har du flere muligheter. Bare én er korrekt.

Du vil høre en respons rett etter at du velger et svar. Når du velger galt svar, kan du prøve igjen til du finner det riktige. Resultatene under oppgaven vil vise deg hvor mange svar du fikk på første forsøk (se indicators-avsnittet nedenfor).

Indikatorer

Indikatorpanelet under oppgaven viser følgende verdier:

Svarte:
Viser hvor mange oppgaver du har allerede gjort. For eksempel betyr 4/10 at du har svart på fire av ti spørsmål, så du bør fullføre de øvrige seks.
Korrekt:
Viser antall og prosentandel riktige svar. De første to tallene viser resultatene av alle aktuelle svar. Hvis du ikke svarte riktig på alle ved første forsøk, er det også et par tall til som viser hvor mange svar du gjorde riktig ved første forsøk. Bruk 'Tilbakestill'-knappen for å starte på nytt.

Kontrollpanel

Kontrollpanelet under oppgaven inneholder følgende knapper:

Evaluer
Evaluer hele oppgaven. Hvis en feil blir funnet, flyttes markørentil det første gale svaret. Innenfor en tekstboks flyttes også markøren til den første gale bokstaven i svaret.
Fyll
Fyll ut hele oppgaven med de riktige svarene.
Tilbakestill
Tilbakestill alle svarene og begynn på nytt.

Løsninger

Arket med løsningene inneholder alle korrekte svar for alle oppgaver. Du får tilgang til dem fra Kursindeksen, eller enklere, du kan bruke '?' (spørsmålstegn)-lenken etter hver oppgave. Denne koblingen tar deg direkte til det korresponderende svaret i Løsninger.

Versjon 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)