Nápověda: Procvičování slovíček

Zpět

Instrukce

Jsou dva způsoby, jak můžete dělat toto cvičení: ústní forma a psaná forma. Využijte obou možností k dosažení nejlepších výsledků.

Ústní forma je snadná. Procházejte seznamem slovíček a zkoušejte uhodnout správný překlad daného slova či výrazu. Za každou položkou seznamu následuje vstupní políčko a za ním najdete tlačítko, kterým si můžete přehrát správnou odpověď. Zopakujte správnou odpověď abyste si procvičili výslovnost. Některé položky mají více správných odpovědí. V takovém případě najdete také více tlačítek k jejich přehrání. Protože není možné vaše ústní odpovědi počítačem vyhodnotit, výsledky nejsou k dispozici. Pokud chcete znát své skóre, musíte vyplnit cvičení písemnou formou.

V písemné formě jednoduše vepíšete překlad každého slovíčka do textového políčka. Věnujte zvýšenou pozornost správnému psaní velkých a malých písmen, protože odpověď s nesprávným použitím velkých a malých písmen je vždy považována za chybnou. Pokud překládáte celou větu, dbejte také správné interpunkce.

Můžete zkontrolovat každou odpověď samostatně pomocí klávesových zkratek (více viz sekce Klávesové zkratky). Pokud je odpověď vyhodnocena jako nesprávná a Vy nevíte proč, vždy si nejprve zkontrolujte interpunkci a správné použití velkých a malých písmen. Tyto dvě věci způsobují nejvíce nejasností.

Použijte Ovládací panel na konci cvičení k vyhodnocení všech odpovědí naráz.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, interaktivní vlastnosti a automatické vyhodnocování cvičení nebude fungovat. I přesto můžete tento kurz používat, ale budete si muset své odpovědi zkontrolovat sami s použitím klíče (viz Klíč odpovědí).

Klávesové zkratky

Ve všech cvičeních, kde vyplňujete text do textového vstupního pole, můžete používat následující klávesové zkratky:

Enter
Stiskem této klávesy uvnitř textového pole vyvoláte vyhodnocení Vaší odpovědi. Uslyšíte okamžitě výsledek vyhodnocení. V případě chybné odpovědi je navíc kurzor posunut na pozici prvního chybného znaku v rámci zadané odpovědi. Tímto způsobem můžete nalézt chybu (například překlep), opravit ji a zkusit odpověď vyhodnotit znovu. Pokud si z chybou nevíte rady, můžete použít „napovídací“ klávesu popsanou níže.
Ctrl-mezerník
Tato funkce Vám může „napovídat“ v případě, že neznáte správnou odpověď (nemůžete si vzpomenout), nebo nevíte, jak opravit chybu nalezenou při automatickém vyhodnocování Vaší odpovědi. Jednoduše stiskněte danou klávesovou kombinaci (Přidržte klávesu „Control“ a stiskněte mezerník) a jeden znak správné odpovědi bude doplněn automaticky. Pokud jste již vložili nějaký text, kurzor se nejprve posune za poslední správný znak Vaší odpovědi a následující znak bude vložen. To také znamená, že pokud je za kurzorem po vyvolání této funkce nějaký text, obsahoval tento text alespoň jednu chybu. Pokuste se chybu najít a opravit. Poté můžete zkusit vyhodnotit novou odpověď pomocí klávesy „Enter“ (viz výše) nebo znovu použít „napovídací“ klávesu dokud nenaleznete kompletní správnou odpověď.

Indikátory

Panel indikátorů na konci cvičení zobrazuje následující hodnoty:

Zodpovězeno:
Zobrazuje počet úkolů (otázek), které již byly v daném cvičení zodpovězeny. Například údaj 4/10 znamená, že byly splněny čtyři z celkového počtu deseti úkolů, nehledě na to, zda dobře či špatně. Zbývá tedy dokončit šest úkolů.
Správně:
Zobrazuje celkový počet a procento úspěšných odpovědí. První dvojice čísel ukazuje výsledek vyhodnocení všech současných odpovědí. Pokud jste však některé odpovědi neuhodli správně na první pokus, je zobrazena ještě druhá dvojice čísel, která již zohledňuje pouze ty správné odpovědi, které byly zodpovězeny správně napoprvé. Můžete použít tlačítko „Vymazat“, pokud chcete začít znovu.

Ovládací panel

Ovládací panel najdete pod každým interaktivním cvičením. Obsahuje následující tlačítka:

Vyhodnotit
Vyhodnotí celkový výsledek cvičení. Pokud je nalezena chyba, kurzor je přesunut na první nesprávnou odpověď. V textovém poli je navíc kurzor posunut na první chybný znak Vaší odpovědi.
Doplnit
Vyplní celé cvičení správnými odpověďmi.
Vymazat
Vymaže všechny odpovědi i výsledky a umožní začít celé cvičení znovu od začátku.

Klíč odpovědí

Klíč odpovědí obsahuje správné odpovědi pro všechna cvičení. Je dostupný z úvodní stránky kurzu. Mnohem pohodlnější možností je však použít odkazu ve formě otazníku, který najdete za každým jednotlivým úkolem. Tento odkaz vás přesune přímo na odpovídající správnou odpověď v klíči.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)